Vogelwacht Uden goes Slowakije

Van vrijdag 3 mei tot en met zondag 12 mei 2019 hebben we een vogelbezoek gebracht met 23 personen van onze club aan Slowakije. Hierbij wat informatie over de vogelrijkdom en onze belevenissen tijdens deze dagen.

Landschap

Slowakije bestaat voor het grootste gedeelte uit berggebieden, die allemaal deel uitmaken van de Beskiden en de Karpaten. Alleen het zuidwestelijke deel en in het uiterste zuidoosten zijn er laaggelegen gebieden, die tot de Pannonische vlakte behoren. De berggebieden kunnen ruwweg in twee groepen verdeeld worden; die ten noorden van de vallei van de rivieren de Váh en de Hornád, en het gebied ten zuiden daarvan. Ten noorden ervan bevinden zich van west naar oost; de Kleine Karpaten (op de grens met Tsjechië), (deels) de Kleine Fatra, de Tatra (op de grens met Polen), die weer wordt onderverdeeld in de Westelijke,Hoge, en de Belianske Tatra. Ten zuiden van de vallei bevinden zich (deels) de Grote Fatra, Lage Tatra en het Slowaaks Ertsgebergte. In veel berggebieden bevinden zich veel populaire wintersportgebieden, vooral in de Hoge Tatra. De belangrijkste rivieren zijn de Donau, de Kleine Donau, de Váh, de Hron en de Hornád, alsmede de bronrivieren van de Bodrog in het zuidoosten. Slowakije is een binnenstaat. De totale lengte van de landsgrenzen bedraagt 1.524 kilometer. Daarvan is 97 kilometer, de grens met Oekraïne, tevens de buitengrens van de Europese Unie. De overige landsgrenzen betreffen Oostenrijk (91 km), Tsjechië (215 km), Hongarije (677 km) en Polen (444 km).

Beflijster ©Marc Gottenbos
Beflijster ©Marc Gottenbos

Vogels

Slowakije heeft een aantal heuvels en bergen die belangrijk zijn voor Europese vogelpopulatie. Roofvogels zijn goed vertegenwoordigd, het land herbergt belangrijke populaties van twee bedreigde vogelsoorten: Rode Wouw en Keizerarend. De Schreeuwarend populatie is gezond en bedraagt verschillende honderden paren. Ook de Sakervalk is goed vertegenwoordigd. De Kwartelkoning is te vinden op hooggelegen weiden. Grote Trap is aanwezig in de weiden rond de Danube in het oosten. Een aantal van Europa's zeldzaamste uilen en spechten bewonen in grote aantallen de uitgestrekte bossen. Oeraluil broedt in hoge aantallen in jaren met veel veldmuizen; ooit beschouwd als een grillige soort die in Slowakije zijn meest westelijke broedgrens heeft, heeft de Oeraluil onlangs een algemene toename in aantallen en een uitbreiding van het westelijke gebied laten zien. Hazelhoen is niet ongewoon in oudere bossen. De alpiene habitat van de hogere bergketens ondersteunt belangrijke populaties van Steenarend en Rotskruiper. De resterende wetlands van Oost-Slowakije zijn belangrijke rustpunten in de trekroutes voor kraanvogels, ganzen en steltlopers en hebben kleine maar belangrijke broedpopulaties van Roerdomp, Ooievaar, Grauwe Kiekendief, Witwangstern en af en toe Witvleugelstern. In 1990 vestigden enkele Dwergaalscholvers zich op visvijvers, wat waarschijnlijk een geleidelijke westwaartse en noordwaartse uitbreiding van de soort was uit de buurlanden Roemenië en Hongarije.

Fluiter ©Marc Gottenbos
Fluiter ©Marc Gottenbos

Vrijdag 3 mei 2019 (Dag 1), Eindhoven-Krakau

Henk Arnoldussen, Hans Brouwer, Peter van de Braak, Martien van Dooren, Koos Doorten, Jose Escher, Dieny Fleuren, Gerrit Goorts, Marc Gottenbos, Jan-Willem Hermans, John Hermans, Lenie van Heusden, Theo van Oort, Theo Peters, Isidro Rendon, Lies Schoenmakers, Simone Schraven, Mark Stevens, Annelies Timmerman, Ria de Vent, Peter Vlamings, Tonny Vlamings en Jos van der Wijst waren keurig op tijd op het vliegveld van Eindhoven. In de lucht heb ik iedereen gevraagd hoeveel vogelsoorten we gaan zien. Een beetje kwis-element moet er inzitten! De laagste schatting werd gedaan door Martien en betreft 125 soorten. Het hoogste aantal werd genoemd door Gerrit en was 178 soorten. We zullen zien hoe ver we elke avond komen. Na een voorspoedige vlucht, landen we ’s avonds op het vliegveld van Krakau, wat in Polen ligt. Dit ligt wel in de buurt van de Slowaakse grens, al is het toch enkele uren rijden voordat we de grens zouden benaderen. We hadden dan ook gepland om in Krakau een hotel te nemen, zodat we niet in de nacht hoeven te rijden. Het duurde nog een hele wijl voordat we onze drie busjes hadden, zodoende was het toch nog laat voor we in hotel Ferro Express aankwamen. Na het eten zijn we dan ook direct naar bed gegaan.

