Raven in de regio in 2023

Vorig jaar deelden we al een eerste bericht over het broedsucces van de raven in onze regio in 2023. Er vloog een recordaantal jonge raven uit! Inmiddels is het uitgebreide rapport over het afgelopen broedseizoen verschenen. Hieronder volgt een kort overzicht van de resultaten.

In het broedseizoen 2023 zijn de ravenparen, die al een paar jaren in De Maashorst/Regio Uden broeden, gemonitord door de Ravenwerkgroep van Vogelwacht Uden e.o. Doel is om het broedgedrag en broedresultaat te onderzoeken en beter te begrijpen. Door middel van het aanbrengen van kleurringen bij jonge Raven willen we de verspreiding van Raven in kaart brengen. Het aantal nesten dat gemonitord is in 2023 was hetzelfde als de vijf van vorig jaar. Daarnaast werd ook nog buiten de directe regio gezocht en/of gespiegeld. De resultaten per deelgebied zijn als volgt:

Maashorst

Nadat in 2021 het nest uit de originele nestboom was gewaaid, net voordat er geringd zou worden, had dit ouderpaar vorig jaar een nieuw nest gebouwd in een ander nestbos, maar dit jaar keerden ze terug in het oude nestbos maar in een andere boom. Wederom bleek bij het spiegelen op 9 april dat er vijf grote jongen waren en dat we heel snel moesten opschieten met ringen. Op de ringdag 21 april bleken verschillende jongen al takkeling te zijn en konden er uiteindelijk maar vier van de vijf jongen geringd worden. Drie van de jongen bleken meer dan 1150 gram te wegen, alleen de jongste woog nog geen 900 gram. De eerste eileg is teruggerekend naar 16Feb2023 en was ook dit jaar net niet de allervroegste van Nederland. In Hilversum en Epe waren twee nesten met een eileg op 14Feb23 en in Lage Vuursche een nest met een eerste eileg op 15Feb23.

Herperduin

2023 Was het derde succesvolle broedseizoen voor Herperduin met vijf jongen die allemaal geringd zijn op 21 april. Ook hier was er een klein jong/“nakomertje” in het nest, maar hier wijzen de uitgerekende leeftijden tijdens het ringen (27 dagen, x, 32, 33, 33 en 34 dagen) naar de mogelijkheid dat er nog een ei/jong heeft gezeten tussen de geringde jongen. Het eerste ei werd, teruggerekend, gelegd op 22Feb23.

Heeswijk-Dinther

Nadat er in 2021 in Heeswijk een nest ontdekt was, dat mislukte waarschijnlijk door boswerkzaamheden dichtbij het nest, zijn de Raven daar in 2022 weer op precies hetzelfde nest begonnen, maar ook die nestpoging mislukte. Dit jaar zijn er, voor het eerst dus, wel (vier!) jongen uit het ei gekropen, op 25apr23 geringd en uiteindelijk ook allemaal uitgevlogen. Een heel mooi resultaat voor dit nest met een eerste eileg , teruggerekend, op 24Feb23.

Maurik

In de Maurik, nabij Langenboom, werd in 2021 een nieuw nest aangetroffen. Het broeden mislukte daar twee jaar achtereen mislukte, maar dit jaar zijn er eindelijk jongen gezien. Bij het ringen op 21 april bleken ook hier alle jongen meer dan 1100 gram te wegen (eerste eileg 20Feb23) en waren we er net op tijd bij met ringen. Deze gewichten geven wel aan dat het ouderpaar zeer succesvol is met het vinden van voedsel.

Erp

Nadat we vorig jaar verrast werden door een nieuw broedgeval in Erp, waaruit ook nog eens twee jongen uitvlogen, was het dit jaar minder hosanna… Na een goed begin werden na 17 april de ouders niet meer waargenomen. We gaan uit van een mislukt broedsel.

Noord-Brabant

Voor zover nu bekend zijn er 26 raventerritoria in Brabant, evenveel als vorig jaar, waarvan in ieder geval vijftien locaties met minimaal nestbouw en minimaal 37 jongen.

Jonge Raven op het nest in de Maashorst ©Arno van Eggelen
Jonge Raven op het nest in de Maashorst ©Arno van Eggelen
J72 vlak na het ringen ©Arno van Eggelen
J72 vlak na het ringen ©Arno van Eggelen

Geringde Raven in Nederland

In 2023 zijn er in heel Nederland 117 jonge Raven gekleurringd en zijn er in totaal 182 terugmeldingen ontvangen, ook van eerder geringde jongen. In het totaal zijn er nu 639 Raven van kleurringen voorzien en zijn er in totaal 553 terugmeldingen geweest van deze gekleurringde Raven over 208 (33%) unieke exemplaren.

Terugmeldingen

Er waren dit jaar maar liefst dertig terugmeldingen van tien unieke gekleurringde Raven uit onze regio. In totaal zijn er hier in de regio, sinds 2016, 56 Raven geringd met kleurringen. Hiervan zijn er in 25 unieke exemplaren teruggemeld (44,6%) in 89 terugmeldingen. De oudste vogel die teruggemeld is, is C66, na 1708 dagen/4 jaar en 9 maanden. H69 is de Raaf met de verste terugmelding, vanuit Almere/77km.

Aanbevelingen

Naar aanleiding van het onderzoek van dit jaar willen we de volgende aanbevelingen doen:

Doorgaan met monitoren van het nest, de jongen voorzien van kleurringen en terugmeldingen verwerken.

  • Hiermee willen we een langjarige reeks waarnemingen van deze bijzondere broedvogels opbouwen en meer te weten komen over de dispersie van deze vogels vanuit De Maashorst en omgeving naar andere gebieden;
  • Tot nu toe hebben we een hoger terugmeldpercentage (45%) dan landelijk (33%), dus de kleurringen voldoen vooralsnog heel goed. Wel zien we dat het aantal terugmeldingen van gekleurringde vogels ouder dan 2 kj laag is maar landelijk zien we een toename dus wellicht gaan we dat hier ook zien. Het vergt dan ook langere adem om mogelijke terugmeldingen te verzamelen en te administreren.

Doorgaan met gedetailleerd kadaveronderzoek.

  • Kadavers van aangereden grootwild (“valwild”) neerleggen en met cameravallen monitoren;
  • Cameravallen zijn ideaal om de gedragingen en voedselkeuze van de Raaf en andere aaseters (vogels, zoogdieren en insecten) te bestuderen, ook kunnen we hiermee een beter beeld krijgen hoeveel exemplaren, en welke gekleurringde exemplaren in het gebied aanwezig zijn.

Leo Ballering, Coördinator Ravenwerkgroep Vogelwacht Uden e.o.