Vogelwacht Uden goes Helgoland

Inleiding

Van Donderdag 21 september tot en met zondag 24 september zijn we met 18 vogelaars naar Helgoland gegaan.

De deelnemers ©Mark van Els
De deelnemers ©Mark van Els

Donderdag 21 september

Het was even spannend of onze reis wel door kon gaan. Door de storm van de afgelopen dagen waren er vele boten uit de vaart genomen. Dinsdag en Woensdag vertrokken er geen boten van en naar Helgoland. Woensdag hebben we nog naar de rederij gebeld met de vraag of we donderdag wel konden vertrekken. Voor alsnog zou onze boot gaan vertelde ze. Ondertussen hadden de andere rederijen de boten voor donderdag gecanceld. We moesten al vroeg uit de veren en vertrokken om 5.00 uur vanaf de Groenhoeve naar Cuxhaven. Onderweg even een sanitaire stop en na zo’n vijf uur rijden kwamen we aan in de haven. Het waaide er wel wat, maar zeker geen storm. Een persoon van de parkeergarage waar we vooraf afspraken mee hadden gemaakt kwam al vrij snel aangereden. Hij reed voorop naar de parkeergarage alwaar onze auto’s gestald konden worden. De laatste Boerenzwaluwen vlogen in Cuxhaven rond op weg naar het zuiden. We hebben er meteen kaartjes gekocht zodat de koffers vanuit de boot direct naar de Jeugdherberg gebracht konden worden. Om 11.15 uur vertrok de catamaran om zo’n 1,5 uur later te arriveren op Helgoland.

Cuxhaven ©Dieny Fleuren
Cuxhaven ©Dieny Fleuren
Catamaran ©Peter van de braak
Catamaran ©Peter van de braak
Catamaran ©Peter van de Braak
Catamaran ©Peter van de Braak
Onderweg ©Peter van de Braak
Onderweg ©Peter van de Braak
Zwarte Zee-Eenden ©Peter van de braak
Zwarte Zee-Eenden ©Peter van de braak
Onderweg ©Henk Kempen
Onderweg ©Henk Kempen

Tijdens de boottocht zagen we al een Slechtvalk, Kleine Jager, en erg veel Zwarte Zee-eenden. Op het eiland aangekomen regende het wel wat, maar het vogelen kon beginnen. We zijn richting de jeugdherberg gelopen. In de haven zwommen enkele Eiders en een Aalscholver. Een Grote Mantelmeeuw liet zich mooi fotograferen.

Helgoland ©Peter van de Braak
Helgoland ©Peter van de Braak
Aalscholver ©Martien van Dooren
Aalscholver ©Martien van Dooren
Grote Mantelmeeuw ©Peter van de Braak
Grote Mantelmeeuw ©Peter van de Braak

Wat verderop bij het kuuroord zagen we 2 Roodborsttapuiten op een bosje zitten en in de stuiken foerageerde een Tjiftjaf.

Roodborsttapuit ©Peter van de Braak
Roodborsttapuit ©Peter van de Braak
Tjiftjaf ©Peter van de braak
Tjiftjaf ©Peter van de braak
Graspieper ©Martien van Dooren
Graspieper ©Martien van Dooren

Bij de Jeugdherberg hebben we de sleutels gekregen en werden de kamers ingedeeld. We hadden 4 x 6-persoonskamers met stapelbedden tot onze beschikking. De bedden werden snel opgemaakt, zodat we weer snel naar buiten konden. Aan de noordzijde van de jeugdherberg is een mooi strand met een pier waar diverse strandlopers te zien zijn. Een groepje van een 10 Rosse Grutto’s waren er druk aan het foerageren. Dit groepje hebben we alle dagen er mogen bekijken. Diverse Bonte Strandlopers en Drieteenstrandlopers liepen aan de waterkant. Wat verderop zagen we 3 Krombekstrandlopers, te herkennen aan de oogstreep en kromme snavel. Eentje was wat rossig en had een gedeeltelijk zomerkleed. De fotografen maar ook vogelaars waren hier aan het genieten.

