Dagexcursie Markerwadden 2022

Afgelopen zondag, 26 juni, zijn we met de Vogelwacht naar de Markerwadden geweest. Het was wel vroeg op voor een zondag, want om 7.30 uur vertrokken we al met 15 personen vanuit Uden naar Lelystad. Daar konden we met een snelveerboot (helaas niet de mooie driemaster) naar de Markerwadden.

Snelveerboot ©Peter van de Braak
Snelveerboot ©Peter van de Braak
Uitzicht op de Markerwadden ©Peter van de Braak
Uitzicht op de Markerwadden ©Peter van de Braak
Welkom ©Peter van de Braak
Welkom ©Peter van de Braak

Het weer viel deze keer niet tegen, een aardig zonnetje vergezelde ons af en toe. Al snel werden de eerste Baardmannetjes gespot. Wel lastig om ze mooi op de foto te krijgen.

Baardman ©Peter van de Braak
Baardman ©Peter van de Braak
Baardman juveniel ©Peter van de Braak
Baardman juveniel ©Peter van de Braak
Rietgors ©Peter van de Braak
Rietgors ©Peter van de Braak

Ook veel Rietgorzen lieten zich mooi zien. In de hut die uitkijkt op een kolonie Visdieven was het weer smullen geblazen. Wat een prachtig gezicht op deze af en aanvliegende vogels met meestal een visje in de snavel. Ook zaten hier in een blik de Kleine Plevier en de Bontbekplevier.

Hut met zicht op waterniveau ©Peter van de Braak
Hut met zicht op waterniveau ©Peter van de Braak
Uitzicht vanuit hut ©Peter van de Braak
Uitzicht vanuit hut ©Peter van de Braak
Slobeend ©Peter van de Braak
Slobeend ©Peter van de Braak
Bontbekplevier ©Maurice Fransen
Bontbekplevier ©Maurice Fransen
Bontbekplevier ©Peter van de Braak
Bontbekplevier ©Peter van de Braak
Visdief ©Peter van de Braak
Visdief ©Peter van de Braak

Toen bij één van de vogelhutten de Geoorde Fuut werd gesignaleerd 'vlogen' een aantal leden letterlijk op. Deze zien we toch niet zo vaak in Nederland.

Uitzichttoren ©Peter van de Braak
Uitzichttoren ©Peter van de Braak
Kijkhut ©Peter van de Braak
Kijkhut ©Peter van de Braak
Geoorde Fuut ©Peter van de Braak
Geoorde Fuut ©Peter van de Braak

Ook werd de zeldzame Roerdomp gesignaleerd, maar deze was te snel alweer weg voor een fotomomentje.

Chris en Jan  ©Peter van de Braak
Chris en Jan ©Peter van de Braak
Op zoek naar de Roerdomp ©Peter van de Braak
Op zoek naar de Roerdomp ©Peter van de Braak

De Tureluur heeft waarschijnlijk jongen, zodat deze van zeer dichtbij gefotografeerd kon worden.

Tureluur  ©Maurice Fransen
Tureluur ©Maurice Fransen
Tureluur  ©Maurice Fransen
Tureluur ©Maurice Fransen
Kluut ©Maurice Fransen
Kluut ©Maurice Fransen

Het eiland is een waar fotoparadijs, zodat vele foto’s genomen zijn. Hieronder nog een selectie van een aantal foto’s die er gemaakt zijn.

In een half uur stonden we weer op vaste bodem in Lelystad en naar een voorspoedige reis kwamen we rond 17.00 uur aan bij de Groenhoeve.

Het was een mooi dagje, en gelukkig ook de hele dag droog gebleven.

Er zijn in het totaal 43 soorten waargenomen op de MarkerWadden;

 01. Baardman  13. Grutto  25. Meerkoet  37. Visdief
 02. Bergeend  14. Kemphaan  26. Nijlgans  38. Waterhoen
 03. Blauwe Reiger  15. Kievit  27. Oeverzwaluw  39. Waterral
 04. Bruine Kiekendief  16. Kleine Karekiet  28. Rietgors  40. Wilde Eend
 05. Boerenzwaluw  17. Kleine Mantelmeeuw  29. Rietzanger  41. Witte Kwikstaart
 06. Bontbekplevier  18. Kleine Plevier  30. Roerdomp  42. Zilvermeeuw
 07. Casarca  19. Kluut  31. Scholekster  43. Zwartkopmeeuw
 08. Fuut  20. Kneu  32. Slobeend  
 09. Geoorde Fuut  21. Knobbelzwaan  33. Spreeuw  
 10. Gele Kwikstaart  22. Kokmeeuw  34. Tafeleend  
 11. Grauwe Gans  23. Krakeend  35. Tjiftjaf  
 12. Grote Zilverreiger  24. Kuifeend  36. Tureluur  

Maurice Fransen

Boerenzwaluw ©Peter van de Braak
Boerenzwaluw ©Peter van de Braak
Boerenzwaluw ©Peter van de Braak
Boerenzwaluw ©Peter van de Braak
Boerenzwaluw ©Peter van de Braak
Boerenzwaluw ©Peter van de Braak
Visdief ©Peter van de Braak
Visdief ©Peter van de Braak
Visdief ©Peter van de Braak
Visdief ©Peter van de Braak
Visdief ©Peter van de Braak
Visdief ©Peter van de Braak
Visdief ©Peter van de Braak
Visdief ©Peter van de Braak
Rietzanger ©Peter van de Braak
Rietzanger ©Peter van de Braak
Gele Kwikstaart ©Peter van de Braak
Gele Kwikstaart ©Peter van de Braak
Kemphaan ©Peter van de Braak
Kemphaan ©Peter van de Braak
Witte Kwikstaart  ©Peter van de Braak
Witte Kwikstaart ©Peter van de Braak
Grauwe Gans ©Peter van de Braak
Grauwe Gans ©Peter van de Braak