Week 21 (28 nov - 30 nov)

28-11-2022

Maandag 28 november is er niet geteld.

Hiermee wordt de keet getrokken ©Martien v Dooren
Hiermee wordt de keet getrokken ©Martien v Dooren
De Hulpploeg ©Martien v Dooren
De Hulpploeg ©Martien v Dooren
De keet wordt afgesloten ©Martien v Dooren
De keet wordt afgesloten ©Martien v Dooren

29-11-2022

Geheel bewolkt en mist, maar 500 meter zicht, windstil, 6 ⁰C. Het zit behoorlijk dicht, maar bij aankomst wordt er direct een Watersnip gehoord. Gehoord is het sleutelwoord vandaag, vrijwel alle trekvogels zijn alleen gehoord. Dat betekend dat de aantallen overgevlogen vogels groter zijn geweest dat dat er is opgeschreven. Van een groep roepende ganzen kun je wel horen of er meerdere vogels zijn of maar een enkele, maar niet of het er 4 of 40 zijn. De ganzen hadden het er zelf waarschijnlijk ook moeilijk mee, ze vlogen alle kanten op, mogelijk op zoek naar een plekje om te kunnen landen en eten. Het groepje van 13 Spreeuwen was wel te zien. Ondertussen is de keet al klaar gemaakt voor morgen, want dan wordt ie opgehaald. Na twee uur tellen stoppen we.
Vandaag: 9 soorten, 70 exemplaren

Duw en trekwerk ©Martien v Dooren
Duw en trekwerk ©Martien v Dooren
Daar gaat de keet ©Martien v Doorn
Daar gaat de keet ©Martien v Doorn
Verder en nog verder ©Martien v Dooren
Verder en nog verder ©Martien v Dooren

30-11-2022

Half bewolkt, weinig wind uit westnoordwest, 5 ⁰C. Het zicht is een stuk beter dan gisteren, zeker na enige tijd. Het zonnetje schijnt zelfs en is aangenaam. En er is goede trek van met name Kolganzen. De weersvoorspelling kondigt koud weer aan en het lijkt of de Kolganzen dat ook aanvoelen en zich zuidwaarts verplaatsen. We tellen een dikke 400 Kolganzen vanmorgen en nog enkele groepen Toendrarietganzen. De dissel wordt ondertussen aan de keet vastgemaakt en met een beetje duwen kan de keet aangehaakt worden en gaat de keet weer richting opslag. We moeten weer 8 maanden wachten voordat de keet terugkomt. Maar het was een prima teljaar, niet zoveel vogels als in 2021, maar toch een van de 5 beste jaren. En met de Hop, de Valkparkiet en de Rosse Vleermuis ook nog 3 nieuwe soorten, waarbij de Rosse Vleermuis onze eerste trekkend zoogdier was. Alle tellers bedankt en tot volgend jaar!
Vandaag: 6 soorten, 490 exemplaren

Richting de opslag ©Martien van Dooren
Richting de opslag ©Martien van Dooren
Een lege plek ©Martien van Dooren
Een lege plek ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2022:

Vogels
 01. Aalscholver  27. Groenpootruiter  55. Torenvalk  79. Appelvink  105. Roek
 02. Kokmeeuw  28. Bruine Kiekendief  54. Buizerd  80. Knobbelzwaan  106. Toendrarietgans
 03. Kleine Mantelmeeuw  29. Wulp  55. Torenvalk  81. Zilvermeeuw  107. Houtduif
 04. Gierzwaluw  30. Grauwe Klauwier  56. Groenling  82. Smelleken  108. Kramsvogel
 05. Oeverzwaluw  31. Bosrietzanger  57. Morinelplevier  83. Kauw  109. Kuifeend
 06. Gele Kwikstaart  32. Paapje  58. Spreeuw  84. Visdief  110. Havik
 07. Ooievaar  33. Grote Zilverreiger  59. Grauwe Kiekendief  85. Stormmeeuw  111. Barmsijs spec
 08. Blauwe Reiger  34. Gekraagde Roodstaart  60. Noordse Kwikstaart  86. Merel  112. Roodpootvalk
 09. Witte Kwikstaart  35. Sperwer  61. Ortolaan  87. Koperwiek  113. Klapekster
 10. Boompieper  36. Kleine Karekiet  62. Kneu  88. Kolgans  114. Roodborsttapuit
 11. Rode Wouw  37. Tjiftjaf  63. Zwarte Ooievaar  89. Zeearend  115. Pontische Meeuw
 12. Boerenzwaluw  38. Visarend  64. Kemphaan  90. Zwarte Kraai  116. Europese Kanarie
 13. Regenwulp  39. Tuinfluiter  65. Blauwborst  91. Huismus  117. Turkse Tortel
 14. Holenduif  40. Grote Canadese Gans  66. Rietgors  92. Heggenmus  118. Bonte Strandloper
 15. Valkparkiet  41. Duinpieper  67. Pimpelmees  93. Ekster  119. Waterpieper
 16. Zwarte Roodstaart  42. Nijlgans  68. Grasmus  94. Roodkeelpieper  120. IJsgors
 17. Huiszwaluw  43. Wespendief  69. Wilde Eend  95. Blauwe Kiekendief  121. Brandgans
 18. Bergeend  44. Kwartel  70. Slechtvalk  96. Zilverplevier  122. Krakeend
 19. Witgat  45. Hop  71. Grote Lijster  97. Veldleeuwerik  123. Wilde Zwaan
 20. Putter  46. Grauwe Gans  72. Grote Gele Kwikstaart  98. Matkop  124. Goudvink
 21. Koolmees  47. Boomvalk  73. Velduil  99. Beflijster  125. Casarca
 22. Graspieper  48. Boomleeuwerik  74. Meerkoet  100. Keep  126. Roodborst
 23. Kievit  49. Ringmus  75. Sijs  101. Bontbekplevier  127. Pijlstaart
 24. Goudplevier  50. Vink  76. Geelgors  102. Grote Bonte Specht  128. Kleine Zwaan
 25. Watersnip  51. Purperreiger  77. Zwartkop  103. Kleine Rietgans  
 26. Tapuit  52. Koekoek  78. Zanglijster  104. Gaai  

Vlinders
 01. Distelvlinder  05. Koolwitje spec.  09. Oranje Luzernevlinder
 02. Citroenvlinder  06. Atalanta  10. Groot Koolwitje
 03. Dagpauwoog  07. Klein Koolwitje  
 04. Koninginnepage  08. Klein Geaderd Witje  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten

 1. Valkparkiet
 2. Hop

Nieuwe Dagrecords

 1. Bergeend 12, 25 juli 2022
 2. Grauwe Klauwier 2, 11 augustus 2022
 3. Kwartel 2, 15 augustus 2022
 4. Gekraagde Roodstaart 2, 20 augustus 2022
 5. Noordse Kwikstaart 3, 25 augustus 2022
 6. Visdief 6, 19 september 2022
 7. Zanglijster 2.755, 4 oktober 2022
 8. Boomleeuwerik 320, 7 oktober 2022 (Nieuw NL dagrecord!)
 9. Blauwe Kiekendief 7, 21 oktober 2022
 10. Rietgors 258, 21 oktober 2022
 11. Wilde Zwaan 7, 22 oktober 2022
 12. Toendrarietgans 904, 13 november 2022