Dagexcursie Zeeland 2022

Na enkele koude dagen zou het zondag wat milder zijn. Aan de eind van de middag was dooi en gladheid voorspeld. Dat hielden we goed in de gaten om op tijd en veilig thuis aan te komen. Met 12 vogelaars vertrokken we om 8.00 uur vanaf de Groenhoeve, waar een klein laagje sneeuw lag. In het centrum van Uden en Veghel had het helemaal niet gesneeuwd.

start excursie ©Simone Schraven
start excursie ©Simone Schraven

Ons eerste doel was het gebied “Yerseke Moer” in Zuid-Beveland. Het is een oud veenweidegebied vol met kreken. Hier kun je door een smal weggetje met de auto rijden. De afgelopen dagen was er een Roodhalsgans gezien. Al snel zagen we diverse Watersnippen en Wulpen in de weilanden. Een groep Rotganzen in de verte trok onze aandacht. Zou de Roodhalsgans daar zitten. De Rotganzen zaten dicht op elkaar waarschijnlijk vanwege de koude wind. Een enkele Kolgans en een Canadese Gans werd ook nog gezien. De groep werd aangevuld door meer Rotganzen. John ontdekte de Roodhalsgans in deze groep.

Rotgans & Roodhalsgans ©Vogelwacht Uden
Rotgans & Roodhalsgans ©Vogelwacht Uden
Rotgans & Roodhalsgans ©Vogelwacht Uden
Rotgans & Roodhalsgans ©Vogelwacht Uden
Rotgans & Roodhalsgans ©Vogelwacht Uden
Rotgans & Roodhalsgans ©Vogelwacht Uden

Deze liet zich mooi zien. Wat verderop zat een wel erg roze Flamingo, wat later een plastic exemplaar bleek. In de sloot langs de weg zagen we nog een Watersnip en een opvliegend Witgatje. Wat verderop wat Wintertalingen en een Kleine Zilverreiger in een kreek.

Kleine Zilverreiger ©Vogelwacht Uden
Kleine Zilverreiger ©Vogelwacht Uden
Kleine Zilverreiger ©Vogelwacht Uden
Kleine Zilverreiger ©Vogelwacht Uden

Bij een klein bosje was er wat paniek onder de vogels. Al snel werd duidelijk waardoor dit was. Een Smelleken was er aan het jagen. De Vink waar hij achterna zat was hem net te snel af. Na dit moois zijn we via de Zeelandbrug naar Zierikzee gegaan. Aan de zuidkant van Zierikzee is een mooi gebied de “Cauwers inlaag”. Hier rijd je met de auto tussen 2 meertjes in. Al snel zagen we er een grote groep Brandganzen, waarvan een aantal al schuivend over het ijs liepen. Tussen de grote groep Brandganzen zat een gans met een witte kop. Het zou een Blauwe fase Sneeuwgans kunnen zijn, maar we sluiten een hybride met Brandgans niet uit.

Brandgans & Sneeuwgans (hybride) ©Vogelwacht Uden
Brandgans & Sneeuwgans (hybride) ©Vogelwacht Uden
Brandgans & Sneeuwgans (hybride) ©Vogelwacht Uden
Brandgans & Sneeuwgans (hybride) ©Vogelwacht Uden
Fazant ©Vogelwacht Uden
Fazant ©Vogelwacht Uden

Wat Veldleeuweriken met Spreeuwen vlogen er nog op. Ook zaten er diverse Fazanten, hopelijk overleven deze de jacht. Wat verderop zagen we nog diverse Kieviten op het bevroren gras zitten. Zouden deze nog wat zuidelijker gaan trekken, of wachten ze de aangekondigde dooi af. Een eenzame Rosse Grutto zat aan de waterkant. Ons volgend doel was “plan Tureluur” in de Flaauwers inlaag. Bij het café-restaurant zijn we even gestopt, een dag eerder was er een Grote Pieper gezien. In het kleine haventje zaten wel diverse eendjes, Slobeend, Wintertaling en enkele Wilde Eenden. Een Tureluur was er aan het foerageren en ook een Steenloper kwam er overgevlogen. John riep ineens Alk die er net onder dook. Deze Alk was mooi te zien en moest natuurlijk ook op de foto.

Alk ©Vogelwacht Uden
Alk ©Vogelwacht Uden
Alk ©Vogelwacht Uden
Alk ©Vogelwacht Uden
Alk ©Vogelwacht Uden
Alk ©Vogelwacht Uden

De Dodaars die er ook zat liet zich nauwelijks zien. JanWillem gaf aan dat hij de auto toch nog even moest opladen aangezien deze met de kou en 4 personen wel wat meer verbruikt. De andere 2 auto’s besloten om nog de dijk af te rijden. Ze ontdekte daar een Zwarte Zwaan.

