Natuurgebieden van de omgeving Uden

Overzicht van de natuurgebieden van het werkgebied Vogelwacht Uden
Overzicht van de natuurgebieden van het werkgebied Vogelwacht Uden

Van de natuurgebieden in de omgeving van Uden is een korte omschrijving gemaakt. Er wordt aangegeven of het gebied op broedvogels is geïnventariseerd en welke vogelsoorten er voorkomen. Dan betreft het niet alleen broedvogels maar ook vogels die kort in het gebied verblijven en soms zelfs alleen maar overvliegend zijn waargenomen. De meeste natuurgebieden zijn gelegen op arme gronden die voor landbouw niet interessant waren en vaak zijn ze met bos beplant, maar er zijn ook heidegebieden en zelfs enkele gebieden die te nat waren voor landbouwontginning. De meeste gebieden zijn niet erg groot, maar dat geldt niet voor het gebied de Maashorst. Dit is zo groot dat het een eigen pagina heeft en is onderverdeeld in deelgebieden.