Vogelwacht Uden goes North Greece

Van dinsdag 21 april tot en met donderdag 30 april 2015 zijn we met 24 personen vogels gaan kijken in Noord Griekenland.

Het Noordoosten van Griekenland behoort tot één van de vogelrijkste gebieden van Europa. De vogelrijkdom wordt verklaard door de strategische ligging (enerzijds op de trekroutes van oost naar west en van noord naar zuid en anderzijds de menging van Europese en Aziatische soorten) en door de variatie aan landschappen. Ornithologisch gezien is Griekenland van essentieel belang voor acht soorten vogels, die wereldwijd als bedreigd te boek staan: Kroeskoppelikaan, Witoogeend, Witkopeend, Bastaardarend, Keizerarend, Kleine Torenvalk, Dunbekmeeuw en Audouin’s Meeuw. Verder zijn er een aantal bijzondere soorten, die maar in een beperkt gebied in Zuidoost Europa voorkomen: Balkansperwer, Steenpatrijs, Griekse Spotvogel, Rüppels Grasmus, Balkan Vliegenvanger, Maskerklauwier, Rouwmees, Rotsklever, Zwartkopgors en Bruinkeelortolaan. De fraaie Sporenkievit bereikt in Noordoost Griekenland zijn meest Westelijke verspreiding. Verder is nog vermeldenswaardig dat Griekenland de belangrijkste wereldpopulatie van Eleonora’s Valk heeft. Tenslotte: Noordoost Griekenland is de landstreek binnen Europa waar het grootste aantal soorten roofvogels voorkomen.

Griekenland heeft geen goede natuurbeschermingstraditie en in de winter wordt overal gejaagd (en veel geschoten op alles wat beweegt). Intensivering van de landbouw gaat nog steeds vaak gepaard met het verwijderen van bosjes en hagen en een intensiever gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Ook worden nog steeds (illegaal) wetlands gedraineerd. Als gevolg van deze ingrepen neemt het aantal wilde planten, insecten en reptielen af, en daarmee de voedselbron voor veel vogels. De jacht is in Griekenland nog steeds alom aanwezig. Relatief veel Grieken zijn in het bezit van een jachtvergunning. Ook beschermde vogelsoorten worden afgeschoten, waarvan ook roofvogels het slachtoffer zijn. Hier en daar wordt illegaal gejaagd, vooral buiten de natuurreservaten. In de praktijk is de verstoring die veroorzaakt wordt door jachtpartijen schadelijker dan het afschieten van vogels zelf. Behalve de jacht met geweren wordt ook nog illegaal met lijmstokken gewerkt. Het is jammer dat veel Grieken de vogelwereld nog steeds zien als bron van exploitatie. Tenslotte zijn aasetende roofvogels (o.a. gieren, raven en steenarenden) regelmatig het slachtoffer van vergiftigd aas dat wordt uitgelegd ter bestrijding van wolven, jakhalzen en vossen.

Het reisprogramma zag er als volgt uit:

  1. Dinsdag 21 april Uden-Weeze-Thessaloniki-Lake Kerkini→Hotel Villabelles
  2. Woensdag 22 april Boottocht en rondgang Lake Kerkini→Hotel Villabelles
  3. Donderdag 23 april Lake Kerkini→Hotel Villabelles
  4. Vrijdag 24 april Kerkini-Vrontou-Keramoti→Hotel Hellas
  5. Zaterdag 25 april Keramoti-Nestos delta-Keramoti→Hotel Hellas
  6. Zondag 26 april Keramoti-Porto Lagos-Dadia gebergte→Hotel Isidora
  7. Maandag 27 april Dadia gebergte→Hotel Isidora
  8. Dinsdag 28 april Evros delta→Hotel Isidora
  9. Woensdag 29 april Evros delta→Hotel Isidora
  10. Donderdag 30 april Evros delta-Thessaloniki-Weeze-Uden

Hierbij een verslag van dag tot dag.

Dinsdag 21 april 2015 (dag 1)

Tweeëntwintig personen stonden keurig op tijd om 13.30 uur bij de Groenhoeve om met een busje naar het vliegveld van Weeze te gaan. Onder een stralend zonnetje bereikten we Weeze en konden Hans Brouwers en Annelies Timmerman begroet worden, deze waren rechtstreeks naar Weeze gekomen. Het inchecken ging gemoedelijk. In het vliegtuig hebben we aan iedereen gevraagd hoeveel soorten we gaan zien tijdens deze reis. Dit varieerde van 186 soorten naar 245 soorten. Elke avond wordt de soortenlijst opgemaakt en zal gezien worden wie het er het dichts bij zit. Na een vlucht van zo’n 2,5 uur bereikten we Thessaloniki, wat in het noorden van Griekenland ligt.

Vlag Griekenland ©Jan Willem Hermans
Vlag Griekenland ©Jan Willem Hermans
Vertrek ©Peter van de Braak
Vertrek ©Peter van de Braak
Vliegveld Thessaloniki ©Peter van de Braak
Vliegveld Thessaloniki ©Peter van de Braak

De hoteleigenaar Alex van ons eerste hotel wachtte ons al op. Onze 3 busjes moesten echter eerst opgehaald worden. Hiervoor werden chauffeurs en bijrijders naar het verhuurbedrijf gebracht, een klein kwartier rijden vanaf het vliegveld. Twee Volkswagen busjes en een Fiat busje zouden de komende 10 dagen ons vervoer zijn. Ondertussen werden Vale Gierzwaluwen waargenomen bij het vliegveld. De eerste soort staat op de teller. Bij het vliegveld waren spoedig de busjes gevuld en konden we achter onze hoteleigenaar aan rijden naar hotel Villa Belles aan het Kerkini meer. Het hotel ligt noordelijk in de buurt van Akritochori. Helaas was het donker, zodat we geen idee hebben van het landschap. Na 2 uur rijden bereikten we het hotel. Om 23.30 uur plaatselijke tijd hebben we gegeten waarna iedereen snel het bed in kroop. Het Kerkini meer is door zijn geringe diepte en een rijke begroeiing, een van de beste vogelmeren in Griekenland. Het meer ontstond in 1932 door de bouw van een stuwdam in de Strymon-rivier. Door de aanvoer van enorme hoeveelheden sediment (zand, grint en klei) afkomstig uit het Bulgaarse achterland en door de rivier afgezet in het stuwmeer is in het mondingsgebied een uitgestrekte ondiepte ontstaan, die begroeid raakte met wilgen- en zeggenvegetaties. De visrijkdom in combinatie met wilgenmoerassen zorgde voor grote reigerkolonies. Verder zijn er o.a. broedkolonies van Dwergaalscholver en Lepelaar. Grote drijvende velden van waterlelie, kleine plomp en waternoot bieden broedgelegenheid aan Witwangsterns, Zwarte Sterns en Futen. In 2002 is er een houten platform aangebracht in het meer, waarop de zeer zeldzame Kroeskoppelikaan (geschatte wereldpopulatie van 14000 vogels) kan gaan broeden. Op dit moment broeden er zo’n 100 Kroeskoppelikanen.

Woensdag 22 april 2015 (dag 2)

Bij het ontwaken zien we hoe mooi het hotel is en hoe mooi gelegen. Vanuit het balkon kijk je op het Kerkini meer. Met een telescoop zien we al de eerste Kroeskoppelikanen, Lepelaars en Dwergaalscholvers. Een enkeling heeft de omgeving al verkend alvorens we om 7.30 uur ontbijten. Op de parkeerplaats van het hotel zat een Cirlgors opvallend te zingen.

