Excursie Dwingelderveld

Zondag 25 juni 2023 hebben we met negen personen het Dwingelderveld bezocht.

Kuifeend ©John Hermans
Kuifeend ©John Hermans
Geoorde Fuut ©John Hermans
Geoorde Fuut ©John Hermans

Het is een prachtig vochtig heidegebied (3700 ha) in Drenthe gelegen tussen Ruinen en Dwingeloo, ongeveer 30 km onder Assen, wat we geweten hebben want we werden ingehaald door vele motoren die onderweg waren naar de TT in Assen.

Gevlekte Witsnuitlibel ©John Hermans
Gevlekte Witsnuitlibel ©John Hermans
Gevlekte Witsnuitlibel ©John Hermans
Gevlekte Witsnuitlibel ©John Hermans
Ronde Zonnedauw ©John Hermans
Ronde Zonnedauw ©John Hermans

Het is zo’n beetje de achtertuin waar Koos geboren is en Arend heeft er lange tijd onderzoek gedaan naar loopkevers, dus deze twee personen wisten de weg zodat we de mooiste stukjes die dag hebben bezocht. Tijdens het uitstappen op de parkeerplaats hoorden we al meteen enkele Wielewalen zingen. Je ziet dat in vochtige gebieden de Wielewaal nog aanwezig is in Nederland iets wat je van de Maashorst niet meer kunt zeggen. Een tiental jaren geleden toen de grondwaterstand vele decimeters hoger was broedde de Wielewaal nog wel bij ons in de Maashorst.

Bij het betreden van de heide zagen we meteen enkele vennetjes. Ik liep iets naar voren en een Gladde Slang verdween al meteen voor mijn voeten in het gras. Op de vennetjes zagen we enkele Kuifeenden maar we hadden meer oog voor de Gevlekte Witsnuitlibel, een zeldzame soort die hier massaal aanwezig is. Op het einde van het eerste deel van onze wandeling zagen we in een wat groter ven diverse Geoorde Fuutjes volop duikend naar voedsel. Ze broeden hier elk jaar, deze niet algemene futensoort.

Duizendguldenkruid ©John Hermans
Duizendguldenkruid ©John Hermans
Klokjesgentiaan ©John Hermans
Klokjesgentiaan ©John Hermans
Gentiaanblauwtje ©John Hermans
Gentiaanblauwtje ©John Hermans

Daarna besloten we om de andere zijde van het Dwingelderveld te bezoeken omdat je daar de meeste kans had op het zien van Kraanvogels. Daar aangekomen zagen we op de heide enkele bloeiende Klokjesgentianen. Niet ver hier vandaan vloog er een blauw vlindertje en nadat we er een foto van hadden gemaakt gaf Obsidentify aan dat het inderdaad een Gentiaanblauwtje was. Een knoep-zeldzame vlinder die voor de meesten van ons dan ook voor de eerste keer werd gezien.

Het Gentiaanblauwtje zet zijn eitjes af op de Klokjesgentiaan die al zeldzaam te vinden is in Nederland. Daarna laten de rupsen zich op de grond vallen. Hier moeten knoopmieren aanwezig zijn die de rups meenemen naar het mierennest. De rups scheidt een stof af die overeenkomt met de geur van mierenlarven zodat ze niet opgegeten wordt. Ondertussen eet de rups mierenlarven en wordt ook nog verzorgd met allerlei prooien die de mieren in het nest brengen. In het voorjaar verpopt de rups zich in het nest en moet dan zorgen dat ze als vlinder vlug het nest verlaat.

Zo zie je maar weer hoe de natuur wonderwel in elkaar zit.

Beenbreek ©John Hermans
Beenbreek ©John Hermans
Kraanvogels ©John Hermans
Kraanvogels ©John Hermans
Witte Kwikstaart ©John Hermans
Witte Kwikstaart ©John Hermans

Iets verder de heide opgelopen zagen we inderdaad enkele Kraanvogels maar wel op grote afstand.

