Vink, Fringilla coelebs, 14 – 16 cm

Vink | Fringilla coelebs
Vink

Herkenning

Zeer algemene broedvogel ongeveer zo groot als een Huismus. De Vink is het beste te herkennen aan de twee witte vleugelstrepen, die zowel in zit als in de vlucht goed te zien zijn. Het vrouwtje is veel fletser gekleurd dan het mannetje, lijkt wat op een groenige Huismus, maar heeft ook de dubbele witte vleugelstrepen. De kop en nek van het mannetje zijn grijsblauw, de borst is wijnrood en de rug is bruin. De lange staart is gevorkt (bij de meeste vinkachtige het geval) met witte buitenste staartpennen. Hij heeft een dikke konische snavel, je kunt hieraan zien dat het een echte zaadeter is, hoewel hij in de zomer ook wel insecten eet. De ‘vinkenslag’ is beroemd; dit is de uithaal aan het einde van zijn liedje. Hiervoor werd hij nogal eens in kooitjes gehouden. In de winter worden regelmatig grote groepen Vinken waargenomen, ook samen met Kepen en Groenlingen.

Biotoop

Open bossen, parken en tuinen.

Geluid

De Vink heeft een makkelijk herkenbaar liedje, de Vinkenslag. Aan het begin van het broedseizoen moeten de Vinken het liedje nog oefenen en ontbreekt deze vinkenslag nog. In andere gebieden kan het liedje net weer iets anders klinken (dialect). De roep klinkt net als de roep van de Koolmees; ‘pink pink’.

Voedsel

Onkruidzaad, graankorrels, beukennootjes en zachte plantendelen, maar in de zomer ook insecten. Zoekt zijn voedsel vaak op de grond.

Broeden

Het Vinken vrouwtje maakt een mooi komvormig nest, dat zij met veertjes bekleed. De buitenkant wordt afgewerkt met mos, spinrag en korstmos. Het nest wordt gemaakt in struiken en hagen, ook vaak in een takvork van een boom. De meestal vijf eieren worden in elf tot dertien dagen door het vrouwtje uitgebroed. Hierna helpt het mannetje ook mee met voeren van zachte insecten, later eten de jongen ook in de krop van de ouders geweekte zaden. De jongen vliegen na twee weken uit.

Aantallen in Nederland

Onze Vinken zijn meestal standvogels, in de winter komen daar vele vogels uit het noorden bij, die met honderdduizenden tegelijk langs het zuidpuntje van Zweden trekken. Er broeden 400.000 tot 500.000 broedparen in ons land, de meeste in oost Nederland. De Vink heeft geprofiteerd van de aanleg van ruilverkaveling-bosjes, bermbeplanting en aanplant van bos.

Aantallen in onze omgeving

De Vink is een algemene broedvogel in onze omgeving. In de meeste inventarisaties is het de talrijkste vogel.

Vink | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Vink | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Vink | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Vink | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Vink | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Vink | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Vink | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Vink | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Vink (vrouw) | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Vink (vrouw) | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Vink (vrouw) | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Vink (vrouw) | In de Maashorst | ©Peter van de Braak