Grote Jager, Stercorarius skua, 50 -58 cm

Grote Jager | Stercorarius skua
Grote Jager

Herkenning

Grote donkere jager met zware snavel. Heeft ongeveer de grootte van een Zilvermeeuw. Vrij egaal donkerbruine vogel, met in vlucht opvallende witte handpenvlekken (in de vlucht te zien).

Biotoop

Broedt op de toendra. Is buiten het broedseizoen voornamelijk boven de oceanen te vinden.

Voedsel

Het hoofdvoedsel bestaat voornamelijk uit vis, vooral afval vanuit visboten. Doet veel minder aan kleptoparasitisme (voedsel stelen van andere vogels, zoals meeuwen) dan de andere jagers.

Broeden

Broedt in wijd verspreide kolonies op droge toendra boven de boomgrens langs de Scandinavische kusten. Er worden maar twee eieren gelegd die na 25 dagen uitkomen.

Aantallen in Nederland

Vrij zeldzame doortrekkker langs de kust, zelden in het binnenland waar te nemen. Broedt niet in ons land.

Aantallen in onze omgeving

Slechts eenmaal overvliegend waargenomen boven Uden (september 2009, zie vluchtfoto).