Vliegveld Eindhoven ©Jan Willem Hermans
Vliegveld Eindhoven ©Jan Willem Hermans
Vliegveld Eindhoven ©Jan Willem Hermans
Vliegveld Eindhoven ©Jan Willem Hermans
Hotel Polen ©Martien van Dooren
Hotel Polen ©Martien van Dooren

Zaterdag 4 mei 2019 (Dag 2), Krakau-Vitanova

Krakau heeft dezelfde tijd als dat wij dat hebben. Doordat het oostelijker ligt, is het echter al beduidend vroeger licht. Voor het ontbijt waren dan ook al veel van ons op pad. Mijn broer en ik gingen langs een dode tak van de rivier de Wizla lopen. Wat een prachtige omgeving. In een half uur tijd hadden we vele soorten gezien, zoals Grote Karekiet, Groenling, Putter, Appelvink, Kleine en Grote Bonte Specht, Wielewaal, overal het geluid van de Koekoek, Sprinkhaanzanger, Visdief, Kokmeeuw, Kievit en Fazant. Toch maar snel naar het hotel om te ontbijten. Bij het inladen van de auto’s liet de Sprinkhaanzanger zich mooi bewonderen.

Braamsluiper ©Marc Gottenbos
Braamsluiper ©Marc Gottenbos
Koekoek ©Marc Gottenbos
Koekoek ©Marc Gottenbos
Grote Karekiet ©Peter van de Braak
Grote Karekiet ©Peter van de Braak

Van Krakau naar Myslenice en Rabka Zdroj om Slowakije binnen te rijden via het plaatsje Sucha Hora. Onderweg veel Kramsvogels en Ooievaars gezien. Het plaatsje ligt vlak bij onze eindbestemming Vitanova. Voordat we naar ons hotel Gobor gingen hebben we bij de plaatselijke supermarkt, gelegen in het hart van het dorpje, wat inkopen gedaan voor het middageten. We hebben al het brood wat ze hadden opgekocht, dit bleek later echter niet voldoende te zijn. Door het dorpje loopt het riviertje Oravica. De Grote Gele Kwikstaart en de Braamsluiper waren al mooi te zien.

Kramsvogel ©Peter van de Braak
Kramsvogel ©Peter van de Braak
Vitanova ©Peter van de Braak
Vitanova ©Peter van de Braak
Grote Gele Kwikstaart ©John Hermans
Grote Gele Kwikstaart ©John Hermans
Grote Gele Kwikstaart ©Peter van de Braak
Grote Gele Kwikstaart ©Peter van de Braak
Huismus ©Marc Gottenbos
Huismus ©Marc Gottenbos

We reden weg, maar moesten gelijk stoppen. Voor ons schroefde een grote roofvogel op. Na enige tijd gekeken te hebben was iedereen het er mee eens dat we een Schreeuwarend mooi gezien hadden. Dit begint al niet slecht. Bij hotel Gobor aangekomen bleek dat de kamers nog niet gereed waren. Vitanova is het onderste dorpje van een dal waar de rivier doorheen loopt. We hebben onze koffers daar achtergelaten en zijn naar het dorpje Oravice gereden wat al veel hoger in dit dal ligt.

Hotel ©Peter van de Braak
Hotel ©Peter van de Braak
Vuurgoudhaan ©Peter van de Braak
Vuurgoudhaan ©Peter van de Braak
Vitanova uit ©Peter van de Braak
Vitanova uit ©Peter van de Braak

Bij een open plek in het bos hebben we de auto’s geparkeerd en zijn een eind gaan wandelen. Niet veel bijzonders gezien, wel mooi een Zwarte Mees broedend in boomstronk ontdekt en veel Kuifmezen. In Oravice ligt een grote parkeerplaats bij het aquapark, een warmwaterbron. Hier hebben we gegeten en omhoog gelopen. Dit leverde veel Buizerden op, maar ook een Zwarte Ooievaar en enkele Raven. Teruglopend ontdekten we onder de brug bij het snel stromend riviertje het nest en uiteraard ook pa en ma Waterspreeuw.

Omgeving met Goudvink ©Peter van de Braak
Omgeving met Goudvink ©Peter van de Braak
Kuifmees ©Marc Gottenbos
Kuifmees ©Marc Gottenbos
Waterspreeuw ©Peter van de Braak
Waterspreeuw ©Peter van de Braak

We besloten om te gaan kijken naar de Ruigpootuil. Onderweg moest toch gestopt worden voor een Schreeuwarend. Marc kon mooie opnames maken.