Zwarte Zwaan & Knobbelzwaan ©Simone Schraven
Zwarte Zwaan & Knobbelzwaan ©Simone Schraven

Bij het opladen hadden we nog wat tuinvogels, zoals Kool-Pimpelmees, Winterkoning, Turkse Tortel, Merel en Zanglijster. Bij Burghsluis kwamen we weer bijeen. De groep aanwezige Rotganzen werd er goed aangekeken. Hier zit al enige jaren een Zwarte Rotgans tussen. Na enige tijd zagen we deze af en toe zitten. Deze Gans valt op door de witte flanken en een brede witte nekring. Ook vielen de diverse Watersnippen op die we in de polder zagen. Dit zal wel komen doordat er vele sloten bevroren zijn en in Zeeland sloten open zijn door het brakke water. Al enkele dagen zit er een Grijze Wouw bij Renesse. En als we er toch in de buurt zijn is het toch leuk om deze soort te kunnen zien. Daar aangekomen stonden er al enkele vogelaars er te kijken. Dit vergemakkelijkte het zoeken. Deze Grijze Wouw valt anders nauwelijks op in een boom met grauwe lucht op de achtergrond.

zicht op Grijze Wouw ©Vogelwacht Uden
zicht op Grijze Wouw ©Vogelwacht Uden
Grijze Wouw ©Vogelwacht Uden
Grijze Wouw ©Vogelwacht Uden

Ons volgend doel was de Brouwersdam, dit blijft een favoriet voor de Zeeland excursie (alhoewel de helft van Brouwersdam ligt wel in Zuid-Holland.

Wulp ©Simone Schraven
Wulp ©Simone Schraven
Brouwersdam ©Simone Schraven
Brouwersdam ©Simone Schraven
Brouwersdam ©Simone Schraven
Brouwersdam ©Simone Schraven

Op zee zaten diverse Middelste Zaagbekken, helaas geen duikers. Aan de kant foerageerden diverse Paarse Strandlopers, Kleine Strandlopers, Zilverplevier en enkele Scholeksters. Bij de sluizen waren zoals gewoonlijk diverse zeehonden en grijze zeehonden aan het jagen. Ook de Aalscholvers maakte gebruik van het spuien waardoor er veel vis te vinden is. Na enig speurwerk zagen we de Kuifaalscholver tussen de gewone Aalscholvers zitten.

Kuifaalscholver ©Simone Schraven
Kuifaalscholver ©Simone Schraven
Kuifaalscholver ©Vogelwacht Uden
Kuifaalscholver ©Vogelwacht Uden
zeehonden ©Simone Schraven
zeehonden ©Simone Schraven

Wat verderop werden er nog enkele Kanoeten gezien. Een Bokje zat bij de plasjes, helaas vloog deze snel op.

Bokje ©Vogelwacht Uden
Bokje ©Vogelwacht Uden
Bokje ©Vogelwacht Uden
Bokje ©Vogelwacht Uden
Bokje ©Vogelwacht Uden
Bokje ©Vogelwacht Uden

Helaas hebben we geen IJseenden kunnen vinden. Wel enkele Brilduikers en één Eidereend op zee. Na dit moois reden we nog even naar de binnenzijde van de dam in de hoop op een IJsduiker. Meer dan enkele Middelste Zaagbekken zagen we er helaas niet. Als afsluiter liet een Goudplevier zich wel erg mooi zien.

Goudplevier ©Simone Schraven
Goudplevier ©Simone Schraven
Goudplevier ©Vogelwacht Uden
Goudplevier ©Vogelwacht Uden
Goudplevier ©Vogelwacht Uden
Goudplevier ©Vogelwacht Uden

Hier hebben we afscheid genomen van elkaar, zodat ieder op zijn eigen gemak terug kon rijden en we voor de aangekondigde ijzel veilig thuiskwamen.

De volgende soorten hebben we gezien;

 01. Aalscholver  16. Fuut  31. Knobbelzwaan  46. Putter  61. Toendrarietgans  76. Zwarte Kraai
 02. Rotgans  17. Goudplevier  32. Kokmeeuw  47. Rietgors  62. Torenvalk  77. Zwarte Rotgans
 03. Alk  18. Graspieper  33. Kolgans  48. Roek  63. Tureluur  78. Zwarte Zwaan
 04. Bergeend  19. Grauwe Gans  34. Koolmees  49. Roodborst  64. Turkse Tortel  79. Hybride Brandgans x Sneeuwgans
 05. Blauwe Reiger  20. Grijze Wouw  35. Krakeend  50. Roodborsttapuit  65. Veldleeuwerik  
 06. Bokje  21. Grote Bonte Specht  36. Kuifaalscholver  51. Roodhalsgans  66. Vink  Zoogdieren
 07. Bonte Strandloper  22. Grote Canadese Gans  37. Kuifeend  52. Rosse Grutto  67. Watersnip   Haas
 08. Brandgans  23. Grote Mantelmeeuw  38. Meerkoet  53. Scholekster  68. Wilde Eend   Gewone Zeehond
 09. Brilduiker  24. Grote Zilverreiger  39. Merel  54. Slechtvalk  69. Winterkoning   Grijze Zeehond
 10. Buizerd  25. Holenduif  40. Middelste Zaagbek  55. Slobeend  70. Wintertaling  
 11. Dodaars  26. Houtduif  41. Oeverpieper  56. Smelleken  71. Witgat  
 12. Drieteenstrandloper  27. Kanoet  42. Paarse Strandloper  57. Smient  72. Wulp  
 13. Eider  28. Kauw  43. Parkeend  58. Spreeuw  73. Zanglijster  
 14. Ekster  29. Kievit  44. Pijlstaart  59. Steenloper  74. Zilvermeeuw  
 15. Fazant  30. Kleine Zilverreiger  45. Pimpelmees  60. Stormmeeuw  75. Zilverplevier