Kijk vanaf hotel ©Peter van de Braak
Kijk vanaf hotel ©Peter van de Braak
Hotel ©Peter van de Braak
Hotel ©Peter van de Braak
Cirlgors ©Peter van de Braak
Cirlgors ©Peter van de Braak

Een Hop was voor het hotel aan het foerageren, terwijl ook een Kuifleeuwerik op een muurtje zat. Ook de Grauwe Gors liet zich mooi zien.

Hop ©Peter van de Braak
Hop ©Peter van de Braak
Kuifleeuwerik ©Peter van de Braak
Kuifleeuwerik ©Peter van de Braak

Voordat we naar Kerkini reden om daar een boottocht over het Kerkini meer te maken, vloog nog een Zeearend over. Nikalaos kwam ons ophalen om naar Kerkini te gaan. Nikalaos is ook een hoteleigenaar, maar daarnaast verwoed vogelaar. Omdat zijn hotel vol was, werd dit hotel door hem aanbevolen. Een geweldige keuze, het hotel is geweldig, alles doet het (wat niet altijd het geval is in Griekenland), goed eten en een geweldige service, een aanbeveling. Voordat we bij de bootjes aankwamen zagen we een Roodkopklauwier boven op een struik zitten. Deze liet zich prachtig bekijken. Twee bootjes lagen gereed om ons over het Kerkini meer te varen. We hebben zo’n 2,5 uur gevaren. Helaas was het niet echt warm, een koude wind zorgde voor een frisse bries. Ondanks dit hebben we veel gezien.

Roodkopklauwier ©Peter van de Braak
Roodkopklauwier ©Peter van de Braak
Bord Kerkinimeer ©Martien van Dooren
Bord Kerkinimeer ©Martien van Dooren
Twee bootjes ©Jan Willem Hermans
Twee bootjes ©Jan Willem Hermans
In boot ©Peter van de Braak
In boot ©Peter van de Braak
Varend ©Marc Gottenbos
Varend ©Marc Gottenbos
In boot Isidro ©Peter van de Braak
In boot Isidro ©Peter van de Braak

Diverse reigersoorten zoals de Kleine Zilverreiger en Blauwe Reiger zaten aan de oever. Maar ook een Bonte Kraai en enkele schuwe Dwergaalscholvers. Een Zwarte Wouw vliegt van ons op, prachtig te zien.

Kleine Zilverreiger ©Peter van de Braak
Kleine Zilverreiger ©Peter van de Braak
Blauwe Reiger ©Peter van de Braak
Blauwe Reiger ©Peter van de Braak
Bonte Kraai ©Peter van de Braak
Bonte Kraai ©Peter van de Braak
Dwergaalscholver ©Peter van de Braak
Dwergaalscholver ©Peter van de Braak
Zwarte Wouw ©Peter van de Braak
Zwarte Wouw ©Peter van de Braak
Opvliegende Zwarte Wouw ©Peter van de Braak
Opvliegende Zwarte Wouw ©Peter van de Braak

Eerst werden we naar de platforms gevaren waar een 100-tal Kroeskoppelikanen zitten en enkele Roze Pelikanen.

Platform ©Peter van de Braak
Platform ©Peter van de Braak
Platform ©John Hermans
Platform ©John Hermans
Kroeskoppelikaan ©Peter van de Braak
Kroeskoppelikaan ©Peter van de Braak
Kroeskoppelikaan ©John Hermans
Kroeskoppelikaan ©John Hermans
Kroeskoppelikaan ©Peter van de Braak
Kroeskoppelikaan ©Peter van de Braak
Kroeskoppelikaan ©Peter van de Braak
Kroeskoppelikaan ©Peter van de Braak

Hierna zijn we het broekbos ingegaan. Wat opviel was de grote hoeveelheid Kwakken, Dwergaalscholvers en gewone Aalscholvers.

Boot bij broekbos ©Peter van de Braak
Boot bij broekbos ©Peter van de Braak
Kwak ©John Hermans
Kwak ©John Hermans
Broedende Aalscholver ©John Hermans
Broedende Aalscholver ©John Hermans

Verder zagen we over het water Ralreiger, Visdief, Witwangstern en Zwarte Wouw. In de verte vloog een wolk van wel 100 Roze Pelikanen, met een enkele Kroeskop ertussen. De Roze zijn duidelijk te herkennen aan de zwarte vleugelpunten.

Ralreiger ©Peter van de Braak
Ralreiger ©Peter van de Braak
Flamingo ©Peter van de Braak
Flamingo ©Peter van de Braak
Groep Roze Pelikanen ©Peter van de Braak
Groep Roze Pelikanen ©Peter van de Braak
Groep Roze Pelikanen ©Peter van de Braak
Groep Roze Pelikanen ©Peter van de Braak

Na de boottocht hebben we in Kerkini inkopen gedaan voor het middageten. Voor het kleine winkeltje was een picknickplek. Ondanks het koudere weer en een spatje regen beviel het eten goed. Maar liefst tien broden zijn opgegaan. Na de middagpauze zijn we naar Mandraki haven gegaan. Vanaf de kant kijk je op het Kerkini meer.

Zicht op Kerkini ©Simone Schraven
Zicht op Kerkini ©Simone Schraven
Uitkijkpunt ©Martien van Dooren
Uitkijkpunt ©Martien van Dooren
Ralreiger vliegend ©Peter van de Braak
Ralreiger vliegend ©Peter van de Braak

Voor fotografen is dit een betere plek dan in het bootje. Roze Pelikanen, Zomertaling, Ralreigers, Futen en Dodaars waren hier goed te zien. We vervolgen ons pad noordelijk van het Kerkini meer en slaan bij Vironia rechtsaf om parallel aan de Strimona rivier te rijden. Eerst aan de ene zijde van de stroom en toen over een smal bruggetje naar de andere zijde. Het gezang van de Nachtegalen is overweldigend. We zien ook een kolonie Oeverzwaluwen. Plotseling vliegt er een Schreeuwarend laag over, deze is door iedereen mooi gezien. Wat verderop zit een mannetje Grauwe Klauwier en vliegen er Alpengierzwaluwen over.

Schreeuwarend ©Peter van de Braak
Schreeuwarend ©Peter van de Braak
Schreeuwarend ©Peter van de Braak
Schreeuwarend ©Peter van de Braak
Grauwe Klauwier ©Peter van de Braak
Grauwe Klauwier ©Peter van de Braak
Gierzwaluw ©Peter van de Braak
Gierzwaluw ©Peter van de Braak

Door de rivier wordt veel zand afgezet langs de oever en niet alleen in het meer. We rijden naar de Buffalo ranch. Een avontuur om hier te komen.

Waterbuffels ©Peter van de Braak
Waterbuffels ©Peter van de Braak
Waterbuffels in landschap ©Peter van de Braak
Waterbuffels in landschap ©Peter van de Braak

Het heeft in de winter veel geregend, zodat nog niet alle paden mooi zijn om te rijden. We zien enkele Duinpiepers, Tapuiten, Lepelaars en diverse Koekoeken.

