Roek, Corvus frugilegus, 41 - 49 cm

Roek | Corvus frugilegus
Roek

Herkenning

Grote zwarte vogel met naakte huid aan de snavelbasis, hierdoor lijkt de snavel erg lang. Er ligt bij een bepaalde hoek van het licht een paarse gloed over de veren. De veren van het bovenbeen vormen een 'broek' (een Roek heeft een broek). De Roek is een echte kolonievogel en wordt zelden alleen gezien. De Roek heeft een hoger voorhoofd en spitsere kruin dan de Zwarte Kraai. Loopt waggelend en hippend.

Biotoop

Cultuurlandschap, ook in bebouwde kom van dorpen, parken. Zijn sterk vervolgt vanwege de vermeende schade aan landbouwgewassen, terwijl hun nut als insectenverdelger werd onderschat. Dit speelt ook nu nog.

Geluid

Het geluid is zwaarder dan van de Zwarte Kraai, maar lijkt er wel op.

Voedsel

De Roek is een alleseter, maar eet voornamelijk bodeminsecten en regenwormen, ook zaden.

Broeden

Broedt in grote kolonies, bouwt losse takkennesten dicht bij elkaar in de kruinen van bomen. Tijdens de broedtijd wordt er erg veel geluid geproduceerd, wat sommige mensen als hinderlijk beschouwen als het in de buurt van huizen is. Er wordt in februari al met nesten bouwen begonnen. Het nest is een groot komvormig bouwsel van takken, waarbij ook natte aarde wordt gebruikt. De binnenkant wordt gevoerd met worteltjes, bladeren, mos en wol. Het vrouwtje bouwt het nest van het materiaal dat het mannetje aansleept. De drie tot vijf eieren worden door beide ouders uitgebroed en na ongeveer een maand vliegen de kuikens uit.

Aantallen in Nederland

48.000 - 53.000 broedparen, deels standvogel.

Aantallen in onze omgeving

In Uden zijn enkele broedkolonies, deze gaan in aantallen achteruit. In Veghel zit een grote kolonie langs de Zuid-Willemsvaart en er zijn nog veel kleine kolonies.

Roek | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Roek | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Roek | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Roek | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
 Roek | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Roek | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
 Roek | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Roek | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
 Roek | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Roek | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
 Roek | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak
Roek | Uden-Zuid | ©Peter van de Braak