Grauwe Gans, Anser anser, 74-84 cm

Grauwe Gans | Anser anser
Grauwe Gans

Herkenning

Een grote gans met bruingrijs verenkleed, roze poten en oranje-roze snavel. In vlucht te herkennen aan tweekleurige ondervleugel en lichte voorvleugel. De Grauwe Gans is de voorvader van de tamme gans. De paarband is voor het leven. Heeft een waggelende gang.

Biotoop

Komt vooral voor in vochtige omgeving, zoals ondiepe meren met rietvelden, zoetwatermoerassen, rotshellingen en heide. De meeste ganzen zijn wintergasten, maar de Grauwe Gans is de enige grijze gans die in de zomer in Nederland voorkomt en broedt (op een paar Kolganzen na tegenwoordig).

Voedsel

Vegetariƫr, tijdens de broedtijd vooral grassen en moerasplanten, daar buiten worden ook granen, suikerbieten en aardappelen gegeten. Grauwe Ganzen zijn herbivoren oftewel planteneters: vogels die leven van plantaardig voedsel, zoals alle ganzen en zwanen. Grassen en wortelstokken zijn slecht verteerbaar, want de celwand van plantaardig voedsel is veel sterker en stugger dan van dierlijk voedsel.Er moet dus veel van gegeten worden; 5 ganzen eten evenveel als 1 koe! Daarom is hun spijsverteringskanaal veel langer dan bij de vleeseters. Ze komen uit het hoge noorden hier overwinteren of opvetten om door te trekken. Er komen in ons land wel tussen een half miljoen en een miljoen ganzen overwinteren. Er is veel op ze gejaagd, maar daar wordt steeds meer tegen opgetreden. Sinds november 2000 is de jacht verboden en is de bescherming van ganzen eindelijk gerealiseerd. Als er schade aan het grasland is aangericht krijgen de boeren een tegemoetkoming van het rijk. Door het maken van aantrekkelijke ganzengebieden moet de schade elders afnemen. (Nota: ruimte voor ganzen). Helaas is deze regeling ook alweer achterhaald en mogen provincies zelf beslissen of er op ganzen gejaagd mag worden.

Broeden

Broedt van eind februari tot begin mei. Als er riet in de buurt is, worden hoge bouwsels van riet gemaakt als nest. Als er geen plantenmateriaal aanwezig is kunnen ze de eieren ook in een kuiltje op de grond leggen. Broedt solitair, maar ook in kolonies.

Aantallen in Nederland

67.000 - 111.000 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

De Grauwe Gans is sinds 2009 een broedvogel van de Maashorst. Ook elders broeden er Grauwe Ganzen in geschikte biotopen.

 Grauwe Gans | Gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak
Grauwe Gans | Gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak
 Grauwe Gans | Gemaakt bij de Hofmans plassen | Peter van de Braak
Grauwe Gans | Gemaakt bij de Hofmans plassen | Peter van de Braak
 Grauwe Gans | Gemaakt bij de Hofmans plassen | Peter van de Braak
Grauwe Gans | Gemaakt bij de Hofmans plassen | Peter van de Braak