Excursie Groene Jonker Zuid-Holland

Ondanks dat er een aantal leden met de Hemelvaartexcursie mee zijn, hebben we toch onze traditionele einde maandexcursie gehouden. Zo gebeurde het dat zondag 28 mei negen personen klaar stonden bij de Groenhoeve om naar de Groene Jonker te gaan. Het gebied ligt vlak bij de Nieuwkoopse plassen en vormt een verbinding tussen deze plassen en de Vinkeveense plassen. Het is een jong gebied en volop in ontwikkeling. In 2007 aangelegd, door een aantal weilanden te ontgraven en watergangen aan te brengen. Het waterpeil is natuurlijk, wat wil zeggen in de zomer lage standen en in de winter hoge standen. Hierdoor ontstaan slikveldjes, rietkragen, natte graslanden en weldra bevolkt door Geoorde Fuut, Steltkluut, Porseleinhoen en Kleinst Waterhoen. Aangekomen bij de parkeerplaats zijn we het gebied ingelopen, er ligt een mooi wandelpad doorheen langs de rietkragen. We hadden al meteen een Fazant met jongen, maar ook zingende Blauwborst, Rietzanger, Kleine Karekiet en Rietgors. Allemaal mooi in beeld en vlakbij. Geen wonder dat er veel vogelfotografen rondliepen. Je kan hier mooie plaatjes schieten. Sinds 2009 broeden er weer Lepelaars in de Nieuwkoopse Plassen dankzij dit gebied, waar ze hun voedsel vandaan halen. We zagen er vele en ook de jonge Lepelaars lieten zich al zien. Een mooi mannetje Kemphaan zat vlakbij, de kraag nog mooi zwart van kleur. Veel Grauwe Ganzen uiteraard, maar ook een opvliegende Zwarte Ibis. De Zwarte Sterns, met hun sierlijke vlucht hebben we ook goed kunnen zien. Deze moerassterntjes zijn helaas zeldzaam geworden. Visdiefjes waren alom aanwezig. Op het eind van de wandeling zagen we zelfs nog een Zwartkopmeeuw tussen de vele Kokmeeuwen vliegen. Een leuk gebied, niet zo heel ver van ons vandaan, wat zeker de moeite waard is. Ik kom er in ieder geval vaker.

Jan-Willem Hermans

Blauwborst ©Vogelwacht Uden
Blauwborst ©Vogelwacht Uden
Fazant ©Vogelwacht Uden
Fazant ©Vogelwacht Uden