Schreeuwarend ©Marc Gottenbos
Schreeuwarend ©Marc Gottenbos
Schreeuwarend ©Marc Gottenbos
Schreeuwarend ©Marc Gottenbos
Schreeuwarend ©Marc Gottenbos
Schreeuwarend ©Marc Gottenbos

Het was nog wel een eindje rijden en de navigatie gaf eerst een foute route op, zodat we in een modderweiland verzeild raakten. Maar het ging toch allemaal goed en kwamen we in het bos aan waar de uil zou moeten zitten. In de buurt van de nestelplek hebben we de auto’s geparkeerd en zijn al wandelend verder gegaan. Ruigpootuiltjes broeden in oude spechtenholen en het is bekend als je langs de boom wrijft komt het vrouwtje met haar kop naar buiten om te kijken wat er loos is. Aangekomen bij een mooie boom met spechtengat gebeurde er in eerste instantie niets. Wat bleek, aan andere zijde van de boom zat ook een gat en jawel hier kwam het kopje gauw naar voren. Een prachtig gezicht, aanschouwd door 23 vogelwachters. Terug bij de auto zagen we enkele Kruisbekken. Na het verfrissen kregen we een uitstekend diner, met een sterk lokaal drankje als starter. Bij het lijsten kwamen we vandaag al uit op 82 vogelsoorten.

Ruigpootuil ©John Hermans
Ruigpootuil ©John Hermans
Ruigpootuil ©Peter van de Braak
Ruigpootuil ©Peter van de Braak
Lijsten ©Martien van Dooren
Lijsten ©Martien van Dooren

Zondag 5 mei 2019 (Dag 3), Vitanova

Vandaag vroeg op om eerst weer net over de grens naar Polen te gaan. Iets voorbij Podczerwone ligt een nat heide/weide/boslandschap waar kans is op Korhoenders. Het sneeuwt een beetje, weliswaar natte sneeuw, maar toch koud. Na een beetje fout gereden te hebben kwamen we op een plek waar de auto’s gestald moesten worden en lopend de Korhoenders te zien moesten zijn. Het terrein was zeer drassig, zodat na een half uur we niet alleen van boven nat waren, maar ook de meeste voeten bleven niet droog. Een mooi landschap, maar het was te koud, geen bolderende Korhoenders. Wel Wulp, Paap, en Boompieper. De stilte viel ook op. Koud en verkleumd terug naar het hotel voor een warm ontbijt. Het weer zat nog steeds niet mee. We zijn eerst via Trstena richting Namestovo gegaan. Iets voorbij Liesek zat een Schreeuwarend in een boom langs de weg. Deze vogel liet zich mooi zien.

Winter ©Martien van Dooren
Winter ©Martien van Dooren
Koekoek ©Peter van de Braak
Koekoek ©Peter van de Braak

De bergrug langs het stuwmeer Vodna Nadrz Orava zou ons brengen naar Drieteenspecht en Dwerguil. Helaas niet gezien. In Namestovo hebben we inkopen gedaan voor de middag en zijn in de buurt van het stuwmeer op zoek gegaan naar de Oeraluil. Hier hadden we een vage omschrijving waar deze uil zou moeten zitten. We liepen over een weiland en gingen richting stuwmeer. Jos en Mark probeerden hun geluk meer in andere richting, het bosgebied. Aan de oevers van het stuwmeer zagen we diverse soorten eenden, Pijlstaart, Wintertaling en Wilde Eend maar ook Futen. Jos belde dat ze de Oeraluilen, ja zelfs twee stuks in beeld hadden. Het was moeilijk aan te geven waar ze precies zaten. Maar tegenwoordig met de digitale telefoontjes hadden we na enig speurwerk Jos en Mark in de gaten en dus ook de Oeraluil. Eentje, want de andere was net vertrokken. Toch konden we deze prachtige grote uil mooi bewonderen.

Op weg naar Oeraluil ©Martien van Dooren
Op weg naar Oeraluil ©Martien van Dooren
Oeraluil ©Marc Gottenbos
Oeraluil ©Marc Gottenbos
Oeraluil ©John Hermans
Oeraluil ©John Hermans

Iets na Bobrov, nabij de Poolse grens hebben we bij een verkoopstalletje ons brood genuttigd in de kou. Volgend jaar misschien toch weer een warm land? Op de Poolse kant bij Wspolne zijn we naar de monding van het stuwmeer gegaan. Dit is weer net Slowaaks! Hier mooi de Citroenkwikstaarten gezien, zowel man als vrouw. Maar ook de vele Paapjes lieten zich mooi bewonderen, evenals Rietzanger en Knobbelzwaan. Het werd er niet beter op, het begon redelijk te sneeuwen toen we bij ons hotel Gobor aankwamen. Wederom een voortreffelijk diner. Het lijsten bracht de vogelstand op 102 soorten.

