Diepholz 2010

Zaterdagmorgen 30 oktober 2010 ging om 4.00 uur de wekker. Tijd om op te staan. Vandaag gaan we, 14 leden van de club, naar Diepholz. Dit is gelegen in de buurt van Osnabruck, in het noorden van Duitsland. Keurig op tijd waren alle deelnemers om 5.00 uur bij de Groenhoeve en kon de reis richting Duitsland ingezet worden. Met drie auto’s en onze geweldige portofoons gingen we die kant uit, om rond 8.00 uur in het gebied aan te komen. In de omgeving van Diepholz liggen verscheidene moerasgebieden tussen het agrarische landschap. Hier wordt veel maïs verbouwd, waar de Kraanvogels na de oogst nog proberen de graantjes mee te pikken. Het totale gebied is zo’n 18.000 ha groot, waarbij de twee hoofdgebieden, het Rehdener Geestmoor 1.680 ha is en het Neustädter Moor 1.300 ha is. Tot in 1990 is hier nog turf gewonnen op grote schaal. Nu zijn het allemaal natuurgebieden. De laatste jaren is deze omgeving zeer in trek bij de Kraanvogels op hun weg naar het zuiden. Vanuit Scandinavië hebben deze vogels een aantal stapstenen op weg naar het zuiden, waar ze in grote getale enkele weken verblijven. Vanuit het noorden is dit eerst Rügen (in de kop van Noord-Duitsland), dan Diepholz. Van hieruit vliegen de vogels begin tot midden november naar Lac du der (bij Reims in de buurt) en verder om uiteindelijk te overwinteren in de Extremadura (het gebied in Spanje tegen de Portugese grens aan gelegen). Op hun weg van Diepholz naar Lac du der kunnen de vogels bij oostenwind in Uden en omgeving gezien worden. Bij Diepholz kunnen begin november wel een 20.000 Kraanvogels verblijven.

Foeragerende Kraanvogels
Foeragerende Kraanvogels

We hadden een goede reisbeschrijving, die ons aanraad om eerst naar de foerageerplekken te gaan. Dit gebied is gelegen tussen de driehoek Vechta, Diepholz en Drebber. Van Vechta naar Diepholz zijn we het kleine weggetje genaamd “An der Dadau” ingegaan.

vliegende Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
vliegende Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
vliegende Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
vliegende Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
vliegende Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
vliegende Kraanvogels ©Vogelwacht Uden

We zagen al snel grote groepen Kraanvogels vliegen bij het krieken van de dag. Maar niet alleen vliegen. We stoppen bij een grote groep die in het veld staat.

Foeragerende Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Foeragerende Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Foeragerende Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Foeragerende Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Foeragerende Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Foeragerende Kraanvogels ©Vogelwacht Uden

De vogels zijn zeer schuw, zodat dichterbij komen er niet in zit. Gezien de jachthutten wordt er (te) veel gejaagd in dit deel van Duitsland. Kraanvogels zijn gelukkig beschermd en worden niet bejaagd, maar door de vele jachtpartijen zijn ze wel op hun hoede. Het valt op dat hier een duidelijke lijn ligt tussen enerzijds het moerasgebied en anderzijds het grootschalige agrarische gebied. We zien door het gebied rijdend ontzettend veel reeën, maar ook enkele Patrijzen, Buizerden, Grote Zilverreiger en Koperwiek.

Maisland met Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Maisland met Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Uitzicht op moeras ©Vogelwacht Uden
Uitzicht op moeras ©Vogelwacht Uden
uitzicht ©Vogelwacht Uden
uitzicht ©Vogelwacht Uden

Op een maïsakker zien we maar liefst een groep van 200 Kraanvogels. Langs een afwateringskanaal zien we Witgat, Dodaars en Wilde Eend. Een Blauwe Kiekendief komt langs om te profiteren van de vele trekvogels die langs komen. Er staat een zeer grote groene silo in het gebied, waar waarschijnlijk de maïs in wordt opgeslagen. We rijden weer richting jet moerasgebied en stoppen even. Hier zien we Klapekster, Rietgors, Geelgors, Groenling, Winterkoning, Grote Bonte Specht en Putters. In het veld en ook vliegend zien we grote kluchten ganzen. Veel Kolganzen, maar ook Grauwe Gans. We verlaten dit gebied en rijden door Diepholz naar Rehden en Wagenfeld. In Wagenfeld houden we Duversbruch aan om de straat genaamd Moordamm in te slaan. Deze komt uit op de uitkijktoren van het Naturschutzgebiet Rehdener Geestmoor.

uitkijktoren Geestmoor ©Vogelwacht Uden
uitkijktoren Geestmoor ©Vogelwacht Uden
Rehdener Geestmoor ©Vogelwacht Uden
Rehdener Geestmoor ©Vogelwacht Uden
infobord Geestmoor ©Vogelwacht Uden
infobord Geestmoor ©Vogelwacht Uden
uitzicht Geestmoor ©Vogelwacht Uden
uitzicht Geestmoor ©Vogelwacht Uden
uitzicht Geestmoor ©Vogelwacht Uden
uitzicht Geestmoor ©Vogelwacht Uden
uitzicht Geestmoor ©Vogelwacht Uden
uitzicht Geestmoor ©Vogelwacht Uden

Een prachtige houten uitkijktoren die in de Maashorst niet zou misstaan (Jos en Chris!!) kijkt uit over een immens gebied. Wat schetst echter onze verbazing. Er wordt in het gebied gejaagd. Overal staan torentjes waar mannen met oranje hesjes op staan. Drijvers en honden, ook met hesje jagen het wild hun kant in.

