Bonte Kraai, Corvus cornix, 44 - 51 cm

Bonte Kraai | Corvus cornix
Bonte Kraai | ©Toy Janssen

Herkenning

De Bonte Kraai werd voorheen als ondersoort van de Zwarte Kraai gezien. Tegenwoordig wordt hij beschouwd als een aparte soort. Lijkt sterk op de Zwarte kraai, maar onmiddellijk te herkennen aan het tweekleurige verenkleed. De kop en borst (rafelige bef) zijn zwart, ook de vleugels en staart zijn zwart, maar de rug en buik zijn vuilwit tot grijs. De snavel is zwart en iets gekromd. Kruisingen tussen Zwarte en Bonte Kraaien leveren zwarte vogels met grijze kleurpartijen op.

Biotoop

Cultuurlandschap, moeras, heide, dorpen, parken, tuinen.

Voedsel

Alleseter, eet afval, aas, zaden, bessen, insecten, ongewervelde op akkers, op stranden mosselen en kleine vissen, eieren en kuikens.

Broeden

Broedgevallen bij ons waren meestal mengparen met de Zwarte Kraai. Bouwt een open takkennest in de boomkruinen. Het wordt bekleed met een dikke laag wol of haar. Het vrouwtje broedt de vier tot zes eieren alleen uit en voedt de kuikens ook alleen op.

Aantallen in Nederland

0-1 broedparen op Vlieland, meestal zijn dit hybride vogels (nakomeling van Zwarte Kraai x Bonte Kraai). In de winter wordt hij vaker waargenomen, maar zeldzaam.

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet in onze omgeving. Is in diverse winters in de Maashorst waargenomen, de laatste keer in 2013. Tot 2010 verbleef er één 's winters in het Lijnt bij Keldonk.

Bonte Kraai | Gemaakt in provincie Zeeland | Peter vd Braak
  Bonte Kraai | Gemaakt in provincie Zeeland | Peter vd Braak
Bonte Kraai | Gemaakt in provincie Zeeland | Peter vd Braak
  Bonte Kraai | Gemaakt in provincie Zeeland | Peter vd Braak
Bonte Kraai | Gemaakt in provincie Zeeland | Peter vd Braak
  Bonte Kraai | Gemaakt in Beek en Donk| Peter vd Braak
Bonte Kraai | Gemaakt in Beek en Donk | Peter vd Braak
  Bonte Kraai | Gemaakt in Beek en Donk| Peter vd Braak
Bonte Kraai | Gemaakt in Beek en Donk | Peter vd Braak
  Bonte Kraai | Gemaakt in Beek en Donk| Peter vd Braak
Bonte Kraai | Gemaakt in Beek en Donk| Peter vd Braak