Koekoek ©Peter van de Braak
Koekoek ©Peter van de Braak
Lepelaars ©Peter van de Braak
Lepelaars ©Peter van de Braak

Echter de trek is nog niet goed aan gang. Geen Bijeneter te zien op dit moment. Zowel Ooievaar als Zwarte Ooievaars vliegen voorbij. Bij het zogenaamde Zwarte Ibis gebied zien we geen Zwarte Ibissen, wel veel Spaanse Mussen, meer dan we in Spanje meestal zien. We zouden rond het Kerkini meer rijden, maar het werd al laat, zodat besloten werd om via de oostelijke route weer naar ons hotel te gaan. Na het eten werd er gelijst en de teller kwam op 94 soorten.

Donderdag 23 april 2015 (dag 3)

We begonnen de dag niet al te goed na het ontbijt. De band van Koos zijn auto bleek stuk te zijn. Het verwisselen ging niet zo makkelijk, zodat we ruim een uur later dan gepland richting de moerassen van Strimonas zijn gegaan. Gelukkig kon de rest van de groep genieten van de vogels rondom het hotel, zoals de Grauwe Gors die zich mooi liet zien en horen.

Bandenwissel ©Peter van de Braak
Bandenwissel ©Peter van de Braak
Grauwe Gors ©John Hermans
Grauwe Gors ©John Hermans

Bij de moerassen van Strimonas zijn wat natte stukken, maar de rest is rivierduin, zand met schaarse begroeiing. Hier wel mooie soorten gezien zoals Duinpieper, Paap en Kuifleeuwerik. Het moeras bracht ons bij de Purperreigers, Kleine en Grote Karekiet, Watersnip en Rietzanger. Aan de overzijde van de weg konden we een weg in die de heuvels in ging richting Bulgarije. Ook hier reden we parallel aan de Strimona, die hier smaller en dus ook wilder is. In de heuvels zagen we mooi de Oostelijke Blonde Tapuit.

Blik moerassen ©Peter van de Braak
Blik moerassen ©Peter van de Braak
Kijkend over de heuvels ©Peter van de Braak
Kijkend over de heuvels ©Peter van de Braak

Tijdens het rijden langs een wilgenstruweel ontdekte Annelies het nestje van een Buidelmees. Uiteraard hiervoor gestopt. Het nestje hangend aan het uiteinde van een wilgentak wiebelt mooi heen en weer met het waaien van de wind. De Buidelmees liet zich enkele ogenblikken zien.

Buidelmees op nest ©Marc Gottenbos
Buidelmees op nest ©Marc Gottenbos

Volgens de reisbeschrijving was er rond Promachonas het een en ander te zien. Dit ligt tegen de Bulgaarse grens aan. Het dorpje is zo klein dat het zelfs geen winkeltje had. Navraag in het dorp leerde ons dat aan de Bulgaarse grens een minimarket gelegen is. Het was echter niet veel. Toch hebben we alle gesneden broden opgekocht en zijn iets buiten Promachonas gaan picknicken. Een mooi plekje met een zeer oude statige boom en stromend water.

Picknickplek bij boom ©Peter van de Braak
Picknickplek bij boom ©Peter van de Braak

Er zat wel een greppel in het plaveisel om dit water af te voeren. Als dit maar goed gaat. En neen het ging niet goed. Lenie schoot in de greppel en had haar voet lelijk bezeerd. Iets verder gereden kwamen we in een oud bos terecht. Opeens een geschreeuw in de portofoons, er zat een Maskerklauwier. Gestopt, echter wel gezien, maar niet heel mooi. We besloten om een eind te gaan wandelen in het bos. Heel ver kwamen we echter niet, het pad liep dood. Teruggekomen bij de auto´s liet de Maskerklauwier zich echter nu wel mooi zien. Op het programma stond om naar Sidirokastro te gaan. Dit is een bergachtige omgeving. Iets omhoog rijdend zagen we al meteen de Blauwe Rotslijster zitten. Deze zit altijd hoog op de toppen en dus goed te zien. Er zou ook een waterval moeten zijn, deze hebben we echter gemist. Bij de afslag naar Fea Petra zijn we gestopt en hebben bij een kapelletje de omgeving verkend. Een schaapherder met schapen en honden kwam voorbij.

Bergachtige omgeving ©Marc Gottenbos
Bergachtige omgeving ©Marc Gottenbos
Kijkend langs weg ©Marc Gottenbos
Kijkend langs weg ©Marc Gottenbos
Kapel ©Peter van de Braak
Kapel ©Peter van de Braak
Boom ©Peter van de Braak
Boom ©Peter van de Braak
Beekje ©Peter van de Braak
Beekje ©Peter van de Braak
Herder met geiten ©Peter van de Braak
Herder met geiten ©Peter van de Braak

Toch was de oogst hier niet groot, een Bonte Vliegenvanger en een Vink konden we noteren. Iets verder de bergen in kwamen we bij Achladori. Op het centrale pleintje hebben we een ijs gegeten onder het nest van een Ooievaar met jongen. In het nest natuurlijk ook weer veel Spaanse Mussen.

Nest Ooievaars ©Peter van de Braak
Nest Ooievaars ©Peter van de Braak
Spaanse Mus ©John Hermans
Spaanse Mus ©John Hermans

Ontzettend veel Huis- en Roodstuitzwaluwen vliegen hier rond. Het werd al later, zodat we dezelfde weg terug gingen. Bij een afgrond hebben we nog even gestopt en zagen daar mooi de Rotszwaluwen rondvliegen. Ook liet een Baardgrasmus zich mooi op de foto zetten.

Baardgrasmus ©John Hermans
Baardgrasmus ©John Hermans
Baardgrasmus ©Marc Gottenbos
Baardgrasmus ©Marc Gottenbos
Kijkend naar de heuvel ©Peter van de Braak
Kijkend naar de heuvel ©Peter van de Braak

In Sidirokastro zou bij een ijscoverkoper de Rotsklever te zien zijn. Eerst zijn we fout gereden, maar weldra kwamen we bij een steile klif midden in het dorp, waar we al snel de broedende Rotsklever zijn nestbouw konden bewonderen.

Rotsklever ©Peter van de Braak
Rotsklever ©Peter van de Braak
Rotsklever ©John Hermans
Rotsklever ©John Hermans

Ook hier liet de Blauwe Rotslijster zich weer goed zien. Het eten was weer voortreffelijk en de teller kwam op 116 soorten.

Vrijdag 24 april 2015 (dag 4)

Vandaag een lange weg naar Keramoti, we zeggen ons mooie hotel en de eigenaars vaarwel. Eerst gaan we nog naar Mandraki haven om een laatste blik te werpen op het Kerkini meer. We hoorden eindelijk een Wielewaal en zagen mooi de Kroeskop- en Rosse Pelikanen. Ralreigers zijn hier vlakbij te bewonderen, evenals de vele baltsende Futen.

Roze Pelikaan ©Peter van de Braak
Roze Pelikaan ©Peter van de Braak
Roze Pelikaan ©Peter van de Braak
Roze Pelikaan ©Peter van de Braak
Roze Pelikaan ©Peter van de Braak
Roze Pelikaan ©Peter van de Braak

Volgens de kaart was er een weg via Achladori waar we gisteren geweest waren over de bergen naar Keramoti. Dit geprobeerd, maar we kwamen al snel op onverharde wegen uit met gaten waar bijna een auto in past. Helaas zelfde weg terug en richting Serres aanhouden. Bij Serres kan je naar het skicentrum Lailias op de berg Vrontou. Lailias ligt op een hoogte van 1800 meter. Helaas misten wij in bus 1 de Rode Rotslijster die de andere busjes wel gezien hadden. Onderweg op een mooi veld gepicknickt, het was er wel fris.

