Witoogeend, Aythya nyroca, 38 – 42 cm

Witoogeend | Aythya nyroca
Witoogeend

Herkenning

Vrij kleine bruine eend met witte ogen, een kort lichaam, lange hals, hoog voorhoofd en kruin. In de vlucht valt de zuiver witte vleugelstreep, die doorloopt tot aan de vleugelpunt, erg op. Onder de staart is een stuk wit scherp afgesneden, zwart omrand en ook opvallend. Verder is de Witoogeend warm kastanjebruin van kleur, de rug wat donkerder en de snavel is lang en blauwgrijs met een zwarte punt. Het vrouwtje is (zoals meestal) valer van kleur. Vrouwtje Kuifeend lijkt het meest op deze soort.

Biotoop

Vooral kleine voedselrijke vijvers, rivierdelta’s en meren met zoet en brak water in zuidoost Europa, de Balkan en Griekenland.

Voedsel

De Witoogeend duikt onder water op zoek naar voornamelijk plantaardig materiaal en zaden, in mindere mate wordt dierlijk voedsel gegeten.

Broeden

Ze broeden in moerassige gebieden langs laaggelegen meren, waar voldoende waterplanten aanwezig zijn. Het nest wordt goed verborgen tussen het riet of andere waterplanten. Soms wordt er ook bij visvijvers gebroed. Er worden acht tot tien eieren gelegd, die in 25 – 27 dagen uitkomen.

Aantallen in Nederland

Bij ons zeldzame dwaalgast, vooral ’s winters. Soms vormt hij mengparen met de Kuifeend (0 - 1 broedgevallen).

Aantallen in onze omgeving

Zeer schaarse wintergast. In 2006 en 2007 zat er in de winter een Witoogeend in de Zuid-Willemsvaart bij Veghel en in 2017 tot en met 2020 op dezelfde plek weer een. Net buiten het werkgebied op de Geffense plas zit er recent ook één, mogelijk hetzelfde exemplaar.

Witoogeend in de Zuid-Willemsvaart Veghel ©Peter van de Braak
Witoogeend in de Zuid-Willemsvaart Veghel ©Peter van de Braak