Jubileumdag 40 jaar Vogelwacht Uden

Zaterdag 8 juli heeft de Vogelwacht Uden haar 40 jarig bestaan met een prachtig feest luister bijgezet. Vanaf ‘s middags één uur tot ’s avonds laat waren de leden en ook niet leden welkom bij het bezoekerscentrum van de Maashorst. Het zou de Vogelwacht niet zijn als er ook niet een activiteit aan gekoppeld was. Er was daarom in de directe omgeving van het bezoekerscentrum een mooie wandeling uitgezet van ruim 3 km langs de diverse werkgroepen van de Vogelwacht. Bij elke post werd tekst en uitleg gegeven over wat hun activiteit inhield. De werkgroepen met een post waren: Nestkasten, Trektellen, Zwaluwen, Roofvogels en Uilen. Onder de deskundige leiding van twee ervaren vogelwachtleden, te weten de gebroeders Hermans, werd om één uur en om twee uur een ronde langs deze posten gemaakt. Iets wat de organisatoren van het feest niet in handen hadden was het weer. Mooi weer is lekker tijdens zo’n dag, maar als de temperatuur tot flink boven de 30 graden Celsius oploopt dan sta je niet direct te popelen om naar het bezoekerscentrum van de Maashorst te fietsen en daar ook nog eens te gaan wandelen in de hete zon. Maar het 40 jarig jubileum van de Vogelwacht Uden is toch ook niet iets om te willen missen. Om één uur zijn dan ook al heel wat vrijwilligers ter plekke, o.a. Koos Doorten met een informatie stand en winkel van de Vogelwacht en mensen die de feestavond met barbecue gaan voorbereiden. De tweede wandeling van de dag, onder leiding van John Hermans, begint in de mooie tuin van het Natuurcentrum, waar Leo Ballering uitleg geeft over de werkgroep nestkasten. Over het hele Maashorstgebied verspreid hangen wel 1000 nestkasten, die allemaal in de periode maart-half juni bijna wekelijks worden gecontroleerd door zo’n 25 leden. Zijn de kasten bewoond, welke soort heeft zijn intrek genomen, hoeveel eitjes zijn er gelegd en hoeveel jongen worden uitgebroed en vliegen er uit. De kasten hangen vaak laag tegen de stam, wat handig is voor de inspectie. Voor de vogels maakt het blijkbaar niks uit. Ze zijn allemaal met de ingang naar het oosten gericht, vanwege de overwegend zuidwesten wind in ons land. Alle gegevens die deze vogelaars verzamelen worden bij het Sovon uitgewerkt en gebruikt voor verder onderzoek. De kasten worden allemaal door leden van de vogelwacht gemaakt en onderhouden. We wandelen verder en komen bij de beroemde “Keet”. Deze staat normaal gesproken op de Trektelpost Brobbelbies als onderkomen voor de vogelaars, die vanaf half juli dagelijks de vogeltrek inventariseren. Toy Janssen, Martien van Dooren en Arend Vermaat zijn vaste tellers en delen veel wetenswaardigheden over het trektellen. Bijvoorbeeld hóe tel je nou zo’n grote zwerm. Alleen vogels die naar het zuid-westen vliegen worden geteld, maar dan moet het wel vertrektijd zijn. Het tellen begint dit jaar – voor de 24e keer !!! – op 15 juli en gaat door tot 30 november. Door deze jaarlijkse trektellingen op dezelfde plaats en op dezelfde telwijze uit te voeren komt er een schat aan informatie binnen waar wetenschappelijk onderzoek mee plaats vindt. Overzichten zijn te bekijken aan de binnenkant van de deur. Er komen volgens Toy en John vaak heel zeldzame soorten over. Die worden gerapporteerd op waarneming.nl en lokken soms vogelaars van heinde en verre naar de Brobbelbies. Absoluut hoogtepunt was de Keizerarend op 27 september 2017 om 11.50 uur, die een uur rond de telpost heeft gehangen. Regelmatig vliegen enorme aantallen vogels over, zoals 100.000 houtduiven of 40.000 vinken op één dag. Iedereen is welkom bij de telpost, je kunt er altijd wat van leren!

