Roodpootvalk, Falco vespertinus, 28 -34 cm.

Roodpootvalk | Falco vespertinus
Roodpootvalk

Herkenning

Middelgrote valk, waarvan het vrouwtje en mannetje totaal anders gekleurd zijn. Dit komt bij roofvogels niet vaak voor. Het mannetje is helemaal leigrijs met rode 'broek', poten (naam), snavelbasis en oogring. Het vrouwtje heeft een oranjebruine borst, buik en kop en donkergrijze gestreepte bovendekveren. Heeft net als veel valken een baardstreep.

Biotoop

Zeldzame zomergast, overwinterd in Afrika en broedt in Oost Europa. Open terrein met boomgroepen in de buurt van rivieren vormen zijn biotoop (veel insecten).

Voedsel

Jaagt tot laat in de schemering op insecten, die zijn hoofdvoedsel vormen. Eet ook sprinkhanen en kleine knaagdieren van de grond. Steelt ook wel prooien (muizen) van de Torenvalk.

Broeden

Broedt in Oost Europa in open terrein met boomgroepen. Maakt zelf geen nest (dit doet trouwens geen een Valk) Broedt in kolonies tot wel 200 broedpaar, vaak in oude Roekennesten of oude Kraaiennesten, soms ook alleen.

Aantallen in Nederland

Broedt niet bij ons. In mei 1992 was hier een invasie van 1500 tot 2000 vogels. Het waren valken die vanuit hun winterverblijf in Zuid Afrika door gunstige luchtstromen door west Europa trokken, richting hun oostelijke broedgebieden.

Aantallen in onze omgeving

Broedt niet bij ons. Wordt vrijwel elk jaar wel op de telposten gezien. In juni 2019 zat er een vrouw Roodpootvalk gedurende twaalf dagen bij telpost noord.

Roodpootvalk | Gemaakt in de Maashorst | John Hermans
Roodpootvalk | Gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak | 21-06-2019
Roodpootvalk | Gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak | 21-06-2019
Roodpootvalk | Gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak | 22-05-2005
Roodpootvalk | Gemaakt in de Maashorst | Peter van de Braak | 22-05-2005