Picknick bij verkoopstalletje ©Martien van Dooren
Picknick bij verkoopstalletje ©Martien van Dooren
Citroenkwikstaart ©John Hermans
Citroenkwikstaart ©John Hermans
Paap ©John Hermans
Paap ©John Hermans

Maandag 6 mei 2019 (Dag 4), Vitanova-Ruzomberok

Voordat we richting de echte bergen gingen hebben we voor het ontbijt nog wat rond het hotel gekeken. Waterspreeuw was op verschillende plekken te zien. De Grote Gele Kwikstaart broedt langs het hotel en Peter ontdekte de Kleine Vliegenvanger. Na het ontbijt nog even gekeken of de Kleine Vliegenvanger zich nog liet zien, maar helaas. Wel zeer dichtbij enkele grazende reeën.

Sneeuw in de bergen ©Jan Willem Hermans
Sneeuw in de bergen ©Jan Willem Hermans
Waterspreeuw ©John Hermans
Waterspreeuw ©John Hermans
Ree ©John Hermans
Ree ©John Hermans
Kleine Vliegenvanger ©Peter van de Braak
Kleine Vliegenvanger ©Peter van de Braak
Kneu ©Peter van de Braak
Kneu ©Peter van de Braak
Ontbijt ©Martien van Dooren
Ontbijt ©Martien van Dooren

Bij het hartelijk afscheid kregen we van de hoteleigenaar en eigenaresse nog 3 flesjes sterke drank mee. De Schreeuwarend zat nu niet in de boom, maar in het weiland erlangs. Op naar Ruzomberok naar het hotel. Onderweg in Tvrdosin inkopen gedaan. Iets voorbij dit plaatsje zijn we een zijweg ingeslagen de bergrug op. Mooi een Notenkraker gezien, maar ook Raaf en Appelvink. Ruzomberok is een redelijke plaats, gelegen aan de voet van een bergkam. Via deze plaats leidt een steile weg door het bos ons omhoog naar het hotel Malina. Een prachtig gelegen hotel, wat in de winter een skigebied is. Maar nu ook een beetje, er lag wat sneeuw. Na inchecken de omgeving verkend. Overal waren Beflijsters aanwezig. We hebben buiten het hotel in de ijzige kou ons brood gegeten en gewacht op de gids.

Beflijster ©Marc Gottenbos
Beflijster ©Marc Gottenbos
Beflijster ©Marc Gottenbos
Beflijster ©Marc Gottenbos
Eekhoorn ©Marc Gottenbos
Eekhoorn ©Marc Gottenbos

Peter heeft contact gehad met een Slowaakse vogelaar, die hier niet woont, maar wel de omgeving kent en ons drie dagen begeleidt. De gids stelde voor om in de buurt van het hotel een wandeling te maken. Dit was achteraf gezien een fikse wandeling, waarbij het weer steeds slechter werd en het op een gegeven moment flink sneeuwde en ook bleef liggen. Uren gewandeld en bijna geen soorten gezien.

Terug in het warme hotel kwamen we bij het lijsten uit op maar 4 nieuwe vogels en bleven we steken op 106 soorten.

Wandeling ©Martien van Dooren
Wandeling ©Martien van Dooren
Wandeling ©Martien van Dooren
Wandeling ©Martien van Dooren
Warm eten! ©Martien van Dooren
Warm eten! ©Martien van Dooren

Dinsdag 7 mei 2019 (Dag 5), Ruzomberok

Voor het ontbijt nog wat rond gekeken in het winterse landschap rond het hotel. Beduidend minder Beflijsters te zien en zeer moeilijk te fotograferen.

Jos en Marc ©John Hermans
Jos en Marc ©John Hermans
Vos ©Marc Gottenbos
Vos ©Marc Gottenbos
Beflijster ©Marc Gottenbos
Beflijster ©Marc Gottenbos

Na het ontbijt het klaargemaakte lunchpakket meegenomen en met de gids naar de Velka Fatra gegaan. We zijn een dal ingelopen. Mooie omgeving, maar helaas in de bossen niet veel vogels te zien. Wel hebben we mooi de Morielje, een voorjaarspaddenstoel kunnen bekijken. Terug bij de auto’s dook plots een Steenarend op, wat een beesten! Ook hier Waterspreeuw en Zwarte Mezen. Het weer was beduidend beter geworden. De Withalsvliegenvanger liet zich wel horen, maar we kregen hem nauwelijks in het vizier. We besloten om naar een ander gebied te gaan, in de buurt van Lucky Kupele. Het dorpje uitrijdend langs een thermaal bad komen we op een bosweg. Hier zouden we mogelijk Drieteenspecht en Dwerguil moeten kunnen zien. We reden tot we niet meer verder konden. Te voet een zeer steil hellend pad opgegaan. Het viel op hoeveel er in het bos gekapt wordt en er aan houtoogst gedaan wordt. Meestal komt dit de soortenrijkdom niet ten goede. Bij een open plek zouden de Dwerguiltjes te horen moeten zijn. We hebben geen geluk. Wel zagen we Zwarte Mees, Boomklever, Grote Bonte Specht, Gaai en Goudvink. Een grote roofvogel vloog voor ons weg en jawel, weer een Steenarend die een stuk verder op een rotspunt ging zitten. Bij de auto’s vloog nog een Sperwer voorbij. Na het diner bracht de vogelstand ons op 109 soorten. Twee dagen met gids had ons qua soorten niet echt vooruit gebracht.