De telpost ©Martien van Dooren
De telpost ©Martien van Dooren
Telpost bemanning Arend, Martien en Toy ©Dieny Fleuren
Telpost bemanning Arend, Martien en Toy ©Dieny Fleuren
Aandachtige toehoorders in de schaduw ©Martien van Dooren
Aandachtige toehoorders in de schaduw ©Martien van Dooren

We vervolgen puffend en zwetend de wandeling en komen bij een prachtige huiszwaluwentil met kunstmatige zwaluwnestjes op Menzel. Deze is gefabriceerd door Hans van den Heuvel, lid van de zwaluwenwerkgroep. Hij vertelt over de eerder geplaatste tillen en hoe ze zo gekomen zijn tot dit ontwerp en gebruik van materialen. Het is overigens geen peulenschilletje om een dergelijk gevaarte te plaatsen, het weegt al met al (fundering, paal, huis) meer dan 2500 kilo en kost rond de € 4000, aan materiaal en plaatsing. In het huis naast de til zaten normaal gesproken vijf huiszwaluwnesten onder de dakrand. Nu broeden 25 paartjes in de til! Het is een prachtig gezicht om de kopjes met opengesperde bekjes door de openingen te zien steken. Om succes te hebben moet zo’n til natuurlijk in een gebied worden geplaatst waar voldoende voedsel is voor de zwaluwen. Met planten en bomen die veel insecten aantrekken en wat modder waarmee de vogels de nestjes naar wens kunnen aanpassen. De zes meter hoge paal is glad en van metaal, zodat er geen katten of andere roofdieren naar boven kunnen klimmen. Inmiddels zijn er al vijf tillen geplaatst in het werkgebied van de Vogelwacht Uden.

Hans van den Heuvel geeft uitleg over de Huiszwaluwentil  ©Dieny Fleuren
Hans van den Heuvel geeft uitleg over de Huiszwaluwentil ©Dieny Fleuren

De geelgors begeleid met zijn mooie zang het vervolg van de wandeling en we zien onderweg ook allerlei vlinders en wilde bloeiende planten. De roofvogelwerkgroep heeft zich verschanst in de schaduw en laat op een scherm prachtige beelden zien van stootvogeljongen. Dit is spectaculair! Arno van Eggelen heeft speciale apparatuur ontwikkeld en zelf gebouwd. Hiermee kunnen, middels uitschuifbare lichtgewicht stokken en daarop camera’s gemonteerd, de nesten van roofvogels worden bekeken. De vogelwacht mag zich gelukkig prijzen dat ze zo’n techneut in huis hebben. Arno is internationaal een veel gevraagde dronespecialist op alle mogelijke terreinen. Jan van den Tillaart vertelt dat ze voorheen in de boom moesten klimmen met stijgijzers om de stand van zaken in het nest te inspecteren. Duidelijk dat hiermee veel minder verstoring is en minder gevaarlijk werk voor de vogelaars. Om de jongen te ringen moet er alsnog een klimgeit de boom in (maar die is niet van onze vogelwacht ?). Op de Maashorst broedt behalve de Torenvalk, ook de Boomvalk, Slechtvalk, Buizerd, Havik en zelfs de Wespendief. De nesten van deze vogels worden in kaart gebracht en door de jaren heen gevolgd door de werkgroepleden, zijn ze bewoond, komen er verstoringen voor, etc. Alle gegevens worden o.a. verwerkt in het landelijke magazine De Takkeling.

Jan van den Tillaart geeft tekst en uitleg ©Dieny Fleuren
Jan van den Tillaart geeft tekst en uitleg ©Dieny Fleuren
De techneut Arno van Eggelen ©Dieny Fleuren
De techneut Arno van Eggelen ©Dieny Fleuren
Stokken, camera en computer ©Dieny Fleuren
Stokken, camera en computer ©Dieny Fleuren

Als laatste bezoeken we de uilenwerkgroep. Willy Bergmans en John Hermans vertellen e.e.a. over de kasten en er staat een opgezette Kerkuil, Steenuil en Bosuil. We zien jammer genoeg geen Steenuiltje in de nestkast aan de stal bij Mark van de Veerdonk. Vaak heb je wel het geluk om zo’n uiltje te zien soezen op of naast een steenuilenkast. Die hangen volop in het gebied en de leden van de uilenwerkgroep zijn tevreden over de broedresultaten van deze kleine uil. Voor Kerkuilen worden kasten aangeleverd door het Brabants Landschap. Dit zijn grote kasten met twee vertrekken, waarvan het vertrek met de ingang aan de binnenkant gitzwart is geschilderd. Er is ook gedacht aan een ventilatie opening. Dit is wel nodig want het stinkt gigantisch in zo’n kerkuilenkast, o.a. door rottende prooidieren die nog niet zijn opgegeten door de jongen en door uitwerpselen. Bosuilen hebben in principe geen kast nodig, zij vinden zelf een plek om te broeden. Uilen zijn grotendeels afhankelijk van de aanwezigheid van muizen, dit varieert met de jaren. De werkgroep onderhoudt ook contacten met boeren en burgers bij wie kasten geplaatst worden.

