Geoorde Fuut, Podiceps nigrcollis, 28-34 cm

Geoorde Fuut | Foto gemaakt op Hemelrijk | Peter van de Braak | 16-04-2016
Geoorde Fuut | Hemelrijk | Peter van de Braak | 13-04-2015

Herkenning

Dit bijzonder mooie Fuutje is niet veel groter dan de Dodaars. De Geoorde Fuut heeft een gedrongen lijf, bijna zwarte rug, hals en kop met bruine donsveren aan de achterflank en een rood oog. Hij dankt zijn naam aan de afhangende dunne pluim van lichtgele oorveren. Lijkt veel op de Kuifduiker. In de winter veel minder opvallend en lichter van kleur. Het hoge voorhoofd en iets opgewipte snavel onderscheid de Geoorde Fuut dan van de Kuifduiker.

Biotoop

Plassen met veel begroeiing (ook monotone pitrus-vegetaties) en stilstaand water, buiten de broedtijd is hij ook wel op open water te vinden.

Voedsel

Duikt naar kleine visjes, maar geeft de voorkeur aan insecten, insectenlarven en ander voedsel dat hij van het wateroppervlak en van de planten afhaalt.

Broeden

Broedt vaak in de nabijheid van een Kokmeeuwen- of Zwarte Stern kolonie, vaak met meerdere broedparen tegelijk. De sterns en meeuwen reageren heftig op indringers, waardoor de Geoorde Futen zich enigszins beschermt voelen. Ze hebben hetzelfde baltsritueel als de Fuut, inclusief het kopschudden en "de pinguïndans" waarbij de vogels zich borst aan borst, of zij aan zij uit het water verheffen. Het nest is een drijvende hoop vochtige planten en bevat 3 of 4 eieren die na drie weken uitkomen. De jongen zijn net als bij de Fuut gestreept.

Aantallen in Nederland

410 - 540 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

Op Hemelrijk (Volkel) zijn enkele broedparen waargenomen.

Geoorde Fuut | Hemelrijk | Peter van de Braak | 13-04-2015
Geoorde fGeoorde Fuut | Foto gemaakt op Hemelrijk | Peter van de Braak | 16-04-2016
Geoorde Fuut | Foto gemaakt op Hemelrijk | Peter van de Braak | 16-04-2016
Geoorde Fuut | Foto gemaakt op Hemelrijk | Peter van de Braak | 16-04-2016
Geoorde Fuut | Foto gemaakt op Hemelrijk | Peter van de Braak | 16-04-2016
Geoorde Fuut | Foto gemaakt op Hemelrijk | Peter van de Braak | 16-04-2016
Geoorde Fuut winterkleed | Foto gemaakt op Hemelrijk | Peter van de Braak | 19-02-2016
Geoorde Fuut | Foto gemaakt op Hemelrijk | Peter van de Braak | 16-04-2016
Geoorde Fuut | Foto gemaakt op Hemelrijk | Peter van de Braak | 16-04-2016