Morielje ©John Hermans
Morielje ©John Hermans
Zwarte Mees ©John Hermans
Zwarte Mees ©John Hermans
Zware wandeling ©Martien van Dooren
Zware wandeling ©Martien van Dooren

Woensdag 8 mei 2019 (Dag 6), Ruzomberok

Ook weer voor het ontbijt rondgekeken in deze prachtige omgeving. De Herten stonden rustig op de helling te grazen. Bij een koud zonnetje was het iets aangenamer dan gisteren

.

Na het ontbijt zijn we nog met gids zuidelijk van Ruzomberok naar Donovaly gegaan. Dit ligt vrij hoog, zodat je met de auto al veel hoogte gewonnen hebt. Een mooie boswandeling volgde met als resultaat Fluiter, Witrugspecht en Goudhaan. Terug bij de parkeerplaats hebben we het lunchpakket genuttigd.

Kramsvogel ©Peter van de Braak
Kramsvogel ©Peter van de Braak
Fluiter ©Peter van de Braak
Fluiter ©Peter van de Braak
Fluiter ©Peter van de Braak
Fluiter ©Peter van de Braak

Hierna gereden naar een hoge plek in de buurt van Liptovske Revuce. Een zeer steile wandeling met geen of nauwelijks vogels. We besloten zelf om een ander gebied te gaan en wel het stuwmeer Liptovska Mara. Volgens onze gegevens moesten we daar van alles kunnen zien. De gids ging mee. Aangekomen bij het kleinere stuk van het stuwmeer, genaamd Besenova begonnen we weer werkelijk te vogelen. Op het stuwmeer was van alles te zien. Tafeleend, Kuifeend, Brilduiker, Zwarte Stern, honderden Gier-, Boeren- en Huiszwaluwen, Visdief, Dwergmeeuw, Aalscholver en Knobbelzwaan. John ontdekte een Zwarte Zee-eend! Diverse honderden kilometers van de zee verwijderd. We stonden langs de weg geparkeerd en opeens achter ons begon een Schreeuwarend aan zijn jacht. Hij werd gestoord door een Torenvalk. We reden door naar het grote stuwmeer. We hadden een plek waar regelmatig Kwartelkoning gehoord werd. Deze keer niet, maar wel mooi de Grauwe Klauwier gezien. Ook vloog de Blauwe Reiger en Raven rond, evenals de Roodborsttapuit. Met de auto’s tot aan het stuwmeer gereden. Op het water zat een Parelduiker. Deze moeten nog helemaal naar het noorden en zijn dus doortrekkers.

Schreeuwarend ©Marc Gottenbos
Schreeuwarend ©Marc Gottenbos
Stuwmeer ©Peter van de Braak
Stuwmeer ©Peter van de Braak
Roodkeelduiker ©John Hermans
Roodkeelduiker ©John Hermans
Geelgors ©Marc Gottenbos
Geelgors ©Marc Gottenbos
Visdief ©Marc Gottenbos
Visdief ©Marc Gottenbos
Zwarte Roodstaart ©Marc Gottenbos
Zwarte Roodstaart ©Marc Gottenbos

Terug naar Ruzomberok, waar we de gids bij het station afgezet hebben. Deze moest terug naar Bratislava. Na het diner en het lijsten hebben we geprobeerd op de televisie beeld te krijgen van de wedstrijd Ajax-Tottenham. Dit lukte niet, maar met het Ziggo abonnement van Theo en de tablet van mij konden we toch, zei het op klein formaat, naar de wedstrijd kijken. O ja, de stand is gekomen op 122 soorten. De eerste afvallers komen in de buurt.

Donderdag 9 mei 2019 (Dag 7), Ruzomberok-Michalovce

Vandaag gaan we naar het oosten van Slowakije. Na het ontbijt over de snelweg D1 richting Michalovce. Een behoorlijke rit, zodat we halverwege het natuurgebied Slovanska Raj Podlesok hebben aangedaan. Het regende jammer genoeg een beetje. We hadden een tip gekregen dat hier een Drieteenspecht te zien zou zijn. Driemaal is scheepsrecht! We moesten hier betalen voor de auto’s en per persoon entree betalen. Dit zijn we niet gewend. Een mooi gebied en na een stevige wandeling kwamen we op de plek waar de Drieteenspecht zou moeten zitten en verroest, het duurde niet lang voor dat we het beestje in zicht hadden. Eindelijk!!

