Temmincks Strandloper, Calidris temminckii, 13 – 15 cm

Temmincks Strandloper | Calidris temminckii
Temmincks Strandloper

Herkenning

Een kleine strandloper, bijna even groot als een Kleine Strandloper. Rug is echter minder gekleurd en meer grijs. Hij heeft korte poten en mist de V op de rug. De poten zijn licht geelachtig van kleur. De borstband loopt geheel door ten opzichte van de Kleine Strandloper.

Biotoop

Komt voor langs rivieren en meren.

Voedsel

Insecten, wormen, kleine weekdieren en schaaldieren vormen het voedsel van de Temmincks Strandloper.

Broeden

Broedvogel van noord Scandinavië, langs rivieren en meren. Het nest is een ondiep kuiltje in de grond. Vaak legt het vrouwtje twee legsels, waarbij het mannetje het tweede nest uitbroedt. Na 22 dagen komen de 4 eieren uit, waarbij beide ouders voor de jongen zorgen. De jongen kunnen na 15 dagen vliegen.

Aantallen in Nederland

Vrij zeldzame doortrekker.

Aantallen in onze omgeving

Zeldzame doortrekker, slechts enkele malen in het voorjaar waargenomen. Daarnaast een keer overvliegen in augustus 2012 over telpost zuid. De eerste waarnemingen ter plaatse waren op een terrein in Veghel dat bouwrijp werd gemaakt, twee jaar achter elkaar. De laatste twee waarnemingen waren bij de Hoogebiezen (Veghel), ook twee jaren achter elkaar.

Temmincks Strandloper | Gemaakt in Ezumakeeg | Peter van de Braak
Temmincks Strandloper | ©Peter van de Braak
Temmincks Strandloper | ©Peter van de Braak
Temmincks Strandloper | ©Peter van de Braak | Veghel 't Ven | 18-05-2005
Temmincks Strandloper | ©Peter van de Braak | Veghel 't Ven | 18-05-2005