Omdat het nog vroeg was zijn we daarna nog doorgereden naar de kijkhut bij Diependal. Om deze hut te bereiken loop je eerst door een donkere tunnel om daarna in de hut uit te komen, midden tussen enkele vennen in. Hier zagen we een Grote Zilverreiger, Oeverloper, Dodaars, Fuut en ineens kwamen er zes, zeven Kraanvogels aangevlogen. Twee Kraanvogels bleven in het zicht maar de rest vloog het riet in. Ook vloog hier telkens de Bruine Kiekendief. Er moesten ook Wilde Zwanen zijn maar de aanwezige boswachter vertelde ons dat ze al de gehele dag achter het riet zaten zodat we ze niet gezien hebben. Jammer, want er broeden maar enkele paren Wilde Zwanen in Nederland. Nu moeten we weer wachten tot het winter wordt om de Wilde Zwanen uit Zweden, Finland te zien.

Ondanks het feit dat eind Juni het komkommertijd voor vogels is hebben we nog een groot aantal soorten gezien en niet alleen vogels maar ook interessante planten, insecten en reptielen.

Overzicht waargenomen vogels:

 01. Aalscholver  16. Gaai  31. Huismus  46. Kuifmees  61. Spreeuw  76. Zanglijster
 02. Blauwborst  17. Geelgors  32. Huiszwaluw  47. Lepelaar  62. Steenuil  77. Zwarte Kraai
 03. Blauwe Reiger  18. Gekraagde Roodstaart  33. Kauw  48. Matkop  63. Tafeleend  78. Zwarte Mees
 04. Boerenzwaluw  19. Gele Kwikstaart  34. Kemphaan  49. Meerkoet  64. Torenvalk  79. Zwartkop
 05. Boomklever  20. Geoorde Fuut  35. Kievit  50. Merel  65. Tuinfluiter  80. Grote Canadese Gans
 06. Boomkruiper  21. Gierzwaluw  36. Kleine Karekiet  51. Ooievaar  66. Turkse Tortel  81. Muskuseend
 07. Boompieper  22. Grasmus  37. Kleine Mantelmeeuw  52. Pimpelmees  67. Veldleeuwerik  82. Nijlgans
 08. Boomvalk  23. Grauwe Gans  38. Kleine Plevier  53. Putter  68. Vink  
 09. Brandgans  24. Grauwe Vliegenvanger  39. Kneu  54. Raaf  69. Visdief  
 10. Bruine Kiekendief  25. Groenling  40. Knobbelzwaan  55. Rietgors  70. Wielewaal  
 11. Buizerd  26. Grote Bonte Specht  41. Koekoek  56. Roek  71. Wilde Eend  
 12. Dodaars  27. Grote Lijster  42. Kokmeeuw  57. Roodborst  72. Winterkoning  
 13. Ekster  28. Grote Zilverreiger  43. Koolmees  58. Roodborsttapuit  73. Wintertaling  
 14. Fitis  29. Holenduif  44. Kraanvogel  59. Scholekster  74. Witgat  
 15. Fuut  30. Houtduif  45. Kuifeend  60. Spotvogel  75. Witte Kwikstaart  

Overzicht waargenomen libellen:

 1. Gevlekte Witsnuitlibel
 2. Gewone Oeverlibel
 3. Koraaljuffer
 4. Metaalglanslibel
 5. Viervlek
 6. Vuurlibel
 7. Watersnuffel
 8. Zwervende Pantserjuffer

Overzicht waargenomen dagvlinders:

 1. Atalanta
 2. Bruin Zandoogje
 3. Citroenvlinder
 4. Gentiaanblauwtje
 5. Groot Dikkopje
 6. Groot Koolwitje
 7. Grote Vos
 8. Heideblauwtje
 9. Hooibeestje
 10. Kleine Vuurvlinder
 11. Klein Geaderd Witje
 12. Klein Koolwitje

En verder:
Gladde slang, Rugstreeppad

John Hermans