Blauwborst, Luscinia svecica, 14 cm

Blauwborst ©Toy Janssen
Blauwborst ©Toy Janssen

Herkenning

Het eerste wat opvalt aan de Blauwborst is de blauwe borst, tenminste als je het geluk hebt hem van voren te zien. Het is een slanke kleine vogel met een duidelijke witte oogstreep en een roestkleurige staart met brede zwarte eindband. Deze staart wordt vaak gespreid en opgewipt bij de balts. De rug en dekveren zijn grijsbruin, de keel en borst zijn blauw, afgezet met een zwarte rand. Daaronder loopt weer een roestrode band en de buik is licht van kleur. Noord Europese vogels hebben een roestrode vlek midden in de blauwe keel en midden Europese vogels een witte. We spreken dan van de roodgesternde Blauwborst en de witgesternde Blauwborst. Hun zang moet op gang komen, daarna hoor je een stortvloed van tonen. Zingt vaak vanaf een opvallende zangpost. Het vrouwtje heeft geen blauwe borst, maar een u-vormig donker 'halssnoer'rond de witte keel. Ze is verder onopvallend gekleurd.

Biotoop

De Blauwborst is een vogel van vochtig terrein, zoals broekbos en moerasgebieden. Komt vaak voor in de buurt van water met langs de kant elzen, wilgen en riet. Ook langs de kust op schorren.

Voedsel

Insecten en hun larven, spinnetjes en slakjes, ze worden van de grond en van lage struiken afgehaald. In de herfst schakelt hij over op bessen en zaden.

Broeden

Nestelt op de grond op een goed verborgen plekje, zoals onder de struiken. Er worden vijf tot zes eieren uitgebroed door beide ouders. De broedduur is twee weken en de kuikens blijven ook twee weken in het nest en worden door beide ouders gevoerd. De kuikens zijn bruin gespikkeld als een jonge Roodborst, maar hebben al wel de roestbruine staart met zwarte eindband.

Aantallen in Nederland

Bij ons zomergast, overwintert in Afrika en Azië. Is de laatst jaren sterk toegenomen en is van de rode lijst gehaald. 11.000 - 14.000 broedparen in Nederland (dit was 900 in 1975!).

Aantallen in onze omgeving

Vrij zeldzame broedvogel in onze regio, de meeste Blauwborsten worden vastgesteld in jonge moerasbossen langs de Aa in Veghel.

Blauwborst | Veghel | Peter van de Braak
Blauwborst | ©Toy Janssen
Blauwborst | ©Toy Janssen
Blauwborst vrouw | ©Peter van deBraak
Blauwborst vrouw | ©Peter van deBraak
Blauwborst | ©Toy Janssen
Blauwborst | ©Toy Janssen
Blauwborst | ©Toy Janssen
Blauwborst | ©Toy Janssen
Blauwborst | ©Toy Janssen
Blauwborst | ©Toy Janssen