Visdief, Sterna hirundo, 34 - 37 cm

Visdief | Sterna hirundo
Visdief

Herkenning

Algemene stern, niet aan de kust gebonden. Grijswitte sierlijke vogel met een zwart voorhoofd en een rode snavel met zwarte punt en lange staartpennen. Lijkt erg op de Noordse Stern, maar het Visdiefje is talrijker en heeft langere poten, een langere snavel met een zwarte punt (ontbreekt bij Noordse Stern) en een iets langere nek. In de winter is de kop minder zwart en de snavel niet rood maar zwart.

Biotoop

Kusten, maar ook binnenwateren, meren en rivieren. Bij ons zomergast, overwintert in west Afrika.

Voedsel

Kleine visjes (spiering), krabbetjes, garnalen, zeepieren, zeesterren, weekdieren, insecten en hun larven. Bij het vangen van vis 'bidt' het Visdiefje eerst boven het water en duikt dan pas naar het visje. Insecten worden scherend over het water gevangen.

Broeden

Broedt in Nederland ook op platte daken, drijvende vegetatiematten en opgespoten terreinen, verder op eilanden, rivieroevers, kusten en duinen. Broedt in gemengde kolonies met andere sterns, Kokmeeuwen of Kluten. Indringers worden met agressieve duikvluchten weggejaagd en kunnen een pik van de snavel krijgen. Broedt soms ook solitair. Het nest is onbekleed of een met enkele plantenresten gevoerd kuiltje, waarin twee tot drie eieren gelegd worden. De kuikens komen met tussenpozen van 1 tot 2 dagen uit het ei, ze blijven oog enkele dagen in het nest, terwijl het vrouwtje gewoon door broedt en hen beschermd. Het mannetje zorgt dan voor voedsel. Soms verstomt het lawaai van een kolonie Visdiefjes en stijgen alle vogels in een stille sierlijke wolk op, om na enkele minuten weer neer te strijken.

Aantallen in Nederland

Rode lijstsoort. 14.000 tot 18.000 broedparen in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Schaarse broedvogel in onze regio. In 2010 werden er Visdiefjes met prooi vliegend gezien in de Veghels haven. Ze leken steeds naar een plek op het dak te vliegen. Inspectie op het dak leverde een nest met 2 jongen op. Later werd hier niet meer gebroed, maar er worden jaarlijks wel Visdiefjes gezien.

Visdief | Gemaakt op de Markerwadden | Peter van de Braak
Visdief | ©Peter van de Braak
Visdief | ©Peter van de Braak
Visdief | ©Peter van de Braak
Visdief | ©Peter van de Braak
Visdief | ©Peter van de Braak
Visdief | ©Peter van de Braak
Visdief | ©Peter van de Braak
Visdief | ©Peter van de Braak
Visdief | Gemaakt op de Markerwadden | Peter van de Braak
Visdief | Gemaakt op de Markerwadden | Peter van de Braak