Groenpootruiter, Tringa nebularia, 30 - 34 cm

Groenpootruiter | Tringa nebularia
Groenpootruiter

Herkenning

Grijs gekleurde grote, slanke en sierlijke steltloper, die meestal levendig voedsel aan het zoeken is langs de waterkant. De vleugels zijn ongetekend grijs, maar de kop is lichter van kleur, de hals en borst zijn gestreept en de buik wit. In de vlucht is een witte wig zichtbaar op de rug. De lange dunne snavel is iets opgewipt en de poten zijn groen (naam) en steken in de vlucht duidelijk buiten de staart uit.

Biotoop

Toendra's, open moerassen, riviermondingen en veengebieden. Overwintert langs de Middellandse zee en in Afrika. Bij ons voornamelijk doortrekker.

Geluid

De melodieuze zang lijkt wat op die van de Tureluur.

Voedsel

Met snelle bewegingen vangt hij zijn prooi, soms staat hij te 'dansen' om de prooi naar boven te halen: kevers, bootsmannetjes, visjes, salamanders en kikkers. Maakt ook maaiende bewegingen met de snavel door het water om prooi te vangen.

Broeden

Broedt meestal op uitgestrekt vlak terrein (moerassige heidevelden of hoogveen), vooral in de landen ten noorden van ons. Het nest is erg moeilijk te vinden en is een met planten gevoerd kuiltje. Het ligt vaak in de buurt van een groot voorwerp, zoals een grote steen of tak. De eieren worden in drie en een halve week uitgebroed en de kuikens zijn nestvlieders. De ouders verdedigen de eieren en de kuikens dapper tegen vijanden.

Aantallen in Nederland

Broedt niet bij ons, soms overzomert of overwintert er wel eens een aantal in ons land, maar is voornamelijk een doortrekker.

Aantallen in onze omgeving

Niet als broedvogel wel als doortrekker in het voor- en najaar bij waterplassen zoals Hemelrijk en over de trektelposten.

Groenpootruiter | Gemaakt in de Osse Polder | Peter van de Braak
    Groenpootruiter | Gemaakt in de Osse Polder | Peter van de Braak
Groenpootruiter | Gemaakt in de Osse Polder | Peter van de Braak
Groenpootruiter |  Peter van de Braak
Groenpootruiter | Peter van de Braak
Groenpootruiter |  Peter van de Braak
Groenpootruiter | Peter van de Braak
Groenpootruiter |  Peter van de Braak
Groenpootruiter | Peter van de Braak
Groenpootruiter |  Peter van de Braak
Groenpootruiter | Peter van de Braak