Druilerig weer ©Martien van Dooren
Druilerig weer ©Martien van Dooren
Drieteenspecht ©John Hermans
Drieteenspecht ©John Hermans
Drieteenspecht ©Marc Gottenbos
Drieteenspecht ©Marc Gottenbos

Ook de Boomklever liet zich bewonderen. Waarschijnlijk waren we dicht bij het nest, zodat we na enig gefotografeerd te hebben, zijn terug gelopen. Weer de snelweg op om bij Spisske Pohradie rechtsaf naar de Siesels te gaan. Dit is één van de weinige plekken in Slowakije waar deze beestjes nog zitten. Mooi kunnen bekijken.

Spisske Pohradie ©Martien van Dooren
Spisske Pohradie ©Martien van Dooren
Siesel ©Martien van Dooren
Siesel ©Martien van Dooren
Siesel ©Marc Gottenbos
Siesel ©Marc Gottenbos

En nu op weg naar Michalovce. Vlak voor Michalovce zag Peter in een flits een grote roofvogel zitten. Hij dacht aan een Keizerarend. De weg was te druk om plotseling te stoppen. De bakkies brachten uitkomst, zodat busje drie wel kon stoppen. Het duurde een hele tijd voordat we weer contact hadden met busje drie. Naast de Klapekster zou een Schreeuwarend zitten, foto’s wezen echter uit dat Peter gelijk had en het een Keizerarend was. Met regenachtig weer kwamen we bij hotel Biela-Labut aan. Wat een teleurstelling. Dit hotel had zijn glorietijden al lang beleefd en we gingen terug in de Sovjet tijd. De uitbaters hadden hun beste tijd ook al lang gehad. Vervelend was echter dat er nauwelijks conversatie mogelijk was, ze spraken alleen Slowaaks. Met veel pijn en moeite hebben we duidelijk gemaakt dat we ook diner wilden, hetgeen geschiedde. Het was te eten. Bij het lijsten kwamen we op 126 soorten en was de eerste afvaller, Martien, een feit.

Hotel Biela Labut ©Peter van de Braak
Hotel Biela Labut ©Peter van de Braak
Vergane glorie ©Martien van Dooren
Vergane glorie ©Martien van Dooren
Eten ©Martien van Dooren
Eten ©Martien van Dooren

Vrijdag 10 mei 2019 (Dag 8), Michalovce

Voor het ontbijt werd er toch nog door een enkeling in het stadje gevogeld. Dit leverde onder andere een Spotvogel op. Het ontbijt was zeer slecht, 2 worstjes en 2 broodjes en een beetje jam. Suikerthee, voor koffie moest betaald worden. Vandaag staan de Senne visvijvers op het programma. Een absolute must-go voor vogelaars. De weg naar de visvijvers was al geweldig, wat te denken van Grauwe Klauwier, Paap en Grauwe Gors. We hebben de auto’s bij de ingang van de visvijvers geparkeerd. We liepen het terrein op en zagen een grote plas met de volgende soorten, Grote Karekiet, Kleine en Grote Zilverreiger, Witoogeend, Duizenden Boeren- , Gier-, Oever- en Huiszwaluwen, Zwarte Stern, Witvleugelstern en Fuut. Helaas werden we gevraagd om het terrein te verlaten. Rondom ligt een wandelpad, echter heb je niet zo’n mooi zicht op de vijvers. Bij de auto’s nog even het nest van de Buidelmees fotograferen en toen begonnen met het lopen langs de vijvers. Het was eindelijk warm en zelfs een beetje bedrukkend weer. De roofvogels gingen de lucht in. Diverse Bruine Kiekendieven, maar ook schitterend Keizerarend gezien en maar liefst 3 Zeearenden in één beeld. Overal hoorde je Grote en Kleine karekiet, Snor, Sprinkhaanzanger en Rietzanger. Een prachtig gebied. Aalscholvers, Lepelaars, Kwak en roepende Koekoeken.

Senne visvijvers ©Peter van de Braak
Senne visvijvers ©Peter van de Braak
Grote Karekiet ©Peter van de Braak
Grote Karekiet ©Peter van de Braak
Oeverzwaluwen ©Peter van de Braak
Oeverzwaluwen ©Peter van de Braak
Ringmus ©Peter van de Braak
Ringmus ©Peter van de Braak
Witoogeend ©Marc Gottenbos
Witoogeend ©Marc Gottenbos
Keizerarend ©Marc Gottenbos
Keizerarend ©Marc Gottenbos