Picknick ©Peter van de Braak
Picknick ©Peter van de Braak
Gaai ©Peter van de Braak
Gaai ©Peter van de Braak
Appelvink ©Peter van de Braak
Appelvink ©Peter van de Braak
Appelvink ©Peter van de Braak
Appelvink ©Peter van de Braak
Kuifleeuwerik ©Peter van de Braak
Kuifleeuwerik ©Peter van de Braak
Tapuit ©Peter van de Braak
Tapuit ©Peter van de Braak

Vuurgoudhaan en Zwarte Mees lieten zich zien. Weinig roofvogels, waarschijnlijk was de harde wind hier debet aan. Bij het skicentrum aangekomen zagen we nog resten sneeuw liggen. In de naaldbomen zat in de top enkele Kruisbekken, verder was het rustig.

Bord skigebied ©Peter van de Braak
Bord skigebied ©Peter van de Braak
Auto’s in sneeuw ©Peter van de Braak
Auto’s in sneeuw ©Peter van de Braak
Sneeuw in bos ©Jan Willem Hermans
Sneeuw in bos ©Jan Willem Hermans
Skihelling ©Peter van de Braak
Skihelling ©Peter van de Braak
Beginnende lente ©Peter van de Braak
Beginnende lente ©Peter van de Braak
Kruisbek ©Marc Gottenbos
Kruisbek ©Marc Gottenbos

Bij een snelstromend water nog een Grote Gele Kwikstaart waargenomen en verschillende reeën.

Gezicht op de bergen ©Jan Willem Hermans
Gezicht op de bergen ©Jan Willem Hermans
Gezicht op berg ©Jan Willem Hermans
Gezicht op berg ©Jan Willem Hermans

We daalden af door de bergen naar Keramoti wat aan de kust gelegen is. Een klein dorpje, waar onze komst niet ongezien was. Op een gegeven moment reed een auto ons voorbij en bracht ons naar de juiste plek. Het hotel was mooi gelegen, daar was ook alles mee gezegd. Na het inkwartieren hebben we onder gezelschap van de nodige muggen nog een wandeling gemaakt langs de zee. Dit leverde toch weer nieuwe soorten op zoals Roodpootvalk en Scholekster. Het avondeten was in het dorpje in een bar. Ook hier moesten we goed zoeken om uiteindelijk Griekse frietjes en gyros te krijgen. Ook hier weer gelijst, waarbij de teller op 137 soorten kwam.

Hotel ©Martien van Dooren
Hotel ©Martien van Dooren
Wandeling ©Peter van de Braak
Wandeling ©Peter van de Braak
Zonsondergang ©Peter van de Braak
Zonsondergang ©Peter van de Braak

Zaterdag 25 april 2015 (dag 5)

Na een koude nacht besloten we om na het ontbijt naar de Eratino lagune te gaan. Dit ligt voorbij het vliegveld aan de zee. Eerst reden we door een intensief gebruikt landbouwgebied. Alle delta´s bestaan uit rivierkleiafzettingen en zeer in trek bij de landbouw. Tot aan het brak water wordt hier verbouwd. We zagen in dit gebied veel Balkankwikstaarten. Aangekomen bij het brakke water zagen we Steltkluut, Oeverloper, Hop, Zomertaling en veel Zwarte Ruiters.

Balkankwikstaart ©Marc Gottenbos
Balkankwikstaart ©Marc Gottenbos
Steltkluut ©John Hermans
Steltkluut ©John Hermans
Oeverloper ©Peter van de Braak
Oeverloper ©Peter van de Braak

Het pad gevolgd langs de kust tot aan een vissershut. Hier zagen we mooi dolfijnen en vlakbij een koppel Roodkeelduikers op het vlakke zeeoppervlak.

Kijkend over zee ©Peter van de Braak
Kijkend over zee ©Peter van de Braak

Ook een Wulp liet zich hier goed zien. Op weg naar Chrissoupoli hebben we inkopen gedaan bij een zeer grote supermarkt. Hierna zijn we naar café Nestos gegaan. Hier ligt een rivierbos langs de Nestos. Dit is een rivier die ontspringt in Bulgarije en zo’n 234 kilometer verder uitmondt in zee. Vroeger was de rivier omzoomd door bossen, helaas is veel verloren gegaan door de omzetting naar landbouwgebied. Het stuk bij café Nestos is nog bewaard gebleven en hier hebben we gewandeld. Dit leverde een Grote Bonte Specht op en mooi een Wielewaal.

Rivier Nestos ©Peter van de Braak
Rivier Nestos ©Peter van de Braak
Rivierbos ©Peter van de Braak
Rivierbos ©Peter van de Braak
Wielewaal ©Peter van de Braak
Wielewaal ©Peter van de Braak
Kolibrievlinder ©Peter van de Braak
Kolibrievlinder ©Peter van de Braak
Rivierbos ©Peter van de Braak
Rivierbos ©Peter van de Braak
Orchidee ©Peter van de Braak
Orchidee ©Peter van de Braak

Aan de andere zijde van de Nestos ligt een lagunegebied genaamd Porto Lagos. Om hier te komen moeten we wel weer naar de snelweg, dit is de enigste manier om over de Nestos te komen. Bij het moeras van Mandra hebben we gepicknickt. Wat vervallen huisjes met terras boden een mooi plekje voor ons om de boterham te nuttigen. Het moeras was echter leeg en niet de moeite waard. We zijn naar de zoutpannen gereden. Aan een bewaker vroegen we of we mogen rondrijden. Dit mocht echter de rondweg volgens de beschrijving was er niet. Al gauw hield de weg op en konden we niet verder. De zoutpannen afgetuurd met de telescoop gaf ons enkele Flamingo’s, Groenpootruiters en twee Temminck Strandlopers. Toen we het terrein afreden vlogen twee Grielen op. Deze gingen iets verderop landen en konden nog mooi door iedereen gezien worden. In Porto Lagos bij het Westbos over zee gekeken. We zagen enkele soorten meeuwen, toch viel het tegen, ze zaten op grote afstand.

Griel ©Peter van de Braak
Griel ©Peter van de Braak
Zilvermeeuw ©Marc Gottenbos
Zilvermeeuw ©Marc Gottenbos
Zwartkopmeeuw ©Marc Gottenbos
Zwartkopmeeuw ©Marc Gottenbos

Aan de andere zijde van Porto Lagos ligt de Daliani lagune. Hier ligt een weg door die leidt naar een viskwekerij. De vijvers zijn afgeschermd met netten, waar helaas veel dode reigers in hangen. Een andere weg in de lagune bracht ons echter waar we voor kwamen. Op een eilandje langs het water zagen we onder andere Zwarte Stern, Witvleugelstern, Reuzenstern, Dwergmeeuw, Zwarte Ruiter, Temminck Strandloper, Poelruiter, Zomertaling, Kluut, Kemphaan, Slobend, Roodstuitzwaluw en Vorkstaartplevier.

