Slobeend, Anas clypeata, 44 - 52 cm

Slobeend | Anas clypeata
Slobeend

Herkenning

Lijkt wat op de Wilde Eend, maar de brede spatelvormige snavel valt onmiddellijk op. Groene kop (lijkt vaak zwart) witte borst, zwarte staart en bruine flanken (zwart-wit patroon). In vlucht is de bovenkant van de voorvleugel lichtblauw. Ligt laag op het water met de snavel vaak naar beneden gericht. Korte nek. Vrouwtje lichtbruin, maar ook met zware brede snavel.

Biotoop

Voedselrijke meren met veel vegetatie, drassige weiden en kleine ondiepe voedselrijke sloten. Zoetwatereend.

Voedsel

Grondeleend, gebruikt zijn brede snavel voor het uitzeven van voedseldeeltjes uit grote hoeveelheden water. Dit kunnen bijvoorbeeld de knoppen en zaden van waterplanten zijn (riet, zeggen, algen), maar ook kleine waterdiertjes. Aan de binnenkant van de snavel zitten een soort lamellen, waar het voedsel achter blijft hangen als het water er doorheen stroomt.

Broeden

Broedt meestal vlak bij water. Het nest is een ondiepe kom, die met gras veren en dons gevoerd is. De zeven tot veertien lichtgroene eieren worden in drie en een halve week uitgebroed. De jongen zijn donzige nestvlieders, die na zes tot zeven weken kunnen vliegen. Ze hebben al vrij snel de gespecialiseerde snavel.

Aantallen in Nederland

6200 -7500 broedparen in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Komt in onze omgeving niet als broedvogel voor. Is wel in de trekperiode te zien (voorjaar), bijvoorbeeld op de Hofmans Plassen of Hemelrijk. In de winter ontbreekt de Slobeend grotendeels.

Slobeend man| Peter van de Braak |
Slobeend man| Peter van de Braak |
Slobeend man| Peter van de Braak
Slobeend man| Peter van de Braak
Slobeend vrouw| Peter van de Braak
Slobeend vrouw| Peter van de Braak