Excursie Binnenveldse Hooilanden

Kalender
Agenda Vogelwacht Uden
Datum
26.05.2024 08:00 - 12:00
Locatie
Parkeerplaats Binnenveldse Hooilanden
Auteur
Noud van den Berg

Beschrijving

Halve dag excursie. We vertrekken om 08.00 vanaf de Groenhoeve.

Tussen Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen hebben natuurliefhebbers, boeren en terreinbeheerders samen met overheden hard gewerkt aan de realisatie van nieuwe natuur. Het resultaat mag er wezen. De Binnenveldse Hooilanden beslaan nu zo’n 280 hectare en geven ruimte aan de ontwikkeling van hooiland, blauwgrasland en trilveen, zoals het gebied oorspronkelijk ook werd gebruikt. Dit biedt nieuwe kansen voor vele bijzondere soorten planten en dieren, waaronder vogels!

Het Binnenveld is een laaggelegen gebied tussen de Veluwe en Utrechtse Heuvelrug en na herstel van de waterstand is het dan ook een paradijs voor weide- en watervogels. Hier broeden Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster, Wulp, Kleine Plevier en Zomertaling. Voor veel broedende zangvogels zijn de Hooilanden ook een thuis, zoals Gele Kwikstaart, Rietgors, Graspieper, Bosrietzanger en Blauwborst. Het natte gebied is daarnaast erg aantrekkelijk voor doortrekkende steltlopers, zoals Bosruiter, Groenpootruiter en Kemphaan. Ook is het zaak om goed te luisteren, naar bijvoorbeeld Koekoek en Kwartel.

De uitkijktoren langs de parkeerplaats biedt een fraai uitzicht over het nieuwe natuurgebied. Rechts kronkelt de Grift, aan de overkant liggen de Hooilanden en verderop de Utrechtse Heuvelrug. Vanaf hier gaan we te voet het gebied verkennen.

We vertrekken vanaf de Groenhoeve naar de parkeerplaats van de Binnenveldse Hooilanden aan de Werftweg, Bennekom. Meerijders betalen EUR 10 pp aan hun chauffeur.

Locatie informatie

Parkeerplaats Binnenveldse Hooilanden