Terug bij de auto’s hebben we gepicknickt. Van hieruit zijn we via het stuwmeer Zemplinska Sirava naar de heuvels van Vihorlat gereden. Op het eind van de weg de auto’s geparkeerd en een wandeling gemaakt naar het Morske meertje. Onderweg eerst de zang, maar ook gezien de Withalsvliegenvanger. Er was ook een foto gemaakt van de Witrugspecht Op het meertje vliegt een Oeverloper weg. We hadden het plan om naar de andere zijde van de Senne visvijvers te gaan. Er loopt echter nergens een weg die in de buurt komt van de vijvers, jammer. Wel een leuke omgeving, met veel Veldleeuweriken en Zomertortels. In een dorpje gestopt voor de Grauwe Klauwier. Ook Wielewalen vlogen voorbij. Zouden de bewoners beseffen in welke natuurweelde ze leven? We zijn nog naar de plek gereden waar we de eerste dag de Keizerarend gezien hadden. Een fikse regenbui bracht echter roet in het eten. In het hotel besloten we om niet in het hotel te eten en zijn we het dorp in gelopen. Bij de plaatselijke Chinees hebben we heerlijk gegeten. Na afloop nog even gelijst. De stand is aanzienlijk gestegen en is gekomen op 149 soorten. Peter, Dieny, Marc, John, Lenie, Isidro, Lies en Mark vielen af. Morgen vroeg op, ontbijten doen we niet in dit hotel.

Withalsvliegenvanger ©Marc Gottenbos
Withalsvliegenvanger ©Marc Gottenbos
Zomertortel ©Peter van de Braak
Zomertortel ©Peter van de Braak
Klapekster ©Peter van de Braak
Klapekster ©Peter van de Braak

Zaterdag 11 mei 2019 (Dag 9), Michalovce-Krakau

Zoals gezegd vertrokken we om 7.30 uur. Het wordt vandaag veel in de auto zitten om weer in Polen uit te komen. Maar er is ook nog genoeg tijd om te vogelen. Op weg naar Hriadky om hopelijk de Sakervalk te zien. Helaas geen Sakervalk. Wel een auto vast in de modder. Maar met zoveel expertise en man-vrouwkracht lukte het toch om weg te komen. In de buurt zou ook een Keizerarend moeten broeden. In de buurt gekomen zagen we al een Keizerarend in de lucht. Op een gegeven moment kwam er een tweede bij en werd een baltsvlucht uitgevoerd. Een moment later meldde zich zelfs nummer drie aan. Prachtig mooi in het zonnetje kunnen zien. Overal grootschalige gele velden om ons heen, de Gele Kwikstaarten vallen nauwelijks op in deze velden, evenals onze vrouwelijke leden!! De Koekoek zat hier ook in de buurt om zijn eieren kwijt te raken.

Gele Kwikstaart ©Peter van de Braak
Gele Kwikstaart ©Peter van de Braak
Nest Keizerarend ©Peter van de Braak
Nest Keizerarend ©Peter van de Braak
Mooi landschap ©Peter van de Braak
Mooi landschap ©Peter van de Braak

In Trebisov hebben we ons ontbijt genomen en nadien ook inkopen gedaan voor het middageten. We rijden nu naar het gebied gelegen tegen de Hongaarse grens, het Zemplen gebied. Al een paar keer vanaf Hongarije bekeken, nu dus vanaf Slowakije. We reden naar de omgeving van Strazne, wat een prachtig gebied. Al snel zagen we een jagende Grauwe Kiekendief . Gestopt langs het landweggetje leverde dit de volgende soorten op: Kleine Klapekster, Grauwe Gors, Paap, Ooievaars en zelfs 2 Hoppen. Bij een boerderij zat in een afschuining een kolonie Bijeneters. Ook Zomertortels vlogen voorbij. Wat een plek. De weg vervolgend naar Velky Kamenec liet nog eens Kleine Klapeksters zien.

Ooievaar ©Peter van de Braak
Ooievaar ©Peter van de Braak
Hop ©Marc Gottenbos
Hop ©Marc Gottenbos
Kleine Klapekster ©Marc Gottenbos
Kleine Klapekster ©Marc Gottenbos

Hier in de buurt lag een steengroeve, waar Oehoe’s broeden. Bij de groeve aangekomen bleek deze gesloten te zijn. We vervolgden de weg richting Vinicky. Iets hiervoor hebben we in een wijngaard, we zijn hier in de Tokaj-regio, ons brood op gegeten. Het uitzicht was geweldig, zodat hier ook de groepsfoto gemaakt is. En nu naar Polen, een hele rit door de bergen, wel een mooie rit. Onderweg gestopt voor Schreeuwarend en Keizerarend. Nog voor het donker werd kwamen we aan bij het hotel. Eerst de auto’s nog vol getankt en een beetje schoongemaakt. Morgenvroeg moeten deze weer ingeleverd worden. De teller is gekomen op 154 soorten. Jose is hier met 156 soorten het dichtste bij gekomen. Een mooi resultaat.