Zwarte stern en Witvleugelstern ©Marc Gottenbos
Zwarte stern en Witvleugelstern ©Marc Gottenbos
Reuzenstern ©Marc Gottenbos
Reuzenstern ©Marc Gottenbos
Lagune ©John Hermans
Lagune ©John Hermans
Slobeend ©Peter van de Braak
Slobeend ©Peter van de Braak
Roodstuitzwaluw ©Peter van de Braak
Roodstuitzwaluw ©Peter van de Braak
Roodstuitzwaluw ©Peter van de Braak
Roodstuitzwaluw ©Peter van de Braak

We zijn teruggereden naar Mandra en hebben hier de lagunes aan de kust gevolgd. De weg gaat door 2 lagunes heen. Hier ook zeer veel vogels vlakbij te zien. Soorten als Bosruiter, Grutto, Lepelaar en Krombekstrandloper. Bij een vakantiekolonie langs de kust vlogen 2 Kuifkoeken, die uiteindelijk door iedereen gezien zijn. Het werd al laat en we moesten helemaal terug naar ons hotel in Keramoti. Besloten werd om eerst nog langs een steengroeve te gaan, hier zou een Steenuil moeten zitten. We hebben echter de groeve niet gevonden. Tegen schemering kwamen we bij ons hotel aan en recht voor ons zagen we een Steenuil op een paal zitten. Toch gezien dus. Het lijsten leverde 173 soorten op.

Kemphaan ©Marc Gottenbos
Kemphaan ©Marc Gottenbos
Flamingo ©John Hermans
Flamingo ©John Hermans
Kuifkoekoek ©Marc Gottenbos
Kuifkoekoek ©Marc Gottenbos
Kuifkoekoek ©Marc Gottenbos
Kuifkoekoek ©Marc Gottenbos
Steenuil in schemering ©Peter van de Braak
Steenuil in schemering ©Peter van de Braak

Zondag 26 april 2015 (dag 6)

We namen zonder weemoed afscheid van het hotel. We besloten om eerst nog een lagune te bezoeken in de buurt, de Agiasma lagune. Hier heb je uitgestrekte rietvelden en dus zagen we de typische rietvogels als Baardman, Kleine Karekiet, Grote Karekiet en Rietgors.

Baardman ©John Hermans
Baardman ©John Hermans

Langs de zee hebben we niet zoveel gezien. Van hieruit zijn we naar de kloof van Nestos gegaan. De Nestos heeft hier de berg doorsneden, waardoor er een mooie kloof gevormd is. Bij de parkeerplaats zaten mooi Roodstuitzwaluwen en Rotszwaluwen in een plasje hun metselmortel bijeen te verzamelen. Deze waren mooi te fotograferen, zeker vanuit de houten verkoophut die er stond. Martien maakte hier dankbaar gebruik van.

Rotszwaluw ©Peter van de Braak
Rotszwaluw ©Peter van de Braak
Roodstuitzwaluw ©John Hermans
Roodstuitzwaluw ©John Hermans
Roodstuitzwaluw ©Peter van de Braak
Roodstuitzwaluw ©Peter van de Braak

Een smal pad ging langs de bergwand waar een enkeling van ons naar boven gelopen is. Deze werden wel beloond met een Grijze Gors.

Wandelpad ©Peter van de Braak
Wandelpad ©Peter van de Braak
Wandelpad ©Peter van de Braak
Wandelpad ©Peter van de Braak

Vanuit Toxotes gaat ook een route de bergen in die ons naar een hoogte brengt van 900 meter. Op de top komen we aan bij een weersstation. Hier zien we ineens Ad en Mignon die ook op vakantie zijn in dit deel van Griekenland. Het uitzicht is geweldig, soms is het open, maar ook mistflarden komen voorbij, die het zicht danig verslechteren. We zien mooi onze eerste Vale Gier voorbij vliegen. Bij een ruïne zien we nog een smaragdhagedis waarbij het felle groen en blauw opvallend zijn.

Haarspeldbochten ©Jan Willem Hermans
Haarspeldbochten ©Jan Willem Hermans
Boomleeuwerik ©Peter van de Braak
Boomleeuwerik ©Peter van de Braak
Smaragdhagedis ©Peter van de Braak
Smaragdhagedis ©Peter van de Braak

Terugrijdend zijn we halverwege gestopt bij een mooi vlak stukje om te picknicken. Het eten werd onderbroken door maar liefst twee Steenarenden die redelijk dichtbij overvlogen.

Picknick langs weg ©Peter van de Braak
Picknick langs weg ©Peter van de Braak
Steenarend ©Peter van de Braak
Steenarend ©Peter van de Braak

Door de bergen zijn we richting Loutros gegaan wat in de Evros delta ligt. We zijn de snelweg afgegaan om naar Nipsa te gaan. Hier moet een steengroeve liggen, maar blijkbaar hebben we geen goed oog voor steengroeven. We hebben de groeve niet gezien. Wel zat vlakbij de weg een Koekoek en vloog er een Slangenarend boven ons.

Koekoek ©John Hermans
Koekoek ©John Hermans
Slangenarend ©John Hermans
Slangenarend ©John Hermans

De omgeving is hier prachtig en we zien veel Roodkopklauwieren, Grauwe Klauwieren en Grauwe Gorzen. In de buurt van Loutros zien we opeens grote vogels rondcirkelen. Gelukkig gingen ze vlak voor ons op de grond zitten en hadden we een mooi zicht op de Monniksgieren. Ook kwam een Steenarend er bij zitten, waar vind je nog zoiets? We waren nu vlakbij ons hotel Isidora, maar besloten toch eerst nog naar een gebied te gaan waar de Izabeltapuit zou moeten zitten. Deze hebben we niet gezien, echter wel veel andere vogels zoals Steenuil, Kalanderleeuwerik en wel vijftig Spaanse Mussen. In het hotel werden we hartelijk onthaald. Het zag er allemaal verzorgd uit en ook het eten was er prima. Een aanrader voor volgende keren. Ook hier hebben we na het eten de lijst opgemaakt en kwamen op 184 soorten. De eerste afvallers van de soortenwedstrijd kwamen in zicht.

Spaanse Mus ©John Hermans
Spaanse Mus ©John Hermans
Hotel Isidora ©Peter van de Braak
Hotel Isidora ©Peter van de Braak

Maandag 27 april 2015 (dag 7)

Vandaag brengen we een bezoek aan de Evros delta. De Evros delta is het meest oostelijk gelegen wetland in Griekenland waar vogels te zien zijn die je in de rest van Griekenland niet kunt tegenkomen, zoals Sporenkievit en Izabeltapuit. Het ligt ook op een oostelijke trekroute, zodat er ooit verrassende soorten te zien zijn als Woestijnplevier, Kaspische Plevier en Steppekievit. Tegen de grens van Turkije aangelegen is het natuurgebied zo’n 188 vierkante kilometers groot. In de jaren vijftig zijn er grote waterpompstations gebouwd ten behoeve van de landbouw en heeft het gebied enorm in natuurwaarde ingeboet. Ondanks dat het uitgeroepen is in 1974 tot een beschermd wetland in het kader van de Ramsar richtlijnen kent het gebied nog steeds grote bedreigingen, zoals overbejaging, overbevissing, huizenbouw. Vooral het gebrek aan zoet water in zomer en najaar maakt het gebied minder interessant voor vele vogels. Het gebied is opgedeeld in een westelijk en oostelijk deel. Het oostelijke deel is alleen met toestemming te bezoeken. We hebben deze toestemming geregeld en gaan woensdag dit gedeelte bezoeken. Het drainagekanaal is de scheidslijn tussen het westelijke en oostelijke deel. Vandaag dus een gedeelte van het westelijke deel. Maar voordat we begonnen hebben we het Wilhelmus gezongen en is Jan-Willem gekroond als koning op deze dag. Met oranje hoed, shirt en toeter.

