Zondag 20 november op excursie naar de Biesbosch

Zondag 20 november was het de verrassingsdag van de Vogelwacht. Waar zouden we naar toe gaan? De weersvoorspellingen waren van te voren heel wisselend…. Toch maar het zekere voor het onzekere genomen, we gingen naar de Biesbosch. Na 14:00 uur zou het namelijk hard kunnen gaan regenen. Wel vroeg er uit op de zondagochtend. Het was flink koud, net boven het vriespunt en het waaide behoorlijk. We waren met 12 personen en rond 9:00 uur kwamen we aan bij het Steurgat, in de Biesbosch. Er werden, ondanks de kou, meteen al flink wat vogels waargenomen. Er schoot zelfs een ijsvogel voorbij. Helaas liet deze zich niet meer zien de rest van de ochtend. En toen, plotseling even paniek. Een van de telescopen was in het water gevallen. Hij bleef gelukkig drijven, maar wel steeds verder weg….. snel, snel, met een paar poten van een andere telescoop kon hij toch uit het water worden gevist. Gelukkig was er op het eerste gezicht geen schade. De rest van de ochtend kon hij weer normaal gebruikt worden. Na een korte wandeling door de koude wind bij het Steurgat werd er weer in de auto gestapt en gingen we via allerlei kleine weggetjes slingerend door de Biesbosch. Een van de hoogtepunten was een torenvalk op een straatnaambordje, die bleef zitten toen we er langs op reden. Ook bij de Maltha werd gestopt en gingen we een stuk wandelen. Bij de vogelkijkhut zagen we de Zeearend. Dit blijft toch wel even een speciaal momentje. Wat een mooie vogel, en groot!! Later zagen we hem ook nog voorbij vliegen. Daarna ging de tocht weer in de auto verder. Konden we ons even wat opwarmen. Er zouden nog koereigers waargenomen zijn op zaterdag. Toch maar weer even de auto uit. Maar helaas, na een kleine kilometer gewandeld te hebben, werden ze niet gezien. Wel een aantal waterbuffels. Iedereen was inmiddels aardig verkleumd en er vielen al wat druppels. We besloten toen om weer richting Uden te rijden. Het was, ondanks de kou, weer een mooi dagje. Naast de vogelsoorten in de tabel zijn er ook Ree en gedomesticeerde Waterbuffel gezien.

Maurice Fransen

De Biesbosch ©Simone Schraven
De Biesbosch ©Simone Schraven
Torenvalk ©Simone Schraven
Torenvalk ©Simone Schraven
Jan-Willem Hermans, Simone Schraven ©Maurice Fransen
Jan-Willem Hermans, Simone Schraven ©Maurice Fransen
Zeearend ©Simone Schraven
Zeearend ©Simone Schraven
Korte wandeling ©Simone Schraven
Korte wandeling ©Simone Schraven
Waterbuffels ©Simone Schraven
Waterbuffels ©Simone Schraven
Grote Zilverreiger ©Maurice Fransen
Grote Zilverreiger ©Maurice Fransen
Zeearend ©Simone Schraven
Zeearend ©Simone Schraven

69 Vogelwaarnemingen tijdens Biesbosch excursie

 01. Aalscholver  13. Fazant  25. IJsvogel  37. Matkop  49. Slobeend  61. Watersnip
 02. Bergeend  14. Fuut  26. Kauw  38. Meerkoet  50. Spreeuw  62. Wilde Eend
 03. Blauwe Kiekendief  15. Gaai  27. Kemphaan  39. Merel  51. Stadsduif  63. Winterkoning
 04. Blauwe Reiger  16. Graspieper  28. Kievit  40. Nijlgans  52. Stormmeeuw  64. Wintertaling
 05. Boomkruiper  17. Grauwe Gans  29. Kneu  41. Nonnetje  53. Tafeleend  65. Witgat
 06. Brandgans  18. Grote Bonte Specht  30. Kokmeeuw  42. Ooievaar  54. Tjiftjaf  66. Wulp
 07. Brilduiker  19. Grote Canadese Gans  31. Kolgans  43. Parkeend  55. Torenvalk  67. Zeearend
 08. Bruine Kiekendief  20. Grote Gele Kwikstaart  32. Koolmees  44. Pijlstaart  56. Veldleeuwerik  68. Zilvermeeuw
 09. Buizerd  21. Grote Mantelmeeuw  33. Koperwiek  45. Pimpelmees  57. Vink  69. Zwarte Kraai
 10. Cetti's Zanger  22. Grote Zilverreiger  34. Krakeend  46. Pontische Meeuw  58. Vuurgoudhaan  
 11. Dodaars  23. Holenduif  35. Kramsvogel  47. Putter  59. Waterhoen  
 12. Ekster  24. Houtduif  36. Kuifeend  48. Roek  60. Waterral