Rosse Grutto ©Peter van de Braak
Rosse Grutto ©DPeter van de Braak
Bonte Strandloper ©Martien Van Dooren
Bonte Strandloper ©Martien Van Dooren
Krombekstrandloper ©Peter van de Braak
Krombekstrandloper ©Peter van de Braak
Vogelaars ©Martien van Dooren
Vogelaars ©Martien van Dooren
Drieteenstrandloper ©Peter van de Braak
Drieteenstrandloper ©Peter van de Braak
Krombekstrandloper ©Peter van de Braak
Krombekstrandloper ©Peter van de Braak

Tussen 18.00 uur en 19.00 uur konden we gaan eten. De jeugdherberg heeft een lopend buffet wat erg goed is. Na het eten hebben we nog gelijst en kwamen we al op 55 vogelsoorten.

Lijsten ©Dieny Fleuren
Lijsten ©Dieny Fleuren
Dag afsluiten ©Dieny Fleuren
Dag afsluiten ©Dieny Fleuren
Dag afsluiten ©Dieny Fleuren
Dag afsluiten ©Dieny Fleuren

Met een biertje of wijntje werd de dag afgesloten.

Vrijdag 22 september

Al vroeg stonden enkele buiten om voor het ontbijt frisse lucht te halen. Een Alk zat op de rotsen van de pier te rusten. Op zee zagen we ook diverse Alken en nauwelijks Zeekoeten, dit is toch uitzonderlijk.

Alk ©Peter van de Braak
Alk ©Peter van de Braak
Alk ©Martien van Dooren
Alk ©Martien van Dooren
Bonte Kraai ©Peter van de Braak
Bonte Kraai ©Peter van de Braak

Om 8.00 uur konden we ontbijten en ook meteen een lunchpakket samenstellen. Ons plan was om naar Dune te gaan. De weersvoorspelling was het beste t.o.v. de andere dagen (veel regen voorspeld). John zag voor de jeugdherberg een late Boomvalk jagen. Onderweg naar de boot zagen we zelfs nog enkele Boerenzwaluwen vliegen. Zelfs een Gierzwaluw vloog enige tijd rond.

Boot naar Dune ©Peter van de Braak
Boot naar Dune ©Peter van de Braak
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Boerenzwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren
Gierzwaluw ©Martien van Dooren

In de haven hebben we kaartjes gekocht voor Dune en met een klein bootje vertrokken we erheen. Op de aanlegsteiger in Dune zaten diverse meeuwen, waar we een enkele Drieteenmeeuw uit haalde. We besloten om linksom te lopen, zodat we de zon in ons rug hadden. Met mooi licht zagen we al een Kleine Strandloper en een Kanoet.

Strand Dune ©Dieny Fleuren
Strand Dune ©Dieny Fleuren
Kleine Strandloper & Bontbekplevier ©Martien van Dooren
Kleine Strandloper & Bontbekplevier ©Martien van Dooren
Kleine Strandloper ©Peter van de Braak
Kleine Strandloper ©Peter van de Braak

Wat verderop moest je opletten en niet zomaar doorlopen. Er lagen enkele Zeehonden aan het strand, die goed gecamoufleerd waren door het opgewaaide zand.

Zeehond ©Peter van de Braak
Zeehond ©Peter van de Braak
Fotografen ©Dieny Fleuren
Fotografen ©Dieny Fleuren
Zeehond ©Peter van de Braak
Zeehond ©Peter van de Braak

Steenlopers en Kanoeten waren druk aan het foerageren tussen het aangespoelde wier. Enkele Goudplevieren lieten zich erg mooi op de foto zetten. Helaas hebben we er geen Sneeuw- of IJsgorzen gevonden.

Kanoet ©Peter van de Braak
Kanoet ©Peter van de Braak
Goudplevier ©Peter van de Braak
Goudplevier ©Peter van de Braak
Goudplevier ©Peter van de Braak
Goudplevier ©Peter van de Braak

Wel een late overvliegende Gierzwaluw en een Kievit. In het binnenmeertje hoorde we enkele Waterrallen en zagen we een Waterhoen, Meerkoet en een Wintertaling. Terugkomend bij het haventje was er nog een late Visdief aan het vissen.

Binnenmeer ©Peter van de Braak
Binnenmeer ©Peter van de Braak
Pauze ©Peter van de Braak
Pauze ©Peter van de Braak
Visdief ©Peter van de Braak
Visdief ©Peter van de Braak

We besloten om de boot weer terug te nemen en naar het Oberland te gaan. Op de muur bij het dorp zat een Visdiefje die erg tam was. Deze oogde niet gezond meer. Via het dorp konden we met een trap naar boven. Enkele zijn voor 1,5 euro met de lift gegaan.

