Waterral, Rallus aquaticus, 23 - 26 cm

Waterral | Rallus aquaticus
Waterral

Herkenning

Rallen zijn vogels die verscholen leven in moerassen, rietvelden en begroeide binnenwateren. De Waterral is een kleine ral met een rond achterlijf, waarvan het roomkleurige kontje opvallend is. Heeft een leigrijze borst en buik met zwarte strepen over de flanken, bruine rug met zwarte vlekken en een lange rode, iets naar beneden gerichte snavel. Het lichaam is zijdelings afgeplat, hierdoor kunnen ze gemakkelijk tussen de dicht tegen elkaar groeiende stengels door sluipen, zonder een spoor achter te laten. Met zijn lange tenen en poten kan hij gemakkelijk over de waterplanten lopen. Vliegt moeizaam korte stukjes met afhangende poten. Ze verraden hun aanwezigheid vaak door hun roep, dat meestal in de ochtend en avondschemering te horen is. Het gedrag komt wat nerveus over.

Biotoop

Moerassen, riet- of zeggenvegetatie, zoet of brak, meestal voedselrijk. Het is belangrijk dat de vegetatie in ondiep water staat. Komt ook voor in gesloten waterriet zonder open water. Onze vogels trekken 's winters weg naar Frankrijk en Engeland.

Geluid

De roep wordt wel vergeleken met een biggetje, dat wordt geslacht.

Voedsel

Zaden en bessen van oeverplanten, insecten, weekdieren, vissen en zelfs vogeltjes.

Broeden

Het nest ligt meestal goed verscholen tussen of op de vegetatie. De slordige kom is gemaakt van droge riethalmen en verdorde bladeren van oeverplanten. Het nest wordt gecamoufleerd door de omliggende rietstengels omlaag te trekken. De zes tot twaalf eieren worden door de beide ouders in drie weken uitgebroed. De kuikens zijn zwart, zoals bij de meeste rallen. Vaak wordt ook nog een tweede broedsel uitgebroed in juli. Bij gevaar dragen de ouders de eieren of kuikens in de snavel naar een andere locatie.

Aantallen in Nederland

2500 - 3200 broedparen in Nederland.

Aantallen in onze omgeving

Er is een broedgeval in ons werkgebied. Wordt ook wel op andere moerassige plekken waargenomen (gehoord meestal). Een opvallende waarneming in januari 2016, toen er een Waterral zat in een nieuwbouwwijk in Veghel langs een vijver in een ruigtestukje van nog geen 3 meter lang.

Waterral | Gemaakt in de Osse polder | Peter van de Braak
Waterral | In Osse polder | ©Peter van de Braak
Waterral | In Osse polder | ©Peter van de Braak
Waterral | In Osse polder | ©Peter van de Braak
Waterral | In Osse polder | ©Peter van de Braak
Waterral | In Osse polder | ©Peter van de Braak
Waterral | In Osse polder | ©Peter van de Braak
Waterral | In Uden-zuid | ©Peter van de Braak
Waterral | In Uden-zuid | ©Peter van de Braak
Waterral juveniel | In de Maashorst | ©Peter van de Braak
Waterral juveniel | In de Maashorst | ©Peter van de Braak