Dag excursie Sallandse Heuvelrug

Zondag 3 april was het dan zover. Om 5 uur in de ochtend stonden we met ongeveer 15 vogelaars klaar bij de Groenhoeve om te vertrekken. Vroeger dan normaal maar dat was nodig om het baltsen van de Korhoen te kunnen meemaken. Voor mij was het zeker vroeg daar ik de avond te voren nog een 40 jarig feestje van een vriend had waarbij de nodige drankjes genuttigd werden.

Het beloofde een schitterende dag qua weer te worden, de voorspellingen waren uitermate goed. De verwachtingen waren dan ook hoog gespannen. De hoofdrolspeler van de dag zou zoals eerder genoemd de Korhoen zijn. De Sallandse Heuvelrug is de enige plaats in Nederland waar deze soort nog in het wild voorkomt. De populatie is echter klein en het is nog maar de vraag of de soort zich in Nederland in de toekomst kan handhaven.

Korhoen
Korhoen
Korhoen
Korhoen

Na ongeveer 1.5 uur rijden kwamen we aan bij het bezoekerscentrum van de Sallandse Heuvelrug. We kwamen aan met schemerlicht, de timing was dus perfect. Vanaf hier moest ongeveer 20 minuten gewandeld worden om de balts gronden te bereiken. Onderweg naar de balts plaatsen werden we getrakteerd op een vogelconcert. We konden al meteen enkele leuke soorten op de lijst noteren: Boomklever, Zwartkop, Fitis, Tjiftjaf en Zwarte Mees. Na ongeveer 10 minuten lopen kom je bij de heide waar de weg is afgesloten met een slagboom. Deze gaat pas om 09.00 uur open voor verkeer. Op de heide aangekomen werd er aandachtig geluisterd of de Korhoenders zich lieten horen. Echter zonder resultaat, er werd dus besloten om verder te lopen naar de bekende balts plaatsen. Halverwege werd het geluid gehoord van de eerste baltsende hanen. Na enig speurwerk werd een haan op afstand waargenomen. Al snel werden meerdere exemplaren waargenomen. Na ongeveer een half uur zagen we ook de eerste hennen in een dode boom zitten. de Korhoenders werden steeds actiever en er konden regelmatig vliegende vogels gezien worden. Ook kwamen er vogels op korte afstand zodat er leuke foto’s gemaakt konden worden. Al met al zagen we 9 hanen en 4 hennen, dit kunnen er ook meer geweest zijn. In ieder geval was het vroege opstaan zeker beloond. Andere leuke soorten die werden waargenomen op de heide waren: Roodborsttapuit, Witgat (7 overvliegend), Rietgors, Kruisbek, Sijs, Goudvink, Blauwe Kiekendief en Kneu.

Omstreeks 09.30 uur kwamen we terug bij het bezoekerscentrum, klaar voor het tweede gedeelte van de trip. Besloten werd om naar de Flevopolder te rijden, de Flamingo’s in de oorspronkelijke bestemming Duitsland bleken nog niet gearriveerd. Dat dit geen slechte keuze was zal verder in dit verslag nog wel duidelijk worden. Vanaf de Heuvelrug moest er worden gereden naar Zwolle en dan richting Kampen. Onderweg werd gestopt voor brandstof voor de auto en koffie voor de passagiers. Eenmaal voorbij Kampen konden nog enkele soorten worden genoteerd: Goudplevier, Wintertaling en Buizerd. Je rijd de Flevopolder binnen bij het Vossemeer. Hier zijn mooie ondiepe plekken in het midden van het meer waar zich altijd waadvogels ophouden, zeker in deze tijd van het jaar. Leuke soort was de IJslandse Grutto, er bevonden zich enkele exemplaren tussen de gewone Grutto’s. Je kunt de IJslandse herkennen aan de volrode buik die verder doorloopt dan bij de gewone Grutto. Ook de kop verschilt van de gewone Grutto, bij de gewone loopt de kop schuin weg vanaf de snavelbasis. Bij de IJslandse steekt de kop recht omhoog vanaf de snavelbasis. Ook zaten hier vele Kluten, Bergeenden, Pijlstaarten, Slobeenden, Kemphanen en Bonte Strandlopers.

Korhoen
Korhoen
Kneu
Kneu

DE KEIZERAREND!!!

