Op zoek naar het Korhoen op de Sallandse Heuvelrug.

Om half 7 ’s ochtends was het zondag 16 april al aardig druk bij de Groenhoeve voor een dagexcursie naar de Sallandse Heuvelrug. Met 3 volle auto’s vertrokken we naar Nijverdal. Onderweg in de auto werd er al flink geteld voor de daglijst. Maar de belangrijkste vraag was: Zouden we het Korhoen vandaag gaan zien?

Korhoen ©Peter van de braak
Korhoen ©Peter van de braak
Korhoen ©Peter van de braak
Korhoen ©Peter van de braak
Korhoen ©Koos Doorten
Korhoen ©Koos Doorten

Rond 8 uur kwamen we aan op de parkeerplaats, vanwaar we al snel vertrokken richting het heidegebied waar eerder de Korhoenders waren gezien. Op de hei lieten de eerste Boomleeuweriken en Boompiepers zich al goed horen en zien.

Kneu ©Isidro Rendon
Kneu ©Isidro Rendon
Uitkijkpunt Sallandse Heuvelrug ©Peter van de Braak
Uitkijkpunt Sallandse Heuvelrug ©Peter van de Braak
Op zoek naar het Korhoen ©Peter van de Braak
Op zoek naar het Korhoen ©Peter van de Braak

Op de doorgaande weg verder het gebied in waren de verwachtingen hoog gespannen en werden de bomen op de hei systematisch gescand. En jawel! In de verte werd een silhouet van een Korhoen in een berk gesignaleerd. Nog niet heel duidelijk, maar dit moest er eentje zijn! Wat verder een zandpad oplopend, konden de telescopen worden opgezet om de vogels wat beter te bekijken. In een berk zat een vrouwtje zich te goed te doen aan wat knoppen. En in de bomen eromheen werden nog twee mannetjes gezien.

Afgesloten natuurgebied Korhoen ©Peter van de Braak
Afgesloten natuurgebied Korhoen ©Peter van de Braak
Drie Korhoenderen in het vizier ©Peter van de Braak
Drie Korhoenderen in het vizier ©Peter van de Braak
Isidro en Koos druk met een kever ©Corine Hagens
Isidro en Koos druk met een kever ©Corine Hagens

Vanaf de weg kregen we wat later goed zicht op drie mannetjes Korhoen in één boom. Op aardige afstand, maar door de telescoop waren de rode kam en de witte vleugelstrepen goed te zien. Missie geslaagd!

Uitzicht over de heide ©Maurice Franken
Uitzicht over de heide ©Maurice Franken
Zandpad dwars door de Sallandse hei ©Maurice Franken
Zandpad dwars door de Sallandse hei ©Maurice Franken
Korhoen ©Maurice Franken
Korhoen ©Maurice Franken

De wandeling werd daarna voortgezet door dit prachtige gebied, dat voornamelijk bestaat uit heide en bos. Onderweg horen we nog een Zwarte Specht roepen, die zich daarna rustig laat bekijken door de deelnemers. Maar de interesse van sommige leden gaat verder dan alleen vogels. Er werden onderweg regelmatig planten gedetermineerd. En Isidro probeerde zelfs nog een kever te determineren die liever niet uit zijn schuilplaats kwam. Voor de liefhebbers: het bleek een Voorjaarsmestkever te zijn.

Terug op de parkeerplaats werd besloten om nog wat plekken rondom de IJssel aan te doen. Eerste stop was Infocentrum IJssel Den Nul waar een Ooievaar rustig op een nestpaal zat te broeden. Over een wiebelig pontonbruggetje naar de overkant, terwijl een IJsvogel langs flitste. Op het weiland Gele Kwikstaarten en in de verte op een schoorsteen zat een Slechtvalk op de uitkijk.

Pimpelmees ©Maurice Franken
Pimpelmees ©Maurice Franken
Ooievaar ©Maurice Franken
Ooievaar ©Maurice Franken
Zwarte Specht ©Maurice Franken
Zwarte Specht ©Maurice Franken

Verderop bij een plas zaten de nodige watervogels: flink wat Zwanen, Bergeenden en een aantal Visdiefjes die over het water scheerden. Bij nadere inspectie bleek er letterlijk een vreemde eend in de bijt te zitten. Na flink wat discussie en getuur door de telescoop was de conclusie: Australische Slobeend. Weliswaar een escape, maar toch een leuke soort om voor de lens te hebben.

Fitis ©Maurice Franken
Fitis ©Maurice Franken
Pontonbrugje betreden op eigen risico ©Peter van de Braak
Pontonbrugje betreden op eigen risico ©Peter van de Braak
Leden op het brugje bij NC IJssel Den Nul ©Inge van de Heuvel
Leden op het brugje bij NC IJssel Den Nul ©Inge van de Heuvel

Rond 3 uur was het tijd om weer richting Uden te rijden. Met bijna 10 km in de benen, heerlijk gewandeld en genoten van de natuur en alle vogels. En een mooie daglijst als resultaat!

Vogelwaarnemingen door Ralf van Hoof

 01. Aalscholver  16. Gaai  31. Holenduif  46. Nijlgans  61. Tjiftjaf
 02. Appelvink  17. Geelpootmeeuw  32. Houtduif  47. Ooievaar  62. Torenvalk
 03. Australische Slobeend  18. Gekraagde Roodstaart  33. Huismus  48. Pimpelmees  63. Tureluur
 04. Bergeend  19. Gele Kwikstaart  34. IJsvogel  49. Pontische Meeuw  64. Turkse tortel
 05. Blauwe Reiger  20. Goudhaan  35. Kauw  50. Putter  65. Vink
 06. Boerenzwaluw  21. Goudvink  36. Kievit  51. Raaf  66. Visdief
 07. Boomklever  22. Grauwe Gans  37. Kleine Mantelmeeuw  52. Rietgors  67. Wilde Eend
 08. Boomkruiper  23. Groenling  38. Kneu  53. Roek  68. Winterkoning
 09. Boomleeuwerik  24. Groenpootruiter  39. Knobbelzwaan  54. Roodborst  69. Witte Kwikstaart
 10. Boompieper  25. Grote Bonte Specht  40. Koolmees  55. Roodborsttapuit  70. Zanglijster
 11. Buizerd  26. Grote Canadese Gans  41. Korhoen  56. Scholekster  71. Zilvermeeuw
 12. Ekster  27. Grote Lijster  42. Krakeend  57. Sijs  72. Zwarte Kraai
 13. Fazant  28. Grote Zilverreiger  43. Kuifeend  58. Slechtvalk  73. Zwarte Specht
 14. Fitis  29. Havik  44. Meerkoet  59. Sperwer  74. Zwartkop
 15. Fuut  30. Heggenmus  45. Merel  60. Spreeuw  

Corine Hagens