Schreeuwarend ©Peter van de Braak
Schreeuwarend ©Peter van de Braak
Staartmees ©Marc Gottenbos
Staartmees ©Marc Gottenbos
Grens Polen ©Peter van de Braak
Grens Polen ©Peter van de Braak

Zondag 12 mei 2019 (Dag 10), Krakau-Eindhoven

Vroeg ontbijten, auto’s inleveren, vliegtuig in en weer naar Eindhoven. Het zit er al weer op. Terugkijkend hebben we mooie vogels gezien, hoogtepunten waren de Ruigpootuil, Keizerarenden, uiteindelijk de Drieteenspecht en de omgeving van Strazne. Een gebied om nog wat uitgebreider te verkennen. Jammer was dat het weer ons dit jaar niet mee gezeten heeft, waardoor we enkele soorten zeker gemist hebben en het middageten niet altijd aangenaam was in de kou. Volgend jaar toch weer zuidelijker??

Groepsfoto ©Jan Willem Hermans
Groepsfoto ©Jan Willem Hermans
Video van Slowakije reis

Waargenomen 154 vogels

 01. Parelduiker  28. Sperwer  55. Zwarte Stern  82. Witte Kwikstaart  109. Grasmus  136. Notenkraker
 02. Fuut  29. Havik  56. Witvleugelstern  83. Grote Gele Kwikstaart  110. Zwartkop  137. Ekster
 03. Dodaars  30. Wespendief  57. Witwangstern  84. Gele Kwikstaart  111. Fluiter  138. Kauw
 04. Aalscholver  31. Buizerd  58. Houtduif  85. Citroenkwikstaart  112. Fitis  139. Raaf
 05. Kwak  32. Zeearend  59. Turkse Tortel  86. Waterspreeuw  113. Tjiftjaf  140. Bonte Kraai
 06. Kleine Zilverreiger  33. Steenarend  60. Zomertortel  87. Winterkoning  114. Goudhaan  141. Roek
 07. Grote Zilverreiger  34. Keizerarend  61. Koekoek  88. Heggenmus  115. Vuurgoudhaan  142. Ringmus
 08. Blauwe Reiger  35. Schreeuwarend  62. Oeraluil  89. Roodborst  116. Bonte Vliegenvanger  143. Huismus
 09. Purperreiger  36. Slangenarend  63. Ruigpootuil  90. Nachtegaal  117. Withalsvliegenvanger  144. Vink
 10. Ooievaar  37. Visarend  64. Gierzwaluw  91. Zwarte Roodstaart  118. Grauwe Vliegenvanger  145. Appelvink
 11. Zwarte Ooievaar  38. Torenvalk  65. Bijeneter  92. Paap  119. Kleine Vliegenvanger  146. Europese Kanarie
 12. Lepelaar  39. Boomvalk  66. Hop  93. Roodborsttapuit  120. Buidelmees  147. Groenling
 13. Knobbelzwaan  40. Slechtvalk  67. Draaihals  94. Tapuit  121. Glanskop  148. Putter
 14. Grauwe Gans  41. Patrijs  68. Zwarte Specht  95. Beflijster  122. Matkop  149. Goudvink
 15. Wilde Eend  42. Fazant  69. Groene Specht  96. Merel  123. Pimpelmees  150. Kneu
 16. Krakeend  43. Waterhoen  70. Grote Bonte Specht  97. Kramsvogel  124. Koolmees  151. Kruisbek
 17. Pijlstaart  44. Meerkoet  71. Kleine Bonte Specht  98. Zanglijster  125. Zwarte Mees  152. Grauwe Gors
 18. Slobeend  45. Kraanvogel  72. Witrugspecht  99. Grote Lijster  126. Staartmees  153. Geelgors
 19. Wintertaling  46. Kleine Plevier  73. Drieteenspecht  100. Snor  127. Kuifmees  154. Rietgors
 20. Zomertaling  47. Kievit  74. Veldleeuwerik  101. Sprinkhaanzanger  128. Boomklever  155.
 21. Tafeleend  48. Wulp  75. Kuifleeuwerik  102. Grote Karekiet  129. Taigaboomkruiper  156.
 22. Witoogeend  49. Oeverloper  76. Oeverzwaluw  103. Rietzanger  130. Grauwe Klauwier  157.
 23. Kuifeend  50. Dwergmeeuw  77. Boerenzwaluw  104. Bosrietzanger  131. Kleine Klapekster  158.
 24. Brilduiker  51. Kokmeeuw  78. Huiszwaluw  105. Kleine Karekiet  132. Klapekster  159.
 25. Grote Zee-eend  52. Stormmeeuw  79. Waterpieper  106. Spotvogel  133. Spreeuw  160.
 26. Grauwe Kiekendief  53. Pontische Meeuw  80. Boompieper  107. Tuinfluiter  134. Wielewaal  161.
 27. Bruine Kiekendief  54. Visdief  81. Graspieper  108. Braamsluiper  135. Gaai  162.