Patrijs, Perdix perdix, 28 - 32 cm

Patrijs | Perdix perdix
Patrijs

Herkenning

Hoenderachtige met compact rond lichaam, kleine ronde kop met oranjebruin gezicht. Grijze vogel met bruine strepen op de vleugels en rossige staart. Op de buik een hoefijzervormige bruine vlek. Man en vrouw zijn nagenoeg gelijk; de buikvlek minder groot bij het vrouwtje en ze is wat fletser gekleurd waardoor ze vrijwel onzichtbaar is als ze zit te broeden. Drukt zich bij alarm of springt op.

Biotoop

Open terreinen zoals akkers, weiden en braakliggende gronden met hagen en houtwallen als dekking. Leeft op de grond, buiten de broedtijd meestal in kleine groepen, die zelfs na verstoring bij elkaar blijven. Door de grootschalige landbouw zeer sterk achteruitgegaan en dalende tendens is nog bezig. Is ook gevoelig voor strenge winters.

Voedsel

Allerlei soorten zaden en bladeren, jonge vogels worden grootgebracht met insecten.

Broeden

Standvogel, in februari hebben de broedparen zich al gevormd, het territorium wordt fanatiek verdedigd. Het nest is een kuiltje in de grond verborgen onder een graspol of in een korenveld. Patrijzen kunnen wel 10 tot 20 eieren leggen en vaak deponeren de hennen de eieren in hetzelfde nest, zodat soms legsels van 30 tot 40 eieren worden gevonden. De donzige kuikens (nestvlieders) kunnen met drie weken al vliegen en zijn met zes weken volgroeid. Je ziet ze in een lange rij achter moeder aanlopen.

Aantallen in Nederland

4500 tot 5500 broedparen.

Aantallen in onze omgeving

Rond 2010 nog ongeveer 20 broedpaar in de omgeving van Uden, daar zullen ongeveer 5 van over zijn. Een aantal jaar in Veghel op braakliggende grond meerdere koppels, maar dat is nu grotendeels volgebouwd.

Patrijs | Omgeving van Uden | Peter van de Braak | 27-02-2018
Patrijs | Omgeving Uden | ©Peter van de Braak
Patrijs | Omgeving Uden | ©Peter van de Braak
Patrijs | Omgeving Uden | ©Peter van de Braak
Patrijs | Omgeving Uden | ©Peter van de Braak
Patrijs | Omgeving Uden | ©Peter van de Braak
Patrijs | Omgeving Uden | ©Peter van de Braak
Patrijs | Omgeving Uden | ©Peter van de Braak
Patrijs | Omgeving Uden | ©Peter van de Braak
Patrijs | Omgeving Uden | ©Peter van de Braak
Patrijs | Omgeving Uden | ©Peter van de Braak