Visdief ©Peter van de Braak
Visdief ©Peter van de Braak
Lift ©Peter van de Braak
Lift ©Peter van de Braak
Uitzicht ©Peter van de Braak
Uitzicht ©Peter van de Braak

Bij de vuurtoren begon het wat te regenen, zodat we even moesten schuilen. Het waaide er ook enorm, dus petten vasthouden. We hebben er nog gezocht naar een Dwerggors die via de Appgroep van Helgoland gemeld was, maar helaas niet gevonden. De Jan-van-Genten waren er gelukkig wel maar niet met velen. Enkele exemplaren zaten er nog op de rots en vlogen er rond. Een paar jonge vogels zaten nog op hun nest.

Uitzicht ©Dieny Fleuren
Uitzicht ©Dieny Fleuren
Jan Van Gent ©Peter van de Braak
Jan Van Gent ©Peter van de Braak
Jan Van Gent ©Martien van Dooren
Jan Van Gent ©Martien van Dooren
Jan Van Gent ©Peter van de Braak
Jan Van Gent ©Peter van de Braak
Jan Van Gent ©Martien van Dooren
Jan Van Gent ©Martien van Dooren
Jan Van Gent ©Peter van de Braak
Jan Van Gent ©Peter van de Braak

Wat verderop kwamen enkel Goudplevieren aanvliegen en gingen er in het gras zitten. Met de trap langs de rotspartij zijn we naar beneden gelopen. In de bosjes rondom het sportveld was een Iberische Tjiftjaf gemeld. Een enkeling van ons heeft deze vogel gezien en gehoord. Een bijzondere soort zo noordelijk. Natuurlijk werd het noord strand weer bezocht. Na dit alles konden we met een hongerig gevoel gaan eten. De teller stond nu op 70 soorten.

Zaterdag 23 september

Deze ochtend begon erg regenachtig. Buienradar gaf aan dat het na 8 uur wat minder zou regenen. We konden dus rustig ontbijten en genieten van de koffie of thee. Uiteindelijk zijn we wel vertrokken. We besloten om de bosjes wat uit te kammen. Het leverde wel leuke soorten op; Zwartkop, Grasmus, Vuurgoudhaan, Tjiftjaf. Een Visarend kwam zelfs nog overvliegen op weg naar het zuiden. De Appgroep had melding gedaan van een Taigaboomkruiper. Deze hebben we (met behulp van het geluidje) gevonden. Deze boomkruiper viel erg op door de witte oogstreep, maar vooral de witte buik.

Houtduif ©Peter van de Braak
Houtduif ©Peter van de Braak
Grauwe Vliegenvanger ©Martien van Dooren
Grauwe Vliegenvanger ©Martien van Dooren
Taigaboomkruiper ©Peter van de Braak
Taigaboomkruiper ©Peter van de Braak

Tussen de buien door zijn we naar het zuiden gelopen. Diverse groepjes Graspiepers vlogen om ons heen. De groepen meeuwen werden goed aangekeken op geringde meeuwen. Enkele ringen hebben we kunnen aflezen. Bij het ziekenhuis liepen we naar boven. Onderaan de trappen is een mooi veld omringd door bosjes, de plek voor een lunch. Een enkeling zag er prachtig een Sprinkhaanzanger, deze werd helaas niet meer teruggevonden. Er zaten wel vele Zwartkoppen en een enkele Sperwer vloog er rond.

Omgeving ©Peter van de Braak
Omgeving ©Peter van de Braak
Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren
Vuurtoren ©Peter van de Braak
Vuurtoren ©Peter van de Braak

Met de lange trap zijn we richting de vuurtoren gelopen. Het was nu wel wat beter weer geworden voor de fotografen. Met de trap in het noorden kwamen we weer bij het Noord-strand uit. Op de pier zaten diverse Graspiepers, Tapuiten en een Gele Kwikstaart te genieten van de vele vliegjes.

Tapuit ©Peter van de Braak
Tapuit ©Peter van de Braak
Graspieper ©Peter van de Braak
Graspieper ©Peter van de Braak
Gele Kwikstaart ©Peter van de Braak
Gele Kwikstaart ©Peter van de Braak

Na het eten stond de teller op 87.

