Middelste Zaagbek, Mergus serrator, 52 - 58 cm

Middelste Zaagbek | Mergus serrator
Middelste Zaagbek

Herkenning

Middelgrote eend met een slank en opvallend lang lichaam, iets kleiner dan Grote Zaagbek (lijkt er veel op). De snavel is rood en heeft een punt aan het einde, met aan de zijkant van de snavel een gezaagde rand (zie naam), waarmee uitstekend vis gevangen en vastgehouden kan worden. Heeft een lange hals, maar die wordt tijdens het zwemmen meestal ingehouden. Groene kop met kuifveren, witte hals, grijze flanken. Het vrouwtje heeft een bruine kop en een grijs lichaam. De grens tussen hals en buik is diffuus wat een belangrijk onderscheid is met de Grote Zaagbek, waarbij dit scherp aftekent is.

Biotoop

Heldere en visrijke wateren aan de kust en op de taiga.

Voedsel

Leeft voornamelijk van vis.

Broeden

Broedt vooral langs kusten en langs binnenwateren op de toendra en taiga in een nest op de grond nabij de oever. Het uitbroeden van de 7 tot 12 eieren duurt 33 dagen en na 65 dagen kunnen de jongen vliegen.

Aantallen in Nederland

Een zeldzame broedvogel in Nederland, vooral in de Zeeuwse Delta met 55 - 80 broedpaar. In de winter met groepen te zien aan de kust. Zelden te zien in het binnenland.

Aantallen in onze omgeving

Een keer gezien, een vrouwtje op de Hofmans Plassen in april 2009.

Middelste Zaagbek | Gemaakt bij de Brouwersdam| Peter vd Braak