Tuinfluiter, Silvia borin, 13 - 14,5 cm

Tuinfluiter | Silvia borin
Tuinfluiter

Herkenning

Een onopvallende vogel die zich vaak schuil houdt in het dichte struikgewas. Je zal hem dan ook niet makkelijk in je kijker krijgen. Wanneer dit wel gebeurt kun je hem herkennen aan de grijze nekvlek en een lichte wenkbrauwstreep. Het is een talrijke zomervogel die begin mei naar Nederland komt uit Afrika, zeker een halve maand later dan de Zwartkoppen en al vroeg weer terug gaat. Hij komt dus louter hier om te broeden. Leidt een verscholen leven maar is des te beter te horen.

Biotoop

Open bossen met veel struiken, bosranden, boomgaarden, parken met dichte begroeiing en verwilderde tuinen.

Geluid

De zang lijkt sterk op die van de Zwartkop, alleen klinkt hij wat luider en houdt langer aan. Het wordt ook wel de zang van een snelle merel genoemd, maar dan wel een in de vierde versnelling. De zang heeft ook de mooie ronde tonen zoals de Merel. De Tuinfluiter komt later terug van de overwinteringsgebieden dan de Zwartkop. Je hebt dus elk jaar de mogelijkheid eerst het liedje van de Zwartkop goed in te prenten en daarna die van de Tuinfluiter.

Voedsel

In de broedtijd insecten. Eten in de herfst veel bessen en kersen om "trekvet" op te bouwen.

Broeden

Ze leven in jong hout met veel onderbegroeiing waar ze een slordig gebouwd nest laag in het struikgewas maken. Daarom is het goed om in je tuin af en toe eens wat struiken flink terug te snoeien, ze lopen dan weer uit maar zijn veel dichter. Veel vogels houden van dicht en jong struikgewas. Daarom zijn er bij de ruilverkavelingen veel biotopen voor dit soort vogels verdwenen. Net als bij de Zwartkop bouwen, broeden en verzorgen beide ouders. Ze hebben meestal maar één broedsel per jaar, omdat er voor meer broedsels gewoon geen tijd is. Alles moet in hoog tempo worden afgewerkt. De jongen zijn kale nestblijvers en de Tuinfluiter wordt ook wel gebruikt als waardvogel door de Koekoek.

Aantallen in Nederland

80.000 tot 140.000 broedparen in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Vrij algemene broedvogel, in de Maashorst broeden er ongeveer 150 paren.

Tuinfluiter | Gemaakt in Maastricht | Peter van de Braak
Tuinfluiter | ©Peter van de Braak
Tuinfluiter | ©Peter van de Braak
Tuinfluiter | ©Peter van de Braak
Tuinfluiter | ©Peter van de Braak