Excursie Ooijpolder 29 januari 2023

Ooijpolder

Met een goede opkomst vertrekken we net na 8 uur met 4 auto’s richting Ooijpolder en Millingerwaard (samen heet het gebied ook wel Gelderse Poort). Onderweg hebben we nog twee stops, om meer mensen op te pikken en aan te laten haken. Ria pikken we op bij de aansluiting A59 – A50 en Ingrid en Frits aan het begin van de Ooijpolder. Al snel stoppen we bij een flinke groep ganzen om die helemaal af te speuren op leuke soorten. De eerste groep is vrijwel alleen Kolgans, alleen een Blauwe Reiger staat er tussen. Er vliegt een Blauwe Kiekendief voor de spoorbrug van Nijmegen langs, maar die ziet Ralf als enige, de rest kijkt te laat.

Nonnetjes ©Simone Schraven
Nonnetjes ©Simone Schraven
Buizerd en Kolganzen ©Simone Schraven
Buizerd en Kolganzen ©Simone Schraven
Bermtoeristen ©Arend Vermaat
Bermtoeristen ©Arend Vermaat

De volgende stop is bij de plas Oude Waal, waar ’s zomers Zwarte Sterns op vlotjes broeden. Nu zien we veel Toffeleenden (Ujes/Veggels voor Tafeleend), Wintertalingen en zowaar 5 Nonnetjes, waaronder één mannetje! Een Torenvalk zien we onderweg en ook fietsende Nijmeegse vogelaars. Wat verder op zit een mooie lichte Buizerd die voor verwarring zorgt en een paar Brandganzen in een grote groep Kolganzen. Chris ziet tussen de takken door een eenzame Koperwiek, wenkbrauw en rode veren zijn zichtbaar, maar de rest bij hem in de auto lukt ‘t niet om de Koperwiek te zien. De tocht gaat verder over de dijk en we zien een maffe Buizerd die rond hopt in een groep Kolganzen. De Kolganzen gingen wel opzij voor hem. Bij de volgende stop jaagt Arend bijna een grote groep ganzen weg omdat ie zo nodig wat kwijt moet. Het levert alsnog drie Kneutjes op die overvliegen, altijd leuk.

Wulpen ©Simone Schraven
Wulpen ©Simone Schraven
Nieuwe natuur Millingerwaard ©Simone Schraven
Nieuwe natuur Millingerwaard ©Simone Schraven
De deelnemers ©Simone Schraven
De deelnemers kijkend naar Grote Zaagbekken ©Simone Schraven

Dan gaan we wandelen in de Millingerwaard. Daar is net een flink stuk opnieuw ingericht, een grote kale vlakte. Helaas met loslopende honden en een eigenaar. Even later worden we verblijd met een groep Puttertjes, de schattingen lopen uiteen van 30 tot 40. Hier komen ook heel veel Wulpen over, 300! De wandeling voert ons over een lekker vochtig kleipad door een ooibos en bij een goed uitzichtpunt zien we een paar Grote Zaagbekken. Her en der zien we duidelijke sporen van Bevers, omgeknaagde stammetjes en bomen en ook een Beverburcht. Bevers zelf niet, want die zijn pas in de schemer actief en waarschijnlijk maken we ook te veel lawaai. We komen langs een vogelkijkhut met de naam Flevopost, geen idee waarom die zo heet. Aan 't eind van dit pad zit een grote meeuw op 't water. De kleur grijs op de mantel lijkt soms te donker voor een Zilvermeeuw, maar is te licht voor een Mantelmeeuw. Telescoop er op geeft geen uitsluitsel, maar er worden wel foto’s gemaakt. Dan vliegt ie op en blijkt dat de meeuw gele poten heeft. Dus toch een Geelpootmeeuw! De terugtocht naar de auto leidt ons over de verharde dijk. Kan de klei mooi van de schoenen af.

Inmiddels is het al bijna 12 uur dus terug naar Uden, geen superlijst maar wel lekker gevogeld.

Millingerwaard vogelkijkhut Flevopost ©Simone Schraven
Millingerwaard vogelkijkhut Flevopost ©Simone Schraven
Nevengeul en kerktoren Kekerdom ©Simone Schraven
Nevengeul en kerktoren Kekerdom ©Simone Schraven
Over de dijk terug ©Simone Schraven
Over de dijk terug ©Simone Schraven

53 Vogelwaarnemingen, met dank aan Ralf van Hoof

 01. Aalscholver  22. Huismus  43. Tafeleend
 02. Blauwe Kiekendief  23. Kauw  44. Torenvalk
 03. Blauwe Reiger  24. Kneu  45. Turkse Tortel
 04. Boomklever  25. Knobbelzwaan  46. Vink
 05. Boomkruiper  26. Kokmeeuw  47. Waterhoen
 06. Brandgans  27. Kolgans  48. Wilde Eend
 07. Buizerd  28. Koolmees  49. Winterkoning
 08. Ekster  29. Koperwiek  50. Wintertaling
 09. Fazant  30. Krakeend  51. Wulp
 10. Fuut  31. Kuifeend  52. Zilvermeeuw
 11. Gaai  32. Meerkoet  53. Zwarte Kraai
 12. Geelpootmeeuw  33. Merel  
 13. Grauwe Gans  34. Nijlgans  
 14. Groene Specht  35. Nonnetje  
 15. Groenling  36. Pijlstaart  
 16. Grote Bonte Specht  37. Pimpelmees  
 17. Grote Zaagbek  38. Putter  
 18. Grote Zilverreiger  39. Roek  
 19. Heggenmus  40. Roodborst  
 20. Holenduif  41. Spreeuw  
 21. Houtduif  42. Stormmeeuw  

Arend Vermaat