November 2022

In vergelijking met het wat teleurstellende november 2021 was november 2022 een prima maand. Er was aardig wat Houtduiventrek, maar niet zo’n superdag met 100.000 Houtduiven. Dat is ook pas drie keer gebeurd. Wel werd er nog een dagrecord gebroken, dat van de Toendrarietgans werd op 13 november verbeterd tot 904 (ook beter dan de verzamelsoort Rietgans spec). Er werden 56.436 vogels geteld, ruim boven het gemiddelde. Per uur waren het er 493, ook bovengemiddeld. De 114 uur en 29 minuten dat er is geteld is ook wat meer dan gemiddeld, want dat is 20 uur minder. De soortenrijkdom was ook in orde, er werden 58 soorten deze november gezien, 55 is gemiddeld.

Aanvoerder van de top3 is dit jaar weer de Houtduif, zoals meestal. Op de tweede plaats staat de Spreeuw en op de derde plaats de Vink. De verschillen tussen deze 3 zijn wel groot. Vooral Vinken werden er weinig geteld, die waren waarschijnlijk allemaal al vertrokken.

De november-vogels

De maand begint met een late Bruine Kiekendief (maar geen record). Daarna is het een tijd rustig met leuke waarnemingen, op de 10e november zien we een late Zwarte Roodstaart. Twee dagen later komt er een Europese Kanarie roepend over de telpost. Dat is erg laat en het is al weer de vierde dit jaar. Deze dag is trouwens een topdag voor de Houtduiventrek, de beste dit jaar met 21.000 vogels. Daags erna werd het dagrecord van de Toendrarietgans verbeterd. Die vliegen de volgende dag ook en bij een van die groepen zit een Pijlstaart. Na een paar dagen met weinig trek en zelfs twee dagen dat er niet geteld werd is het op de 18e weer de moeite met goede trek van Goudplevieren, 62 vogels op één dag. Week 20 begint met een leuke verrassing, in een groep Kieviten vliegt een Kemphaan mee. Dat is erg laat, tot nu toe was de laatste op 5 oktober in 2015, nu is het de 21e november, dus een verschil van anderhalve maand. Twee dagen later komen de eerste Kleine Zwanen van dit jaar, een duo. Vier dagen later komen er nog 7 Kleine Zwanen over, daarna geen bijzonderheden meer.

Twee keer kwamen er Kleine Zwanen over dit najaar, allebei de keren eind november. In totaal waren het maar 9 Kleine Zwanen, maar dat is toch beter dan geen één zoals vorig jaar. Kieviten kwamen er ook maar weinig over, 145 en dan te bedenken dat er toch twee keer meer dan drie duizend geteld zijn. Zoals in het weekverslag van week 19 in een grafiek te zien is, is november de maand om Goudplevieren te zien op de telpost. Dan komen er grotere groepen over en dit jaar was dat zeker het geval, alleen in 2015 zijn er meer gezien, met toen een groep van 300 vogels. Zo’n grote groep is er dit jaar niet gezien, maar regelmatig kwamen er meerdere groepen op een ochtend over. Houtduiven hebben dit jaar weer gewacht tot november met hun piek (38.000+) in de trek, alhoewel er in oktober ook al 32.000 Houtduiven overvlogen. Kramsvogels deden het iets onder het gemiddelde, Vinken zijn vooral in oktober al overgevlogen (wat onder het gemiddelde) en Kepen waren er erg weinig; 136. Maar er zijn jaren dat er nog veel minder Kepen overvliegen.

Slechts twee soorten hadden hun beste november van de afgelopen 23 jaar; de Kuifeend met een groep van 8 Kuifeenden, en de Kleine Mantelmeeuw, die de 11 van vorig jaar evenaarde. De Toendrarietgans had dan wel een dagrecord, maar de bijna 2000 vogels zijn er toch ruim 1000 minder dan in 2020. Toch de op één na beste november voor deze soort. Buizerds werden er vorig jaar veel geteld in november, dit jaar half zoveel maar toch ruim bovengemiddeld. Vermeldenswaardig is dat er maar 3 Witte Kwikstaarten langs kwamen. een aantal dat alleen in de eerste 5 jaren zo laag was, met veel minder uren op de telpost. Gemiddeld worden er 12 geteld.

Vlinders in november

Ook dit jaar hebben we weer enkele vlinders gezien in november. Het waren er in totaal 4, één Klein Koolwitje en drie Atalanta’s. Gezien het weer was te verwachten dat het er meer waren geweest, maar de najaarspopulaties waren dit jaar erg klein.

