Excursie naar Pier van IJmuiden

Op zondag 19 februari zijn we met acht personen naar de Zuidpier van IJmuiden gegaan. De Zuidpier loopt ongeveer twee kilometer de zee in en is een heel goede locatie om allerlei langstrekkende zeevogels te kunnen waarnemen. We troffen het niet want ter hoogte van Schiphol begon het te regenen en toen we bij de pier aankwamen regende het nog steeds, maar buienradar gaf aan dat het nog een kwartier zou regenen. Dit bleek nog te kloppen ook en gaandeweg verder op de pier werd het weer steeds beter. We begonnen op de pier met het waarnemen van enkele Kuifaalscholvers. In winterkleed lijken ze sterk op de Aalscholvers maar ze verschillen vooral van elkaar tijdens het duiken. Een Kuifaalscholver springt uit het water en maakt dan een sierlijke duik terwijl een Aalscholver meteen onderduikt. Dit gedrag konden we mooi waarnemen tijdens het zien van deze Kuifaalscholvers. Iets verder de pier oplopend zaten er vijf Sneeuwgorzen op de rotsen maar ze vlogen snel weg. Even later zagen we ze tussen de duinen zitten en kon de gehele groep door de telescoop toch nog de Sneeuwgorzen zien. Langs het strand zaten veel Zilvermeeuwen en ook opvallend veel Drieteenstrandlopers. Zeker enige honderden Drieteenstrandlopers zaten of liepen langs het strand. Op dit moment zijn al veel vogels weer aan het verzamelen om gezamenlijk de tocht naar het hoge noorden, waar ze broeden, te ondernemen. Aan de binnenzijde van de pier kwam een groep Smienten langs gevlogen en iets verder de zee op zagen we de eerste langs vliegende Roodkeelduiker. Elke tien minuten zag je wel een Roodkeelduiker langskomen, dus ook weer op de terugweg richting het noorden maar in tegenstelling tot vele kleine steltlopers vliegen Roodkeelduikers niet in groepen. Een paar honderd meter de pier op zagen we een Zeekoet redelijk dichtbij zwemmen. Toen we later weer op dezelfde plek terugkwamen zat de Zeekoet inmiddels op de rotsen bij de pier en konden we deze Zeekoet tot op enkele meters benaderen. De Zeekoet was al in het zomerkleed met een geheel donkere kop. In de winter is de kop voor een gedeelte wit. Kennelijk was er trek van Zeekoeten want we hebben alles bij elkaar wel minstens honderd langs vliegende Zeekoeten gezien. Deze Zeekoet zal ongetwijfeld niet gezond zijn maar zo op het eerste gezicht was er niets aan te zien. Meteen zagen we meerdere vogelaars hier naar toe komen om opnames te maken van deze Zeekoet. Een niet alledaagse ontmoeting voor een Nederlandse vogelaar aangezien ze hier in Nederland nergens broeden. Weer een eind verder gelopen zagen we een groep Steenlopers en Paarse Strandlopers. Ze waren druk aan het foerageren waarbij ze allerlei kleine diertjes van de rotsen af schrapen. Ook kwam zo nu en dan een Oeverpieper langs gevlogen. Ver weg op zee zagen we naast de Zeekoeten en de Roodkeelduikers ook enkele groepen Zwarte Zee-eenden en Eidereenden langs vliegen. Eenmaal bij de kop van de pier aangekomen zag ik vrijwel meteen een Bruinvis. Later bleken dit er twee te zijn en ze kwamen redelijk dichtbij langs gezwommen. Ook een Zeehond liet zich hier regelmatig zien. Op de terugweg zagen we nog een groep Rotganzen langs komen en Isidro zag nog enkele Wulpen. Een eindje de zee op zagen we een IJseend zitten; ook dit een niet alledaagse waarneming. Op het strand zaten enkele Bontbekplevieren. Ook deze Bontbekplevieren zijn weer onderweg naar het noorden waar ze langs de stranden broeden. Na het bezoek aan het strandpaviljoen zijn we nog rond het Kennemerduin wezen wandelen. Dit viel enigszins tegen. We zagen niet veel meer dan Kuif-en Tafeleenden en een aantal Wintertalingen. Al met al weer een prachtige dag beleefd met allerlei zeevogels die we zeker bij ons niet tegen kunnen komen. Vooral de trek van de Zeekoeten zal me bijblijven. Ik kan niet zeggen dat ik in Nederland op een dag zoveel Zeekoeten heb gezien als tijdens deze wandeling.

Sneeuwgors ©John Hermans
Sneeuwgors ©John Hermans
Grote Mantelmeeuw ©John Hermans
Grote Mantelmeeuw ©John Hermans
Zilvermeeuw ©John Hermans
Zilvermeeuw ©John Hermans
Steenloper ©John Hermans
Steenloper ©John Hermans
Oeverpieper ©John Hermans
Oeverpieper ©John Hermans
Zeekoet ©John Hermans
Zeekoet ©John Hermans

John Hermans