John Hermans bij de uilenwerkgroep ©Dieny Fleuren
John Hermans bij de uilenwerkgroep ©Dieny Fleuren
John Hermans en Willie Bergmans geven uitleg ©Dieny Fleuren
John Hermans en Willie Bergmans geven uitleg ©Dieny Fleuren
Willie Bergmans bij een zelfgemaakte kast ©Dieny Fleuren
Willie Bergmans bij een zelfgemaakte kast ©Dieny Fleuren

Ondanks de hitte was de wandeling echt de moeite waard. Het is indrukwekkend om zo na elkaar te zien met hoeveel enthousiasme zoveel mensen zich inzetten voor het beschermen en promoten van de natuur en dan met name de vogels. Nadat de tweede groep van John Hermans weer bij het natuurcentrum was teruggekeerd, konden de standhouders hun spullen weer inpakken en terugbrengen naar waar ze vandaan kwamen. Nu kon het tweede deel van de feestdag beginnen, de barbecue en feestavond. De zon begon wat te zakken en de temperatuur was daardoor op een wat aangenamer niveau gekomen. Gezeten onder de bomen en met een drankje erbij was het er best uit te houden.

Verkoeling onder de bomen ©Martien van Dooren
Verkoeling onder de bomen ©Martien van Dooren
Arjan Peters, Isidro Rendon, Ingrid van Rossum, Erwin Riesewijk ©Martien van Dooren
Arjan Peters, Isidro Rendon, Ingrid van Rossum, Erwin Riesewijk ©Martien van Dooren
Leo Ballering, Willy de Vries ©Martien van Dooren
Leo Ballering, Willy de Vries ©Martien van Dooren

Om half zes begon het officieel ook voor degene die niet aan de wandeling hadden meegedaan. Het was een weerzien van oude bekenden, maar ook jonge gezichten van nieuwe leden. Jan-Willem Hermans hield, staande op een bank, met een toespraak iedereen welkom. Hij refereerde daarbij kort aan de ontstaansgeschiedenis van de Vogelwacht 40 jaar geleden en dat er uit die periode nog steeds mensen zeer actief voor de Vogelwacht bezig zijn. De vogelwacht is een hechte club met een heel actieve kern en veel kennis in huis. Nadat na enig aarzelen de gasbarbecue volop brandde kon er gegeten worden. Binnen in de nieuwe ruimte stonden de salades en vegetarische hapjes en de drank werd koel gehouden in een paar grote koelunits. Niet onvermeld mag blijven dat in deze ruimte ook de vaste diskjockey van de Vogelwacht, Jan Verhoeven achter zijn tafel met twee platenspelers zat. Jan heeft een schitterende collectie oude platen en heeft de feestgangers daarmee de hele avond een groot plezier gedaan. Ook was binnen een doorlopende presentatie van oude foto’s van allerlei vogelwacht activiteiten te zien. Hier kon je mooi naar kijken als je in de rij stond voor het eten. Een complete verrassing was het cadeau dat Ineke de Wild aan de Vogelwacht en IVN Uden te samen kwam aanbieden. Zij had een prachtig mozaïek gemaakt van stukjes tegel. Het was gebaseerd op de ambitiekaart van de voormalige gemeente Uden met betrekking tot de toekomst van de Maashorst. Het feest ging nog tot laat in de avond door, maar toen onze diskjockey Jan Verhoeven het nummer “De hoogste tijd” van André Hazes opzette, was het feest toch echt ten einde gekomen. Nu op naar de vijftig, het gouden jubileum van de Vogelwacht Uden.

