Dagexcursie naar kil van Hurwenen

Met 10 personen die we in 2 auto’s weten te proppen, vertrekken we zondag 26 februari rond 8 uur naar de Kil van Hurwenen. Dit is een natuurreservaat in de uiterwaard van de Waal bij Hurwenen. We parkeren de auto’s aan het eind van de Roerdompweg. In het grasveld voor een grote plas worden er al meteen Graspiepers gezien. Een mooie start van de excursie. Vanaf de weg hebben we mooi uitzicht op een grote plas waar een heleboel watervogels zitten: Knobbelzwaan, Fuut, Waterhoen, Tafeleend, Meerkoet en Kuifeend en ook heel veel Brandganzen en Kolganzen (misschien wel duuzend volgens Chris). Terwijl we uitgebreid staan te kijken, worden we ook nog getrakteerd op een overvliegende Wulp.

Deelnemers op het dijkje bij de Waal ©Corine Hagens
Deelnemers op het dijkje bij de Waal ©Corine Hagens
De deelnemers kijkend naar ganzen ©Maurice Fransen
De deelnemers kijkend naar ganzen ©Maurice Fransen
Kolganzen ©Paul Verduin
Kolganzen ©Paul Verduin

De wandeling gaat verder het natuurgebied in, langs een aantal plassen waar de nodige watervogels zitten, veel Eenden en Futen. Het is een koude ochtend, maar de zon schijnt lekker, dus het is aangenaam wandelen. Ondertussen horen we ook al de nodige vogels voorzichtig hun lied inzetten, een Groenling en een Winterkoning. Verderop in de Hurwenense Uiterwaard zien we met de telescoop een paartje Brilduikers zwemmen. Langs een uitloper van de Waal lopen we verder richting de Waal zelf. Langs de kant zitten veel groepjes Grauwe Ganzen en Kolganzen en een enkele Blauwe Reiger. Een groepje van drie Koperwieken steekt hier het water over en een vlucht Kieviten zien we in de verte langstrekken. Overal in het gebied is er veel activiteit van Bevers te zie. Een beverwissel loopt opzichtig van de waterkant naar een houtwal. En langs de route zien we regelmatig afgeknaagde boomschors en omgeknaagde bomen liggen. Op de route terug naar de auto zien we een Ooievaar opstijgen, waar Paul nog net een mooie foto van kan maken. En natuurlijk weer de nodige Meerkoeten en Krakeenden in het watertje aan de dijk. Bij de auto krijgen we als sluitstuk nog een Buizerd en een vrouwtje Blauwe Kiekendief te zien. Een koude en gezellige excursie met niet heel veel spectaculaire soorten, maar heerlijk vogels gekeken en gewandeld.

Uitzicht op een zijarm van de Waal ©Corine Hagens
Uitzicht op een zijarm van de Waal ©Corine Hagens
Overvliegende Kolgans ©Maurice Fransen
Overvliegende Kolgans ©Maurice Fransen
Chris en Harrie op de uitkijk ©Maurice Fransen
Chris en Harrie op de uitkijk ©Maurice Fransen
Beveractiviteit in de uiterwaard ©Paul Verduin
Beveractiviteit in de uiterwaard ©Paul Verduin
Overvliegende Krakeenden ©Paul Verduin
Overvliegende Krakeenden ©Paul Verduin
Ooievaar ©Paul Verduin
Ooievaar ©Paul Verduin

43 Vogelwaarnemingen door Chris van Lieshout en Corine Hagens

 01. Aalscholver  13. Grote Canadese Gans  25. Kuifeend  37. Vink
 02. Blauwe Kiekendief  14. Grote Zilverreiger  26. Meerkoet  38. Waterhoen
 03. Blauwe Reiger  15. Holenduif  27. Merel  39. Wilde Eend
 04. Boomkruiper  16. Houtduif  28. Nijlgans  40. Winterkoning
 05. Brandgans  17. Huismus  29. Ooievaar  41. Wulp
 06. Brilduiker  18. Kievit  30. Pimpelmees  42. Zilvermeeuw
 07. Buizerd  19. Knobbelzwaan  31. Roek  43. Zwarte Kraai
 08. Ekster  20. Kokmeeuw  32. Roodborst  
 09. Fuut  21. Kolgans  33. Scholekster  
 10. Gaai  22. Koolmees  34. Spreeuw  
 11. Grauwe Gans  23. Koperwiek  35. Staartmees  
 12. Groenling  24. Krakeend  36. Tafeleend  

Corine Hagens