We beginnen bij de moerassen van Anthia, nr. 7 op de kaart. Hier naar toe rijdend zien we opeens enkele Scharrelaars. Ook hier weer ontzettend veel Roodkopklauwieren, Grauwe Klauwier en Grauwe Gorzen. Het lijkt of het gesneeuwd heeft bij het moeras het water is voorzien van een wit tapijt. Bij het goed bestuderen zie je dat dit gevormd wordt door de waterviolier die het gebied geheel in het wit gestoken heeft. Hiertussen ontwaren wij Witkopeenden, Kieviten en eindelijk Zwarte Ibissen. Richting zee hebben we Dwergstern, Strandplevier, Kalanderleeuwerik en Veldleeuwerik. Aan de zijkant van het gebied (nr. 8) ook hier flink wat landbouw, maar er zat toch ook een Duinpieper en aan zee weer dezelfde vogels, maar hier ook nog mooi een Reuzenstern met zijn opvallende grote snavel gezien.

Wit tapijt ©Jan Willem Hermans
Wit tapijt ©Jan Willem Hermans
Waterviolier ©Peter van de Braak
Waterviolier ©Peter van de Braak
Wit tapijt ©Peter van de Braak
Wit tapijt ©Peter van de Braak
Balkankwikstaart ©Marc Gottenbos
Balkankwikstaart ©Marc Gottenbos
Duinpieper ©Peter van de Braak
Duinpieper ©Peter van de Braak
Kijkend over zee ©Jan Willem Hermans
Kijkend over zee ©Jan Willem Hermans

We waren vlakbij Alexandroupoli, een grote plaats waar we de inkopen voor de middag hebben gedaan. We zijn nu in de buurt van Avas en verlaten de Evros. In de kloof van Avas hebben we gepicknickt. Er waren helaas niet veel vogels, toch nog een Blauwe Rotslijster en een Steenarend gezien. Avas heeft ook een oud verlaten treinstation, dit was het tweede doel hier. De oude treinwagons stonden hier te verroesten, je zou hier een mooi museum kunnen maken. Ook hier vloog een Steenarend en ook een Monniksgier.

Treinstation ©Peter van de Braak
Treinstation ©Peter van de Braak
Watertanken ©Henk Arnoldussen
Watertanken ©Henk Arnoldussen

Vlak bij ons hotel hebben we de route waar de Isabeltapuiten moeten zouden zitten (nr. 5). Hier zijn we gisteren ook al geweest. Vandaag weer een poging. In het gebied zagen we de Oostelijke Orpheusgrasmus. Verder oostelijk rijdend (nr.6) zagen we mooi onze eerste Ortolaan. Hier veel Kalanderleeuwerikken, toch een zeldzame soort. Het werd al later zodat we richting hotel Isidora gingen. Onderweg nog vlakbij Vorkstaartplevieren en veel Balkankwikstaarten. De teller is op 192 soorten gekomen, zodat de eerste afvallers een feit zijn.

Oostelijke Blonde Tapuit ©Peter van de Braak
Oostelijke Blonde Tapuit ©Peter van de Braak
Ortolaan ©Peter van de Braak
Ortolaan ©Peter van de Braak
Oostelijke Orpheusgrasmus ©Peter van de Braak
Oostelijke Orpheusgrasmus ©Peter van de Braak
Vorkstaartplevier ©John Hermans
Vorkstaartplevier ©John Hermans

Dinsdag 28 april 2015 (dag 8)

Om morgen in het oostelijk deel van de Evros delta te komen hebben we al maanden geleden een vergunning aangevraagd. Deze zou bij het bezoekerscentrum in Loutros opgehaald kunnen worden. Dit is op loopafstand van ons hotel gelegen. Echter de vergunning was nog steeds niet binnen.

Bezoekerscentrum Loutros ©Peter van de Braak
Bezoekerscentrum Loutros ©Peter van de Braak
Markering ©Peter van de Braak
Markering ©Peter van de Braak
Huiszwaluw ©Peter van de Braak
Huiszwaluw ©Peter van de Braak

We gaan vandaag de heuvels in om naar Dadia te gaan. Op weg hier naar toe komen we voorbij Provatonas bij de moerassen van Thia Maria. We konden echter niet door het gebied rijden omdat de weg helemaal onder water stond. Jammer, aan de rand van het gebied zagen we zowel Ooievaars als Zwarte Ooievaars overvliegen. Op het water zat een Zomertaling en Vorkstaartplevieren vlogen voorbij.

Zwarte Ooievaar ©Marc Gottenbos
Zwarte Ooievaar ©Marc Gottenbos
Kerk ©Peter van de Braak
Kerk ©Peter van de Braak
Kerk ©Martien van Dooren
Kerk ©Martien van Dooren

Op weg naar het Dadiabos. Het bos heeft de reputatie het beste roofvogelbos van Europa te zijn; 36 roofvogels van de 39 voorkomend in Europa zijn hier te bewonderen. De Monniksgier was dramatisch in stand teruguitgegaan. In 1980 waren er nog een 25 over. Het WWF heeft toen verschillende gronden opgekocht, waterpoelen aangelegd en drie voederplekken opgericht. Er zijn nu zo’n 100 Monniksgieren, waarvan 25 broedparen. Er zijn twee fantastische plekken, Kapsalo (of Lefkimi) radio mast en het Dadia centrum. Onderweg stoppen we voor een prachtige Maskerklauwier en diverse Scharrelaars, die er ineens waren.

Maskerklauwier ©John Hermans
Maskerklauwier ©John Hermans
Scharrelaar in bosje ©Peter van de Braak
Scharrelaar in bosje ©Peter van de Braak
Scharrelaar ©Marc Gottenbos
Scharrelaar ©Marc Gottenbos

Voordat we het bezoekerscentrum bereikten zagen we nog een Schreeuwarend met een smaragdhagedis in de bek. Bij het bezoekerscentrum kun je naar de schuilhut gaan waar de gieren bijgevoederd worden.

Schreeuwarend ©John Hermans
Schreeuwarend ©John Hermans
Bezoekerscentrum ©Peter van de Braak
Bezoekerscentrum ©Peter van de Braak
Kaart gebied ©Peter van de Braak
Kaart gebied ©Peter van de Braak

Dit gebeurt met busjes, we kunnen er dus niet zelf naar toe rijden. In twee groepen gingen we met het busje door de bossen naar boven om bij de schuilhut uit te komen. Van hieruit heb je een mooi zicht op de voederplek. We hadden geluk twee Aasgieren, twee Monniksgieren en diverse Vale Gieren konden we bewonderen.

