Dagexcursie Biesbosch

Op een schitterende 2e paasochtend werd er om 8 uur bij de Groenhoeve verzameld. Een uurtje later stonden we op de grote parkeerplaats aan de oostkant van de Biesbosch. Daar was het nu nog rustig met mensen. Het is ook een mooie plek om te beginnen en de eerste Fitissen, Cetti’s Zangers en Rietzangers waren al te horen, die we verder overal de hele dag volop hebben gehoord. Hier zijn we het gebied een stuk ingelopen op een fietspad met bruggetjes over kreken. Op die bruggetjes heb je mooi uitzicht en er werden al mooie waarnemingen gedaan; Kluten, Witgatjes, Kleine Plevier, Visdief, Oeverzwaluwen, Slobeenden, Wintertalingen enzovoort. De Nachtegaal die een paar strofen zong bij de parkeerplaats en de Blauwborst verdienen ook genoemd te worden. De Blauwborst liet zich ook goed genoeg zien voor foto’s.

Polder Keizersguldenwaard ©Peter van de Braak
Polder Keizersguldenwaard ©Peter van de Braak
Polder Maltha ©Peter van de Braak
Polder Maltha ©Peter van de Braak

Onderweg naar de volgende stop werden de bakkies wel gemist, niet elke auto kreeg mee dat er een Gekraagde Roodstaart te horen was. Maar die werd bij polder Maltha door iedereen gezien. Bij polder Ganzewei stoppen we langs de weg op een plek met goed overzicht. Hier zien we veel Groenpootruiters, Pijlstaarten en een steltloper die met zijn kop in de veren zit, wat het lastig maakt. Maar als hij even die kop eruit haalt blijkt het een Kemphaan te zijn. Ook zien we de eerste Zomertaling. Verderop boven polder Maltha vliegt een Visarend, wel ver en helaas snel uit beeld. Polder Maltha was de volgende stop met wandeling, waar al vrij snel een Bruine Kiekendief werd gezien. Iets verderop hingen er meerder Bruine Kiekendieven boven ons en een Zeearend. Een volwassen vogel, want hij/zij had een geheel witte staart. Met het felle licht leek die staart wel weg te vallen tegen de achtergrond, dan blijft er erg weinig staart over. De Kijkhut in polder Maltha leverde weinig op, degene die de Visdief hadden gemist zagen ‘m hier. Maar we zijn verder doorgelopen tot waar vroeger een huisje stond en waar een veerboot ooit aankwam (Jan-Willem was hier op zijn eerste Biesbosch bezoek op meegevaren). Nu staat er een vakantiehuisje wat je kan huren. Wel een stil plekje maar moet dat nou hier vroegen sommigen van ons zich af. Toen we hier omdraaiden hingen er 6 roofvogels boven ons, Buizerds, Bruine Kiekendieven en twee Zeearenden! Allebei niet zo’n witte staart, dus andere vogels dan die eerste (en jonger).

Boerenzwaluw ©Simone Schraven
Boerenzwaluw ©Simone Schraven
Noordwaard ©Peter van de Braak
Noordwaard ©Peter van de Braak

Terug bij de auto besluiten we de Steltkluut die gisteren in de buurt is gezien op te zoeken. Inmiddels is het overal druk met mensen, parkeerplaatsen beginnen vol te staan. Maar we vinden een mooi paadje naar de locatie van de dag ervoor. Hier hebben we ook zicht op de meeuwenkolonie van Harderbroek met aardig wat Zwartkopmeeuwen. Ze zijn goed te horen met hun karakteristieke Mauw-geluid. Fotograferen is wat lastiger, er vliegen ook heel veel Kokmeeuwen. De Steltkluten worden niet teruggevonden (zijn er ook niet door iemand anders gezien op deze dag), een paar lopen nog een stuk verder en krijgen goed zicht op het nest van de Visarend. De volgende stop is verderop in polder Harderbroek. Een kant op is het goed licht en daar lopen twee Zwarte Ruiters vrij dichtbij. En ze zijn al richting zomerkleed aan het ruien, mooi! Verderop staan er Grutto’s. We hadden er al een gezien, maar hier staat een grote groep. En daarachter nog een groep, nog veel meer. We hebben ze niet geteld, maar het waren er honderden. Met een telescoop worden er in de verte nog een paar Bonte Strandlopers eruit gepikt.

Polder Maltha ©Simone Schraven
Polder Maltha ©Simone Schraven
Polder Hardenbroek ©Simone Schraven
Polder Hardenbroek ©Simone Schraven

Dan is het tijd om weer richting Uden te gaan. We hebben allemaal genoten, maar scoren nog wel even een Tafeleend en een Kauw voor de soortenlijst voordat we het gebied verlaten.

Rietzanger ©Simone Schraven
Rietzanger ©Simone Schraven
Witte Kwikstaart ©Simone Schraven
Witte Kwikstaart ©Simone Schraven

Deelnemers

Jan-Willem Hermans, Peter van de Braak, Theo Peters, Ellen van Rooij, Simone Schraven, Lies Schoenmakers, Maurice Fransen, Isidro Rendon, Henk van Beek en Arend Vermaat.

Zeearend (onvolwassen) ©Simone Schraven
Zeearend (onvolwassen) ©Simone Schraven
Zeearend (adult) ©Simone Schraven
Zeearend (adult) ©Simone Schraven

Waargenomen soorten

 01. Fuut  16. Zomertaling  31. Watersnip  46. Turkse Tortel  61. Rietzanger  76. Groenling
 02. Aalscholver  17. Slobeend  32. Grutto  47. Grote Bonte Specht  62. Braamsluiper  77. Putter
 03. Grote Zilverreiger  18. Tafeleend  33. Wulp  48. Veldleeuwerik  63. Grasmus  78. Kneu
 04. Blauwe Reiger  19. Kuifeend  34. Zwarte Ruiter  49. Oeverzwaluw  64. Zwartkop  79. Rietgors
 05. Knobbelzwaan  20. Zeearend  35. Tureluur  50. Boerenzwaluw  65. Fitis  
 06. Grauwe Gans  21. Bruine Kiekendief  36. Groenpootruiter  51. Graspieper  66. Tjiftjaf  
 07. Grote Canadese Gans  22. Buizerd  37. Witgat  52. Gele Kwikstaart  67. Pimpelmees  
 08. Brandgans  23. Visarend  38. Oeverloper  53. Witte Kwikstaart  68. Koolmees  
 09. Nijlgans  24. Torenvalk  39. Kokmeeuw  54. Winterkoning  69. Boomkruiper  
 10. Bergeend  25. Meerkoet  40. Kleine Mantelmeeuw  55. Nachtegaal  70. Gaai  
 11. Smient  26. Kluut  41. Zilvermeeuw  56. Blauwborst  71. Kauw  
 12. Krakeend  27. Kleine Plevier  42. Grote Mantelmeeuw  57. Gekraagde Roodstaart  72. Zwarte Kraai  
 13. Wintertaling  28. Kievit  43. Visdief  58. Merel  73. Spreeuw  
 14. Wilde Eend  29. Bonte Strandloper  44. Holenduif  59. Zanglijster  74. Huismus  
 15. Pijlstaart  30. Kemphaan  45. Houtduif  60. Cetti’s Zanger  75. Vink  

Arend Vermaat