Pelagische tocht 2008

Als het golft dan golft het goed.... Op 18 oktober zijn we om 4.45 vertrokken van de Groenhoeve richting Den Helder. In de vroegte werd er al door een nog wakkere vogelaar een Kerkuil opgemerkt, de meesten lagen nog verder te slapen in de auto. Om 7 uur kwamen we aan in de vissershaven van Den Helder. Hier lagen enkele verlichtte vissersboten klaar voor vertrek. Eén van deze boten was niet bedoeld voor het zeevissen maar voor zeevogelen. Deze boot genaamd Hendrik Karssen was gereserveerd voor de pelagische tocht. (Pelagisch is de latijnse verzamelnaam voor Pijlstormvogel). Nadat we met een 60 vogelaars compleet waren (17 van Vogelwacht Uden) is de boot vertrokken. Rond kwart over 7 voerden we uit de nog donkere haven, dit gaf een apparte sfeer.

donkere haven ©Vogelwacht Uden
donkere haven ©Vogelwacht Uden
donkere haven ©Vogelwacht Uden
donkere haven ©Vogelwacht Uden
donkere haven ©Vogelwacht Uden
donkere haven ©Vogelwacht Uden

Langzaam werd het die ochtend wat lichter, waarbij een fikse bewolking in zicht kwam. Rond een uur of 8 begon het zelfs wat te regenen, dit was niet wat we gehoopt hadden. Tussen Den Helder en Texel zijn we de Noordzee opgevaren. De zee werd hier wat ruwer, waarbij er al enkele vogelaars een minder prettig gevoel bij kregen (de eerste groene gezichten verschenen). Al snel werden de eerste zeevogels gemeld, langsvliegende Drieteenstrandlopers, Eidereenden, diverse Mantelmeeuwen. Voor de kust van Texel werd de eerste Zeekoet geroepen, deze dreef langs de boot en dook vervolgens snel onder. Deze was prachtig en van dichtbij te zien.

zicht op zee ©Vogelwacht Uden
zicht op zee ©Vogelwacht Uden
boot ©Vogelwacht Uden
boot ©Vogelwacht Uden
Zeekoet ©Vogelwacht Uden
Zeekoet ©Vogelwacht Uden

Naast de Kleine en Grote Mantelmeeuwen kwamen er ook Drieteenmeeuwen de boot vergezellen.

Meeuwen achter boot ©Vogelwacht Uden
Meeuwen achter boot ©Vogelwacht Uden
Meeuwen achter boot ©Vogelwacht Uden
Meeuwen achter boot ©Vogelwacht Uden
Meeuwen achter boot ©Vogelwacht Uden
Meeuwen achter boot ©Vogelwacht Uden

Ondertussen werd er door de organisatie visafval in stukken gesneden. De geur kwam ons al snel tegemoet, goh wat stinkt dat....

visafval ©Vogelwacht Uden
visafval ©Vogelwacht Uden
visafval ©Vogelwacht Uden
visafval ©Vogelwacht Uden
visafval ©Vogelwacht Uden
visafval ©Vogelwacht Uden

Dit afval kwam in een slang terecht die overboord lag. De zeevogels hadden dit snel door en er verzamelde al snel een groep van wel 100 vogels rondom de boot, voornamelijk Zilvermeeuwen, Stormmeeuwen, Kleine Mantelmeeuwen en Drieteenmeeuwen.

Meeuwen ©Vogelwacht Uden
Meeuwen ©Vogelwacht Uden
Meeuwen ©Vogelwacht Uden
Meeuwen ©Vogelwacht Uden
Meeuwen ©Vogelwacht Uden
Meeuwen ©Vogelwacht Uden
Drieteenmeeuw ©Vogelwacht Uden
Drieteenmeeuw ©Vogelwacht Uden
Drieteenmeeuw ©Vogelwacht Uden
Drieteenmeeuw ©Vogelwacht Uden
Drieteenmeeuw ©Vogelwacht Uden
Drieteenmeeuw ©Vogelwacht Uden

Na een tijdje kwam er in de verte een Grote Jager aangevlogen. Deze Jager ging direct achter de Mantelmeeuwen aan om zo een hapje over te nemen.

Grote Jager ©Vogelwacht Uden
Grote Jager ©Vogelwacht Uden
Grote Jager ©Vogelwacht Uden
Grote Jager ©Vogelwacht Uden
Grote Jager ©Vogelwacht Uden
Grote Jager ©Vogelwacht Uden

Diverse malen werd er Bruinvis geroepen....of Zeehond, die zicht kortstondig lieten zien. Iedereen die zich nog lekker voelde bleef allert. De aankomende Jan van Gent werd dan ook snel gespot.

