Excursie Sint-Jansberg en Mookerplas

Op zondag 28 januari zijn we naar de Mookerplas en Sint Jansberg geweest, bij Plasmolen. Om 08:00 uur hadden 15 leden de kou getrotseerd en vertrokken we richting de kop van Noord-Limburg. Daar sloten nog een paar leden van de Vogelwacht aan, die rechtstreeks naar Plasmolen waren gekomen. Van hieruit wandelden we eerst richting de haven van de Mookerplas. Daar werd al snel een IJsvogel en ook een Grote Zaagbek waargenomen. Helaas te veraf voor een mooie foto. We liepen door richting een mooi uitkijkpunt over de gehele plas. Het was mooi helder weer en de zon scheen al op het water. Het aantal vogels viel een beetje tegen, maar er werden toch een heel aantal soorten waargenomen waaronder: Aalscholvers, Blauwe Reigers, Grote Zilverreigers, Futen, Meerkoeten en Kuifeenden. Zie ook de complete vogeltabel. Daarna liepen we terug richting parkeerplaats, door een stukje bos. Hier zat een Kleine Bonte Specht, heel hoog in de bomen maar toch goed te fotograferen.

Mookerplas ©Maurice Fransen
Mookerplas ©Maurice Fransen
Zwarte Mees ©Simone Schraven
Zwarte Mees ©Simone Schraven
Kleine Bonte Specht ©Simone Schraven
Kleine Bonte Specht ©Simone Schraven

Vanuit de parkeerplaats liepen we daarna richting de Sint-Jansberg. Het pad klopte niet (stond nu een grote villa), dus weer een stukje terug en daarna de Sint-Jansberg op. Bij de watermolen zagen we nog een IJsvogel, ver weg in de struiken zitten. Een stuk verder op, waar bijna geen toeristische wandelaars meer waren te zien, hoorden we allerlei vogels. Maar de mooiste waarneming was toch wel de Middelste Bonte Specht. Deze liet zich een paar keer eventjes zien, maar te weinig voor een mooie foto. We stonden zelfs eventjes met zijn drieën tussen twee spelende Vuurgoudhaantjes in, erg bijzonder. We zagen in de verte ook nog een Zwarte Specht en een Grote Bonte Specht. Wat Spechten betreft kwamen we vandaag wel aan onze trekken. Verder wandelend zagen we nog als leuke soorten Boomklevers, Boomkruipers, Putters, Sijsjes en 2 mooie Buizerds. Terug bij de parkeerplaats zijn we nog met de auto’s door de mooie uiterwaarden bij Milsbeek en Gennep gereden. Heel erg mooi, maar nu te soppig en modderig om doorheen te wandelen. Maar dit is nu ook helemaal natuurgebied geworden en zeker een aanrader voor in de toekomst om hier een keer een ochtend naar toe te gaan. Rond 12.00 uur waren we weer terug bij de Groenhoeve en konden we terugkijken op een zeer geslaagde ochtend, met toch bijna 50 waargenomen vogelsoorten.

Vuurgoudhaan ©Maurice Fransen
Vuurgoudhaan ©Maurice Fransen
Sint-Jansberg ©Simone Schraven
Sint-Jansberg ©Simone Schraven
Sijs ©Simone Schraven
Sijs ©Simone Schraven

Vogelwaarnemingen door Koos Doorten en Isidro Rendon


 01.Aalscholver  16.Grote Zaagbek  31.Middelste Bonte Specht  46.IJsvogel
 02.Blauwe Reiger  17.Grote Zilverreiger  32.Nijlgans  47.Zwarte Kraai
 03.Boomklever  18.Heggenmus  33.Pimpelmees  48.Zwarte Mees
 04.Boomkruiper  19.Holenduif  34.Putter  49.Zwarte Specht
 05.Buizerd  20.Houtduif  35.Roodborst  
 06.Dodaars  21.Kauw  36.Spreeuw  
 07.Ekster  22.Kleine Bonte Specht  37.Staartmees  
 08.Fuut  23.Knobbelzwaan  38.Stormmeeuw  
 09.Gaai  24.Kokmeeuw  39.Sijs  
 10.Glanskop  25.Kolgans  40.Toendra Rietgans  
 11.Goudvink  26.Koolmees  41.Torenvalk  
 12.Grauwe Gans  27.Koperwiek  42.Vink  
 13.Groene Specht  28.Kuifeend  43.Vuurgoudhaan  
 14.Grote Bonte Specht  29.Meerkoet  44.Wilde Eend  
 15.Grote Canadese Gans  30.Merel  45.Winterkoning  

Maurice Fransen