Het weer in november

Ook november was dit jaar warmer dan gemiddeld, 8,7 ⁰C (gemiddeld 7 ⁰C). de eerste helft was erg zacht, halverwege werd de 16 ⁰C nog gehaald. Daarna dook de temperatuur flink naar beneden met zelfs een nacht met matige vorst om daarna een normaal verloop te hebben. De zon scheen 108 uur, veel meer dan gemiddeld en één van de zonnigste novembers. Neerslag is er hier op de telpost weinig gevallen, 70 mm en dat is minder dan het gemiddelde van 82 mm. Aan de kust was het juist natter dan gemiddeld.

Overzicht aantallen en uren in november

Jaar Uren november Aantal vogels nov Per uur Soorten november
2000 9:00 1.347 150 30
2001 58:00 8.715 150 53
2002 38:00 10.558 278 45
2003 43:00 14.952 348 47
2004 30:07 7.916 263 41
2005 40:37 19.121 471 52
2006 75:08 38.392 511 48
2007 81:30 51.394 631 52
2008 280:18 63.401 290 71
2009 84:30 41.009 485 52
2010 76:55 24.822 323 56
2011 80:05 30.648 348 60
2012 95:20 20.968 220 53
2013 112:05 30.762 275 63
2014 119:15 178.946 1.500 70
2015 91:00 25.829 284 59
2016 89:45 16.836 187 59
2017 94:42 27.413 289 59
2018 94:04 77.528 824 58
2019 84:50 18.934 223 50
2020 126:58 94.861 747 59
2021 109:16 29.690 271 53
2022 114:29 56.436 493 56

Top 3 vogelsoort in november

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Veldleeuwerik 336 Spreeuw 224 Houtduif 1922
2001 Houtduif 4.247 Kievit 684 Spreeuw 436
2002 Houtduif 6.004 Kievit 1.291 Spreeuw 1.107
2003 Houtduif 10.096 Spreeuw 1.793 Vink 838
2004 Kolgans 2.023 Houtduif 1.723 Grauwe Gans 1.009
2005 Houtduif 11.815 Vink 2.818 Veldleeuwerik 964
2006 Houtduif 10.899 Vink 5.658 Kramsvogel 5.478
2007 Houtduif 33.182 Spreeuw 5.158 Kolgans 2.975
2008 Houtduif 33.137 Spreeuw 7.105 Grauwe Gans 3.664
2009 Spreeuw 16.032 Houtduif 15.759 Kievit 1.680
2010 Houtduif 12.859 Kramsvogel 2.102 Vink 2.037
2011 Spreeuw 17.705 Houtduif 3.837 Kievit 2.535
2012 Houtduif 4.852 Kolgans 4.138 Vink 2.646
2013 Vink 5.184 Houtduif 5.143 Spreeuw 4.932
2014 Houtduif 146.066 Spreeuw 13.102 Vink 4.054
2015 Houtduif 12.734 Spreeuw 2.900 Kolgans 2.092
2016 Spreeuw 8.013 Houtduif 2.042 Rietgans 1.468
2017 Houtduif 16.879 Spreeuw 2.120 Vink 2.178
2018 Houtduif 34.524 Spreeuw 19.898 Keep 5.651
2019 Houtduif 9.857 Vink 2.461 Spreeuw 2.225
2020 Houtduif 59.213 Spreeuw 14.317 Vink 8.306
2021 Spreeuw 7.902 Vink 7.430 Houtduif 3.951
2022 Houtduif 38.753 Spreeuw 7.210 Vink 2.177

Aantal per soort in november

Jaar/soort Kleine Zwaan Kievit Goudplevier Houtduif Kramsvogel Vink Keep
2000 1 46 0 192 1 65 0
2001 0 684 8 4.247 215 647 82
2002 32 1.291 17 6.004 144 340 8
2003 14 533 13 10.096 186 838 98
2004 44 423 19 1.723 3 244 119
2005 15 260 17 11.815 168 2.818 432
2006 59 2.612 18 10.899 5.478 5.658 2.322
2007 82 443 102 32.638 1.719 1.887 699
2008 361 3.170 65 33.137 1.935 2.916 194
2009 37 1.680 11 15.759 906 1.340 100
2010 74 597 131 12.859 2.102 2.037 289
2011 41 2.535 7 3.837 336 311 87
2012 20 1.902 31 4.852 906 2.646 109
2013 46 1.846 46 5.143 3.892 5.184 68
2014 20 2.168 49 146.066 333 4.054 342
2015 23 1.380 394 12.734 339 1.359 134
2016 53 506 45 2.042 1.005 243 16
2017 0 130 8 16.879 953 2.178 79
2018 0 3.521 30 34.524 1.009 3.296 5.651
2019 2 38 23 9.857 593 2.461 27
2020 17 764 76 59.213 1.451 8.306 533
2021 0 250 13 3.951 493 7.430 893
2022 9 145 175 38.753 903 2.177 136