Gezellige drukte ©Martien van Dooren
Gezellige drukte ©Martien van Dooren
Theo en Dorien Versteegden, Anneke en Douwe Veldema, Diny de Groot, Hermien Verkuijlen, John Hermans ©Martien van Dooren
Theo en Dorien Versteegden, Anneke en Douwe Veldema, Diny de Groot, Hermien Verkuijlen, John Hermans ©Martien van Dooren
Leo Ballering, Willy de Vries, Tonny van den Heuvel,  Simone Schraven, Ria de Vent  ©Martien van Dooren
Leo Ballering, Willy de Vries, Tonny van den Heuvel, Simone Schraven, Ria de Vent ©Martien van Dooren
Willie Bergmans, Coby en Henk Arnoldussen, Sjaak Celen ©Martien van Dooren
Willie Bergmans, Coby en Henk Arnoldussen, Sjaak Celen ©Martien van Dooren
Annette van den Heuvel, Hans Brouwer ©Martien van Dooren
Annette van den Heuvel, Hans Brouwer ©Martien van Dooren
Ad Bekkers, Hans van den Heuvel, Jan Verhoeven, Mignon van den Wittenboer, Jelle van Oss ©Martien van Dooren
Ad Bekkers, Hans van den Heuvel, Jan Verhoeven, Mignon van den Wittenboer, Jelle van Oss ©Martien van Dooren
Arend en Marika Vermaat ©Martien van Dooren
Arend en Marika Vermaat ©Martien van Dooren
Theo en Dorien Versteegden, Hermien Verkuijlen, Diny de Groot ©Martien van Dooren
Theo en Dorien Versteegden, Hermien Verkuijlen, Diny de Groot ©Martien van Dooren
José Escher, Jan-Willem Hermans ©Martien van Dooren
José Escher, Jan-Willem Hermans ©Martien van Dooren
Wim Janssen, Jan van den Tillaart, Marthy van Son ©Martien van Dooren
Wim Janssen, Jan van den Tillaart, Marthy van Son ©Martien van Dooren
Gezellige drukte ©Martien van Dooren
Gezellige drukte ©Martien van Dooren
Willy en Marian de Vries, Diny de Groot ©Martien van Dooren
Willy en Marian de Vries, Diny de Groot ©Martien van Dooren
Jan-Willem Hermans, José Escher, Arend en Marika Vermaat, Erwin Riesewijk ©Martien van Dooren
Jan-Willem Hermans, José Escher, Arend en Marika Vermaat, Erwin Riesewijk ©Martien van Dooren
Theo Versteegden, Willie Bergmans ©Martien van Dooren
Theo Versteegden, Willie Bergmans ©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
Arjan Peters, Annette van den Heuvel, Jose Escher, Hans Brouwer ©Martien van Dooren
Arjan Peters, Annette van den Heuvel, Jose Escher, Hans Brouwer ©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
Nico Verstegen ©Martien van Dooren
Nico Verstegen ©Martien van Dooren
Jan-Willem Hermans opent het feest ©Martien van Dooren
Jan-Willem Hermans opent het feest ©Martien van Dooren
Toy Janssen, Marc Paulussen, Jan Verhoeven en José Escher ©Martien van Dooren
Toy Janssen, Marc Paulussen, Jan Verhoeven en José Escher ©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
In de rij voor het eten ©Martien van Dooren
In de rij voor het eten ©Martien van Dooren
Francien van de Elsen, Coby Arnoldussen, Jeroen Vonk ©Martien van Dooren
Francien van de Elsen, Coby Arnoldussen, Jeroen Vonk ©Martien van Dooren
Willemien Bergmans, Ellen Janssen, Marc Paulussen, Arjan Peters, Jeroen Vonk, Simone Schraven ©Martien van Dooren
Willemien Bergmans, Ellen Janssen, Marc Paulussen, Arjan Peters, Jeroen Vonk, Simone Schraven ©Martien van Dooren
Isidro Rendon, Henk Arnoldussen, Ad Bekkers, Annette Van den Heuvel, Dieny Fleuren, Vera Brounts ©Martien van Dooren
Isidro Rendon, Henk Arnoldussen, Ad Bekkers, Annette Van den Heuvel, Dieny Fleuren, Vera Brounts ©Martien van Dooren
Gina Hermans, Linda Janssen, Willy de Vries, Toy Janssen, Arjan Peters ©Martien van Dooren
Gina Hermans, Linda Janssen, Willy de Vries, Toy Janssen, Arjan Peters ©Martien van Dooren