Jan van Gent ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent (juveniel) ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent (juveniel) ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent (juveniel) ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent (juveniel) ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent (juveniel) ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent (juveniel) ©Vogelwacht Uden

Wat een grote jongen vergeleken met de rondhangende meeuwen. De Jan van Gent stortte zich bij ieder stuk vis in zee, met dit stuk kwam hij vervolgens boven water. Helaas was deze daarna minder succesvol, diverse malen werd er door de mantelmeeuwen de vis weer afgepakt. De fotografen schoten erop los.

fotografen ©Vogelwacht Uden
fotografen ©Vogelwacht Uden
fotografen ©Vogelwacht Uden
fotografen ©Vogelwacht Uden
fotografen ©Vogelwacht Uden
fotografen ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent ©Vogelwacht Uden
Jan van Gent ©Vogelwacht Uden

Aan boord merkte je dat er steeds meer vogelaars wat minder actief werden en groen aanliepen. De tip blijven eten werd beantwoord met; Dat gaat niet tegen de stroom in!! Van diverse kanten werden de vogels nu gevoerd. Een langskomende Noordse Stormvogel bracht onze aandacht weer terug op zee. Deze zee werd ook steeds ruwer, we vertrokken met windkracht 3 en belanden vervolgens in 4 tot 5. Op het eind van de dag was het uiteindelijk windkracht 6 geworden, heftig...

ruwe zee ©Vogelwacht Uden
ruwe zee ©Vogelwacht Uden
ruwe zee ©Vogelwacht Uden
ruwe zee ©Vogelwacht Uden
ruwe zee ©Vogelwacht Uden
ruwe zee ©Vogelwacht Uden

Met deze heftige zee werd het steeds moeilijke om je verrekijker stabiel te houden, laat staan je fotocamera. Gelukkig heeft digitaal fotograferen hier veel voordeel, van de 20 opnamen zal er toch 1 zijn waar de vogel volledig op staat.

ruwe zee ©Vogelwacht Uden
ruwe zee ©Vogelwacht Uden
ruwe zee ©Vogelwacht Uden
ruwe zee ©Vogelwacht Uden
ruwe zee ©Vogelwacht Uden
ruwe zee ©Vogelwacht Uden

Ondanks het ruwe weer scheen ook af en toe de zon, wat het toch aangenamer maakt. De organisatie had nog getracht een boompje in zee te planten. Met drijvers werd een meidoornstruik uitgezet.

meidoornstruik ©Vogelwacht Uden
meidoornstruik ©Vogelwacht Uden
meidoornstruik ©Vogelwacht Uden
meidoornstruik ©Vogelwacht Uden
meidoornstruik ©Vogelwacht Uden
meidoornstruik ©Vogelwacht Uden

Hiermee hoopten men dat er na terugkomst kleine zangvogels in gingen zitten. Helaas door de ruwe zee lukte het niet de drijver heelhuids uit te zetten. Van zangvogels hebben we er wel een aantal op open zee gezien; Graspiepers, Veldleeuwerik, Spreeuw en zelfs een Grote Gele Kwikstaart kwamen langsgevlogen. Rond vier uur kwamen we voldaan terug in de vissershaven van Den Helder. Een zeehond wachtte ons op, maar helaas onze vissersboot had geen vis gevangen.

terug in haven ©Vogelwacht Uden
terug in haven ©Vogelwacht Uden
zeehond ©Vogelwacht Uden
zeehond ©Vogelwacht Uden
zeehond ©Vogelwacht Uden
zeehond ©Vogelwacht Uden

Het was voor velen een prachtige ervaring waarbij we naast de ruwe zee ook leuke soorten van dichtbij hebben kunnen bewonderen.

boot ©Vogelwacht Uden
boot ©Vogelwacht Uden
boot ©Vogelwacht Uden
boot ©Vogelwacht Uden
boot ©Vogelwacht Uden
boot ©Vogelwacht Uden

De soorten die deze dag gezien zijn;

 01. Aalscholver  13. Grote Zee-eend  25. Spreeuw  
 02. Alk  14. Jan-van-Gent  26. Stormmeeuw  
 03. Drieteenmeeuw  15. Kanoet  27. Veldleeuwerik  
 04. Drieteenstrandloper  16. Kleine Jager  28. Visdief  
 05. Duiker spec  17. Kleine Mantelmeeuw  29. Zeekoet  
 06. Dwergmeeuw  18. Kokmeeuw  30. Zwarte Zee-eend  
 07. Eider  19. Koperwiek    
 08. Fuut  20. Noordse Stern    
 09. Graspieper  21. Noordse Stormvogel    
 10. Grote Gele Kwikstaart  22. Oeverpieper    
 11. Grote Jager  23. Parelduiker    
 12. Grote Mantelmeeuw  24. Rosse Franjepoot    

Peter van de Braak