Zwarte Zee-eend, Melanitta nigra, 44 - 54 cm

Zwarte Zee-eend | Melanitta nigra
Zwarte Zee-eend

Herkenning

Middelgrote geheel zwarte duikeend met puntige opstekende staart en een kleine snavel met oranjegele snavelvlek en zwarte knobbel aan de basis (mannetje). De Zwarte Zee-eend is de enige geheel zwarte eend. In de vlucht vallen de zilverkleurige slagpennen op. Bij het vrouwtje ontbreekt de knobbel, maar heeft een lichte wangstreek en is meer roestbruin van kleur. De eerste winter hebben de jongen nog een witachtige buik.

Biotoop

Overwintert vaak in grote groepen op zee en is bij ons bijna uitsluitend langs de kust waar te nemen. De mannetjes trekken vaak al in de nazomer naar het zuiden (= naar onze streken).

Voedsel

Bij het duiken naar voedsel maakt hij vaak een sprongetje, waarbij de vleugels dicht tegen het lichaam worden gehouden (vergelijk Grote Zee-eend).

Broeden

Broedt in de noordelijke streken (langs de Scandinavische kusten) op hoge heide of toendra aan meren en rivieren.

Aantallen in Nederland

Broedt niet bij ons. Ongeveer 45.000 overwinteraars, vooral rond de waddeneilanden.

Aantallen in onze omgeving

Zeldzame wintergast (Hemelrijk). Broedt hier niet.