Ineke de Wild en Jan-Willem Hermans ©Martien van Dooren
Ineke de Wild en Jan-Willem Hermans ©Martien van Dooren
Linda Janssen, José Escher, Tiny van den Elsen ©Martien van Dooren
Linda Janssen, José Escher, Tiny van den Elsen ©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
Henry van den Heuvel, Tiny van den Elsen ©Martien van Dooren
Henry van den Heuvel, Tiny van den Elsen ©Martien van Dooren
Douwe Veldema, Maria van den Heuvel, Lies Verbossen, Diny de Groot, Marga Verduin ©Martien van Dooren
Douwe Veldema, Maria van den Heuvel, Lies Verbossen, Diny de Groot, Marga Verduin ©Martien van Dooren
Jelle van Oss, Willy de Vries, Koos Doorten, Linda Janssen, Peter van de Braak ©Martien van Dooren
Jelle van Oss, Willy de Vries, Koos Doorten, Linda Janssen, Peter van de Braak ©Martien van Dooren
Diskjockey Jan Verhoeven ©Martien van Dooren
Diskjockey Jan Verhoeven ©Martien van Dooren
Jan-Willem Hermans, Simone Schraven, Annette van den Heuvel, José Escher, Hans Brouwer ©Martien van Dooren
Jan-Willem Hermans, Simone Schraven, Annette van den Heuvel, José Escher, Hans Brouwer ©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
Isidro Rendon, Mignon van den Wittenboer, Linda Janssen, Peter van de Braak ©Martien van Dooren
Isidro Rendon, Mignon van den Wittenboer, Linda Janssen, Peter van de Braak ©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
Henry en Maria van den Heuvel, José Escher ©Martien van Dooren
Henry en Maria van den Heuvel, José Escher ©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
Jos van der Wijst, Ria de Vent, José Escher ©Martien van Dooren
Jos van der Wijst, Ria de Vent, José Escher ©Martien van Dooren
Toy Janssen, Annette van den Heuvel, Maartje Bakker ©Martien van Dooren
Toy Janssen, Annette van den Heuvel, Maartje Bakker ©Martien van Dooren
Henk en Coby Arnoldussen, Jeroen Vonk, Vera Brounts, Dieny Fleuren ©Martien van Dooren
Henk en Coby Arnoldussen, Jeroen Vonk, Vera Brounts, Dieny Fleuren ©Martien van Dooren
Jan-Willem en John Hermans, Willy de Vries ©Martien van Dooren
Jan-Willem en John Hermans, Willy de Vries ©Martien van Dooren
Jan-Willem en John Hermans  ©Martien van Dooren
Jan-Willem en John Hermans ©Martien van Dooren
Maartje Bakker, Willy en Marian de Vries, Toy Janssen, Annette van den Heuvel ©Martien van Dooren
Maartje Bakker, Willy en Marian de Vries, Toy Janssen, Annette van den Heuvel ©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
Marc Paulussen, Annemarie van Diepenbeek, Pieter van Breugel, Leo Ballering, Jos van der Wijst ©Martien van Dooren
Marc Paulussen, Annemarie van Diepenbeek, Pieter van Breugel, Leo Ballering, Jos van der Wijst ©Martien van Dooren
Hans van den Heuvel gaat veilig naar huis ©Martien van Dooren
Hans van den Heuvel gaat veilig naar huis ©Martien van Dooren
Tonny en Inge van den Heuvel, Maurice Fransen, Romy Meisen, Ralf van Hoof, Simone Schraven  ©Martien van Dooren
Tonny en Inge van den Heuvel, Maurice Fransen, Romy Meisen, Ralf van Hoof, Simone Schraven ©Martien van Dooren
Inge van den Heuvel, Romy Meisen, Ralf van Hoof, Simone Schraven ©Martien van Dooren
Inge van den Heuvel, Romy Meisen, Ralf van Hoof, Simone Schraven ©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
©Martien van Dooren
Lies Schoenmakers, Hermien Verkuijlen ©Martien van Dooren
Lies Schoenmakers, Hermien Verkuijlen ©Martien van Dooren
Chris van Lieshout, Jan Verhoeven ©Martien van Dooren
Chris van Lieshout, Jan Verhoeven ©Martien van Dooren

Martien van Dooren en Annette van den Heuvel