jagers
jagers

Dit kan toch niet in zo’n kwetsbaar natuurgebied. Wij halen onze brander uit de auto en gaan de meegenomen worstjes en soep warm maken. Ondertussen zien we Raven en een Zeearend voorbij komen. De soep en de broodjes met worst smaakten voortreffelijk.

soep en broodjes worst ©Vogelwacht Uden
soep en broodjes worst ©Vogelwacht Uden
soep en broodjes worst ©Vogelwacht Uden
soep en broodjes worst ©Vogelwacht Uden
soep en broodjes worst ©Vogelwacht Uden
soep en broodjes worst ©Vogelwacht Uden

Ook enkele vogelaars uit Hengelo hebben genoten van onze broodjes. We hadden gelezen dat op deze plek de meeste Kraanvogels bij het invallen van de duisternis waargenomen konden worden. Voordat het zover was zijn we eerst naar Neustädter Moor gegaan.

plattegrond
plattegrond

Door Wagenfeld en Strohen richting Neubauern zijn we de Langer Berg straat ingereden. Ook hier staat weer een geweldige houten uitkijktoren. Voordat we hier arriveerden hadden we al enkele Glanskoppen gezien. Langs de route is een gigantische nestkast gebouwd voor de Huismussen, met recht mag dit een mussenflat heten.

mussenflat ©Vogelwacht Uden
mussenflat ©Vogelwacht Uden
uitkijktoren ©Vogelwacht Uden
uitkijktoren ©Vogelwacht Uden
uitzicht ©Vogelwacht Uden
uitzicht ©Vogelwacht Uden

We zien weer een Klapekster en een schim van een Ruigpootbuizerd. In de hut aangekomen zagen we gelukkig allemaal zeer goed de Ruigpootbuizerd.

Klapekster ©Vogelwacht Uden
Klapekster ©Vogelwacht Uden
Ruigpootbuizerd ©Vogelwacht Uden
Ruigpootbuizerd ©Vogelwacht Uden
Ruigpootbuizerd ©Vogelwacht Uden
Ruigpootbuizerd ©Vogelwacht Uden

Het schijnt dat er dit jaar zeer veel richting ons land gevlogen zijn. Dus opletten, vooral de zwarte vlek bij de buik is een belangrijk kenmerk in combinatie met de duidelijke polsvlekken, de zwarte vleugelrand en de witte stuit met zwarte eindband. Ruigpootbuizerden “bidden” meer dan buizerden, dit is echter geen betrouwbaar kenmerk. We zien prachtig en dichtbij weer een Klapekster. Een Zeearend duikt tussen de eenden, waarbij er zichtbaar een totale paniek ontstaat. Ook hier zien we grote groepen Kraanvogels, maar we besluiten toch om naar de plek bij het Rehdener Geestmoor te gaan om daar de Kraanvogels op te wachten. Bij aankomst wordt het al wat schemerig. We zien eerst grote groepen ganzen neerdalen.

Ganzen en Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Ganzen en Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Kraanvogels ©Vogelwacht Uden

Van alle zijden komen Kol- en Rietganzen aangevlogen. Ook de eerste groepen Kraanvogels vallen binnen. We besluiten ze te gaan tellen. Van 16.00 uur tot 18.00 uur staan we hier en hebben in die tijd maar liefst 5763 Kraanvogels zien neerstrijken.

vogelaars ©Vogelwacht Uden
vogelaars ©Vogelwacht Uden
vogelaars ©Vogelwacht Uden
vogelaars ©Vogelwacht Uden
Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Kraanvogels ©Vogelwacht Uden
Kraanvogels ©Vogelwacht Uden

Een prachtig gezicht, nauwelijks drie uur rijdend van Uden af. We zijn niet de enige die dit schouwspel gade slaan. We schatten dat zo’n tweehonderd personen op die avond aanwezig waren. Er waren zelfs dagjesmensen met een touringbus vanuit Bremen naar hier gekomen om dit fenomeen te bekijken. Iets na zessen rijden we richting Nederlandse grens. In Apeldoorn hebben we het AC-restaurant nog bezocht, zodat we voldaan thuis gekomen zijn. Om 22.15 uur kwam aan de langste dagexcursie die we ooit gehad hebben een einde. Een prachtige dag, die zeker voor herhaling vatbaar is.


Peter van de Braak

 01. Blauwe Kiekendief  16. Grote Zilverreiger  31. Patrijs  46. Torenvalk
 02. Blauwe Reiger  17. Holenduif  32. Pimpelmees  47. Turkse Tortel
 03. Boomkruiper  18. Houtduif  33. Putter  48. Veldleeuwerik
 04. Buizerd  19. Kauw  34. Raaf  49. Vink
 05. Dodaars  20. Keep  35. Rietgors  50. Waterhoen
 06. Ekster  21. Kievit  36. Ringmus  51. Wilde Eend
 07. Fazant  22. Klapekster  37. Roek  52. Winterkoning
 08. Gaai  23. Kneu  38. Roodborst  53. Witgat
 09. Geelgors  24. Kolgans  39. Ruigpootbuizerd  54. Witte Kwikstaart
 10. Glanskop  25. Koolmees  40. Sijs  55. Zeearend
 11. Goudvink  26. Koperwiek  41. Sperwer  56. Zwarte Kraai
 12. Graspieper  27. Kraanvogel  42. Spreeuw  
 13. Grauwe Gans  28. Kramsvogel  43. Staartmees  
 14. Groenling  29. Merel  44. Taigarietgans  
 15. Grote Bonte Specht  30. Nijlgans  45. Tjiftjaf