Als je de Vossemeerdijk af rijd dan kom je bij het Ketelmeer. Hier werd gezocht naar een nog achtergebleven Grote Zaagbek, echter zonder succes. Peter vd Braak zag nog net uit zijn ooghoeken een Rosse Stekelstaart, dit kleine eendje werd leuk gefotografeerd alvorens verder te rijden. Doel was de telpost bij de Ketelbrug, deze wordt vanwege de grote aantallen vogels en zeldzame waarnemingen ook wel “klein Breskens”genoemd. Halverwege de Ketelmeerdijk merkte Annelies op dat er een grote roofvogel aan de linkerkant van de auto vloog, de vogel was opmerkelijk licht van onderen zo berichtte zij. Toen ik de vogel in de kijker kreeg viel ook mij de grootte van de vogel op, ik dacht even aan een Visarend en vroeg Peter om toch maar even te stoppen. Ach, het is een Bruine Kiek zo zei hij. Na nog 2 verzoeken om toch te stoppen hield ook ik het voor gezien. Wel hield ik de vogel in de kijker tot ik hem niet meer kon zien. Eenmaal aangekomen bij de telpost werd geïnformeerd, bij de enige aanwezige teller, of er al leuke waarnemingen geweest waren. De opmerking die we kregen was: Komen jullie voor de Schreeuwarend die hier net in oostelijke richting weg vloog????!!! Besloten werd om onmiddellijk terug te rijden in de hoop de vogel terug te vinden. 1 minuut later zagen we in de verte een paar auto’s staan met daarvoor opgewonden personen met telescopen. Meteen werd gevraagd of de Schreeuwarend nog te zien was. Schreeuwarend??, werd gevraagd, KEIZERAREND!! zul je bedoelen. Er waren foto’s genomen die als bewijs overlegd werden. Het ging hier inderdaad om een heuse Keizerarend, de eerste waarneming voor Nederland. Peter werd gelijk een stukje stiller en kleiner, we hebben hem deze dag er nog veel aan herinnerd, maar het is hem vergeven al heeft het wel even geduurd.

Keizerarend
Keizerarend
Keizerarend
Keizerarend

De Monninksgier

We hadden eerder op de dag doorgekregen dat de Monninksgier, die zich al enige tijd in Nederland ophoud, gezien was bij het Jan van den Boschpad. Dit is dezelfde gier die een paar weken geleden vlak bij Mill heeft gezeten. Eenmaal aangekomen bij het Jan van den Boschpad werd gemeld dat de gier er was maar al enige tijd uit het zicht zat. Het moet één van die dagen zijn want na korte tijd werd de enorme vogel langere tijd vliegend gezien. Om het allemaal nog completer te maken merkte Annelies op dat ze een Zeearend zag. En jazeker dit maal was het inderdaad een Zeearend, heel goed Annelies!! Andere soorten die hier werden gezien waren onder andere: Grote- en Kleine Zilverreiger, Kleine Plevier, Witgat, Kemphaan, Boerenzwaluw en Tureluur. Op de terugweg naar de auto werd ook nog een Waterral gehoord. Van het Jan van den Boschpad stond nog 1 locatie op het programma, de Block van Kufler. Hier vonden we nog een Waterpieper en enkele Watersnippen.

Op de terug weg werd de inventarisatie opgemaakt. 104 soorten een ongekend aantal. En dan nog de Korhoenders, Keizerarend, Ross’ Gans en de Monninksgier. Een dag om niet snel te vergeten.

Waargenomen vogels

 01. Fuut  22. Wintertaling  43. Kluut  64. Veldleeuwerik  85. Koolmees  
 02. Dodaars  23. Tafeleend  44. Kleine Plevier  65. Boerenzwaluw  86. Zwarte Mees  
 03. Geoorde Fuut  24. Kuifeend  45. Goudplevier  66. Waterpieper  87. Staartmees  
 04. Aalscholver  25. Brilduiker  46. Kievit  67. Boompieper  88. Boomklever  
 05. Kleine Zilverreiger  26. Rosse Stekelstaart  47. Bonte Strandloper  68. Graspieper  89. Boomkruiper  
 06. Grote Zilverreiger  27. Blauwe Kiekendief  48. Kemphaan  69. Witte Kwikstaart  90. Spreeuw  
 07. Blauwe Reiger  28. Bruine Kiekendief  49. Wulp  70. Gele Kwikstaart  91. Gaai  
 08. Lepelaar  29. Sperwer  50. Grutto  71. Winterkoning  92. Ekster  
 09. Knobbelzwaan  30. Havik  51. IJslandse Grutto  72. Heggenmus  93. Kauw  
 10. Kolgans  31. Buizerd  52. Tureluur  73. Roodborst  94. Zwarte Kraai  
 11. Grauwe Gans  32. Keizerarend  53. Witgat  74. Roodborsttapuit  95. Roek  
 12. Grote Canadese Gans  33. Zeearend  54. Watersnip  75. Merel  96. Huismus  
 13. Ross Gans  34. Monninksgier  55. Kokmeeuw  76. Zanglijster  97. Vink  
 14. Brandgans  35. Torenvalk  56. Stormmeeuw  77. Grote Lijster  98. Sijs  
 15. Bergeend  36. Slechtvalk  57. Zilvermeeuw  78. Zwartkop  99. Groenling  
 16. Nijlgans  37. Korhoen  58. Grote Mantelmeeuw  79. Fitis  100. Putter  
 17. Smient  38. Fazant  59. Houtduif  80. Tjiftjaf  101. Goudvink  
 18. Wilde Eend  39. Waterral  60. Holenduif  81. Goudhaan  102. Kneu  
 19. Krakeend  40. Waterhoen  61. Turkse Tortel  82. Matkop  103. Kruisbek  
 20. Pijlstaart  41. Meerkoet  62. Groene Specht  83. Kuifmees  104. Rietgors  
 21. Slobeend  42. Scholekster  63. Grote Bonte Specht  84. Pimpelmees    

Toy Janssen