Schuilhut ©Peter van de Braak
Schuilhut ©Peter van de Braak
In schuilhut ©Peter van de Braak
In schuilhut ©Peter van de Braak
Zicht schuilhut ©Marc Gottenbos
Zicht schuilhut ©Marc Gottenbos
Vale Gier ©Marc Gottenbos
Vale Gier ©Marc Gottenbos
Monniksgier ©Marc Gottenbos
Monniksgier ©Marc Gottenbos

Je kan met het busje weer naar beneden gebracht worden naar het bezoekerscentrum, maar wij kozen ervoor om per voet naar beneden te gaan. De Balkanbergfluiter hebben we zo mooi kunnen zien. We zijn via de bossen richting Loutros gegaan. Bij de brug van Pessani zijn we echter gestopt om daar enkele soorten waar te nemen. Dit lukte, hier hadden we de Kleine Bonte Specht, Balkanfluiter en de Rouwmees. Na het eten weer gelijst en nu 200 soorten waargenomen.

Rouwmees ©Marc Gottenbos
Rouwmees ©Marc Gottenbos
Balkanfluiter ©Peter van de Braak
Balkanfluiter ©Peter van de Braak

Woensdag 29 april 2015 (dag 9)

Er waren er al veel op pad gegaan voordat het ontbijt begon. Het lijkt dan ook dat de vogeltrek goed op gang is gekomen. De eerste Zwartkopgorzen worden gemeld en veel Vale Spotvogels.

Cetti's Zanger ©Peter van de Braak
Cetti's Zanger ©Peter van de Braak
Vale Spotvogel ©Peter van de Braak
Vale Spotvogel ©Peter van de Braak

Het hotel ligt tegen een complex aan waar zelfs in Romeinse tijd al vermaak was in de thermale baden. De ruines liggen er en we zien zelfs het warme water in de Loutros stromen. Na het ontbijt kregen we bij het bezoekerscentrum eindelijk onze toegangspermissie. Dus vandaag gaan we naar het oostelijke deel van de Evros delta wat tegen de Turkse grens aanligt. Bij het checkpoint staat een jong mannetje wat geen Engels kan, de superieur wordt erbij geroepen en weldra konden we doorrijden het niemandsland in. Hier wordt overigens volop geboerd, het zou wel iets minder mogen. Veel Balkankwik-staarten en weer Vorkstaartplevieren. We reden over een dijk die ervoor moet zorgen dat de Evros in bedwang wordt gehouden. We zagen al snel de verwachtte Sporenkievit. Sporenkieviten hebben hier hun westelijke verspreiding, verder in Europa kom je deze soort niet tegen.

Boerenland ©Peter van de Braak
Boerenland ©Peter van de Braak
Niemandsland ©Peter van de Braak
Niemandsland ©Peter van de Braak
Sporenkievit ©Peter van de Braak
Sporenkievit ©Peter van de Braak

Op de dijk zien we een hondachtige lopen. Een jakhals riep Peter. Er zijn door Marc enkele foto’s gemaakt van het beest, die door experts inderdaad als Europese Jakhals betiteld wordt. Vergissen met een wolf is goed mogelijk.

Jakhals ©Marc Gottenbos
Jakhals ©Marc Gottenbos
Jakhals langs auto ©Peter van de Braak
Jakhals langs auto ©Peter van de Braak
Zicht op grens ©Peter van de Braak
Zicht op grens ©Peter van de Braak

Bij een nat gedeelte zijn we naar beneden gereden en hebben daar een koppeltje Grielen mooi kunnen bekijken. Aan zeezijde zaten Zwarte Ruiters en Groenpootruiters. Op het pad diverse keren de Kortteenleeuweriken kunnen waarnemen en op het water zat nog een Pijlstaart. Het was al lang over de middag toen we in Serres inkopen gedaan hebben. Vlakbij de winkel in een leuk parkje hebben we de boel meteen opgegeten. Het eten werd onderbroken toen een Syrische Bonte Specht wel heel mooi ging zitten. Ook trokken er dertien Balkansperwers over. Deze vogels trekken altijd in groepen.

Kortteenleeuwerik ©Peter van de Braak
Kortteenleeuwerik ©Peter van de Braak
Picknick ©Peter van de Braak
Picknick ©Peter van de Braak
Balkansperwers ©Peter van de Braak
Balkansperwers ©Peter van de Braak

Ook de Gierzwaluwen waren volop met trek bezig. Die middag zouden we er nog meer zien. We gingen weer richting hotel maar besloten een oud Romeins pad in te gaan. Helaas was dit niet bedoeld voor auto’s, we kwamen niet ver en gingen weer terug, toch wel mooi veertien Bijeneters in één boom bij elkaar gezien en een Balkansperwer redelijk dichtbij.

Balkansperwer ©Peter van de Braak
Balkansperwer ©Peter van de Braak

We zijn weer ons beroemd weggetje ingeslagen het Isabeltapuitweggetje. Echter nu ook weer geen Isabeltapuit. Toch niet getreurd, we zagen hier onder andere een juveniele Arendbuizerd, Zwartkopgorzen en een Steenuil. Even verderop een Rotsmus. Een viertal Ortolanen lieten zich ook mooi zien en zelfs zingend horen.

Ortolaan ©Peter van de Braak
Ortolaan ©Peter van de Braak
Arendbuizerd ©Marc Gottenbos
Arendbuizerd ©Marc Gottenbos
Steenuil ©Marc Gottenbos
Steenuil ©Marc Gottenbos

We gingen naar de lagune van Drana (nr. 1) en zijn gestopt bij het houten hutje. Hier hebben we over het water gekeken. Niet zoveel vogels, maar opeens was er consternatie, een otter zwom in het water. Deze was mooi te zien, meestal laten deze schuwe beestjes zich niet zo dichtbij zien. Maar het verhaal werd nog gekker. Isidro liep een beetje om en stond op een dijk naar de otter te kijken. Waarschijnlijk bevond de broedkolonie zich aan andere zijde want bijna over de voeten van Isidro ging de otter naar de andere zijde. Isidro was zo verbouwereerd, maar maakte gelukkig toch nog een foto van dit geweldig tafereel. Nog net voor het avondeten waren enkele aan het wandelen gegaan. Deze zagen een juveniele Steppekiekendief overkomen. Alweer de laatste avond dat we hier waren, de waarnemingsteller is inmiddels op 210 soorten gekomen.

Otter ©John Hermans
Otter ©John Hermans
Steppekiekendief ©Peter van de Braak
Steppekiekendief ©Peter van de Braak

Donderdag 30 april 2015 (dag 10)

Helaas, het is al weer bijna voorbij. Vandaag hebben we echter nog een volle dag. Vanavond vliegen we pas. Na het ontbijt zijn we nog een keer naar het Isabeltapuitenterrein gegaan. De Arendbuizerd zat er nog en ook de Baardgrasmus liet zich goed zien, evenals de Grauwe Klauwier. Wel hadden we voor de groep een nieuwe soort de Kleine Klapekster. Deze was al eerder gezien maar door twee personen. Nu liet de vogel zich door ons bewonderen.

Grauwe Klauwier ©John Hermans
Grauwe Klauwier ©John Hermans
Grauwe Klauwier ©Peter van de Braak
Grauwe Klauwier ©Peter van de Braak
Kleine Klapekster ©Peter van de Braak
Kleine Klapekster ©Peter van de Braak

We zijn bij de houten hut nog richting zee gereden. Dit leverde nog nieuwe soorten op, wat te denken van een Visarend die mooi op een paal zat te kijken. Ook Lachstern en Kleine Bonte Strandloper konden aan de soorten toegevoegd worden.