Zondag 24 september

Na het ontbijt hadden we de bedden afgehaald en onze bagage in een aparte ruimte gezet. Vanaf hier werd het opgehaald en naar de boord gebracht. John en Jan-Willem hadden gisteren een Roodmus gezien bij de jeugdherberg. Bij de bosjes rondom de jeugdherberg was deze gezien. Al snel werd deze ook weer teruggevonden. Deze Roodmus deed zich net als de Huismussen zich tegoed aan de aanwezige bramen.

Roodmus ©Peter van de Braak
Roodmus ©Peter van de Braak
Huismus ©Peter van de Braak
Huismus ©Peter van de Braak
Grauwe Vliegenvanger ©Peter van de Braak
Grauwe Vliegenvanger ©Peter van de Braak

Ook Zwartkoppen, Tuinfluiters en diverse Grauwe Vliegenvangers zaten er nu. Deze waren waarschijnlijk deze nacht aangekomen. Natuurlijk werd het Noord-strand weer even bezocht. Uiteindelijk zijn we richting het dorp gelopen, waarbij het zonnig weer was geworden. We hebben er nog genoten van koffie met gebak of een biertje. Bij de haven werd er door andere een Smelleken gezien, toch nog een soort erbij. Om 16.15 vertrok onze boot en hebben we met een goed gevoel het eiland verlaten.

Relaxen ©Dieny Fleuren
Relaxen ©Dieny Fleuren
Catamaran ©Peter van de Braak
Catamaran ©Peter van de Braak
Vertrek ©Peter van de Braak
Vertrek ©Peter van de Braak

Op de boot werd er nog gevogeld en grote groepen Dwergmeeuwen en Visdiefjes gezien. In Cuxhaven hebben we afscheid genomen van de groep en zijn we weer richting Uden vertrokken. Uiteindelijk hebben we 95 vogelsoorten waargenomen.

Video van Helgoland 2023

Vogelwaarnemingen Helgoland;

 01. Aalscholver  22. Grasmus  43. Kleine Strandloper  64. Sijs  85. Wilde Eend
 02. Alk  23. Graspieper  44. Kneu  65. Scholekster  86. Winterkoning
 03. Bladkoning  24. Grauwe Gans  45. Kokmeeuw  66. Slechtvalk  87. Wintertaling
 04. Blauwe Reiger  25. Grauwe Vliegenvanger  46. Koolmees  67. Smelleken  88. Witte Kwikstaart
 05. Boerenzwaluw  26. Groenling  47. Koperwiek  68. Sperwer  89. Zanglijster
 06. Bontbekplevier  27. Grote Gele Kwikstaart  48. Kramsvogel  69. Spreeuw  90. Zeekoet
 07. Bonte Kraai  28. Grote Lijster  49. Krombekstrandloper  70. Sprinkhaanzanger  91. Zilvermeeuw
 08. Bonte Strandloper  29. Grote Mantelmeeuw  50. Kruisbek  71. Steenloper  92. Zilverplevier
 09. Boompieper  30. Grote Stern  51. Kuifaalscholver  72. Stormmeeuw  93. Zwarte Kraai
 10. Boomvalk  31. Heggenmus  52. Meerkoet  73. Taigaboomkruiper  94. Zwarte Zee-eend
 11. Braamsluiper  32. Holenduif  53. Merel  74. Tapuit  95. Zwartkop
 12. BDrieteenstrandloper  33. Houtduif  54. Oeverloper  75. Tjiftjaf  
 13. Drieteenmeeuw  34. Huismus  55. Oeverpieper  76. Torenvalk  
 14. Eiders  35. Iberische tjiftjaf  56. Pimpelmees  77. Tuinfluiter  
 15. Ekster  36. Jan van Gent  57. Putter  78. Turkse Tortel  
 16. Fitis  37. Kanoet  58. Rietzanger  79. Vink  
 17. Fuut  38. Kauw  59. Roodborst  80. Visarend  
 18. Gierzwaluw  39. Keep  60. Roodborsttapuit  81. Visdief  
 19. Gele Kwikstaart  40. Kleine Barmsijs  61. Roodkeelduiker  82. Vuurgoudhaan  
 20. Goudhaan  41. Kleine Jager  62. Roodmus  83. Waterhoen  
 21. Goudplevier  42. Kleine Mantelmeeuw  63. Rosse Grutto  84. Waterral  

Peter van de Braak