Gebied ©Peter van de Braak
Gebied ©Peter van de Braak
Uitzicht ©Peter van de Braak
Uitzicht ©Peter van de Braak
Hoogste punt ©Peter van de Braak
Hoogste punt ©Peter van de Braak

Hierna het gebied uit om inkopen te doen in Alexandroupolis. Op de terugweg zijn we via Neo Sidirochori naar Kalamokastro gaan. Dit is een dorpje waar de Kleine Torenvalk nog broedt. Voordat we dorp binnenreden zagen we al enkele Kleine Torenvalken. Dit is een kolonievogel en is bijna nooit alleen te vinden. In het dorp hebben we de auto’s op het pleintje gestald en konden de fotografen mooie plaatjes schieten van deze grappige vogels.

Kleine Torenvalk ©John Hermans
Kleine Torenvalk ©John Hermans
Kleine Torenvalk ©John Hermans
Kleine Torenvalk ©John Hermans
Kleine Torenvalk ©John Hermans
Kleine Torenvalk ©John Hermans

Iets verder langs de snelweg hebben we gepicknickt. De broden waren zo weer op. De lange reis naar het vliegveld in Thessaloniki kon beginnen. Mooi op tijd kwamen we aan en nadat de auto’s ingeleverd waren konden we inchecken. In het vliegtuig zaten we mooi allemaal bij elkaar, zodat we nog gelijst hebben. De stand is gekomen op 215 soorten. Isidro was de gelukkige en vermaart bij deze eeuwige roem. Het busje wat ons kwam ophalen in Weeze was gelukkig spoedig aanwezig en laat kwamen we aan in Uden bij de Groenhoeve. Een geslaagde vogelreis kwam tot een eind. Iedereen bedankt voor de aangename uren.

Groepsfoto ©Jan Willem Hermans
Groepsfoto ©Jan Willem Hermans

De volgende soorten zijn tijdens de reis door ons waargenomen:

 01. Parelduiker  37. Grauwe Kiekendief  73. Kanoet  109. Dwergooruil  145. Nachtegaal  181. Zwarte Mees
 02. Fuut  38. Bruine Kiekendief  74. Krombekstrandloper  110. Steenuil  146. Gekraagde Roodstaart  182. Staartmees
 03. Dodaars  39. Steppekiekendief  75. Bonte Strandloper  111. Alpengierzwaluw  147. Zwarte Roodstaart  183. Kuifmees
 04. Geoorde Fuut  40. Sperwer  76. Kleine Strandloper  112. Vale Gierzwaluw  148. Paap  184. Rotsklever
 05. Aalscholver  41. Balkansperwer  77. Temminck Strandloper  113. Gierzwaluw  149. Roodborsttapuit  185. Boomklever
 06. Kuifaalscholver  42. Buizerd  78. Kemphaan  114. IJsvogel  150. Tapuit  186. Boomkruiper
 07. Dwergaalscholver  43. Arendbuizerd  79. Wulp  115. Bijeneter  151. Oostelijke Blonde Tapuit  187. Grauwe Klauwier
 08. Roze Pelikaan  44. Zeearend  80. Regenwulp  116. Scharrelaar  152. Rode Rotslijster  188. Kleine Klapekster
 09. Kroeskoppelikaan  45. Steenarend  81. Grutto  117. Hop  153. Blauwe Rotslijster  189. Roodkopklauwier
 10. Roerdomp  46. Schreeuwarend  82. Tureluur  118. Draaihals  154. Merel  190. Maskerklauwier
 11. Kwak  47. Dwergarend  83. Zwarte Ruiter  119. Zwarte Specht  155. Zanglijster  191. Spreeuw
 12. Ralreiger  48. Slangenarend  84. Groenpootruiter  120. Grijskopspecht  156. Grote Lijster  192. Wielewaal
 13. Kleine Zilverreiger  49. Visarend  85. Bosruiter  121. Groene Specht  157. Snor  193. Gaai
 14. Grote Zilverreiger  50. Roodpootvalk  86. Oeverloper  122. Middelste Bonte Specht  158. Graszanger  194. Ekster
 15. Blauwe Reiger  51. Torenvalk  87. Poelruiter  123. Syrische Bonte Specht  159. Cetti’s Zanger  195. Kauw
 16. Purperreiger  52. Kleine Torenvalk  88. Watersnip  124. Grote Bonte Specht  160. Grote Karekiet  196. Raaf
 17. Ooievaar  53. Boomvalk  89. Zwartkopmeeuw  125. Kleine Bonte Specht  161. Rietzanger  197. Bonte Kraai
 18. Zwarte Ooievaar  54. Slechtvalk  90. Dunbekmeeuw  126. Veldleeuwerik  162. Kleine Karekiet  198. Roek
 19. Lepelaar  55. Steenpatrijs  91. Dwergmeeuw  127. Boomleeuwerik  163. Vale Spotvogel  199. Ringmus
 20. Zwarte Ibis  56. Fazant  92. Kokmeeuw  128. Kuifleeuwerik  164. Baardgrasmus  200. Huismus
 21. Flamingo  57. Kwartel  93. Geelpootmeeuw  129. Kortteenleeuwerik  165. Braamsluiper  201. Spaanse Mus
 22. Knobbelzwaan  58. Klein Waterhoen  94. Kleine Mantelmeeuw  130. Kalanderleeuwerik  166. Grasmus  202. Rotsmus
 23. Grauwe Gans  59. Waterral  95. Lachstern  131. Rotszwaluw  167. Zwartkop  203. Vink
 24. Bergeend  60. Waterhoen  96. Grote Stern  132. Oeverzwaluw  168. Kleine Zwartkop  204. Appelvink
 25. Wilde Eend  61. Meerkoet  97. Visdief  133. Roodstuitzwaluw  169. Orpheusgrasmus  205. Europese Kanarie
 26. Krakeend  62. Scholekster  98. Dwergstern  134. Boerenzwaluw  170. Balkanbergfluiter  206. Groenling
 27. Pijlstaart  63. Griel  99. Reuzenstern  135. Huiszwaluw  171. Tjiftjaf  207. Putter
 28. Slobeend  64. Steltkluut  100. Zwarte Stern  136. Boompieper  172. Vuurgoudhaan  208. Kneu
 29. Wintertaling  65. Kluut  101. Witvleugelstern  137. Duinpieper  173. Bonte Vliegenvanger  209. Kruisbek
 30. Zomertaling  66. Vorkstaartplevier  102. Witwangstern  138. Witte Kwikstaart  174. Withalsvliegenvanger  210. Grauwe Gors
 31. Witoogeend  67. Kleine Plevier  103. Houtduif  139. Grote Gele Kwikstaart  175. Grauwe Vliegenvanger  211. Cirlgors
 32. Kuifeend  68. Strandplevier  104. Holeduif  140. Balkankwikstaart  176. Baardman  212. Ortolaan
 33. Zwarte Wouw  69. Zilverplevier  105. Turkse Tortel  141. Gele Kwikstaart  177. Buidelmees  213. Grijze Gors
 34. Aasgier  70. Kievit  106. Zomertortel  142. Winterkoning  178. Rouwmees  214. Zwartkopgors
 35. Monniksgier  71. Sporenkievit  107. Koekoek  143. Heggenmus  179. Pimpelmees  215. Rietgors
 36. Vale Gier  72. Drieteenstrandloper  108. Kuifkoekoek  144. Roodborst  180. Koolmees