Excursie naar Wamberg en Vughtse Gement

Blijft nog steeds wennen, op zondag een wekker zetten. Maar voor de vogelwacht doe ik het graag. Deze zondag vertrokken we met ongeveer 15 a 20 personen richting Vught. Eerst naar de Wamberg. Het regende nog een beetje, maar dat kon de pret niet drukken. Wat een mooi stukje natuur. Bij het landhuis werden meteen al heel wat vogels waargenomen: de Gaai, Pimpelmezen, Koolmezen, Houtduif, Grote lijster, Zwarte Kraaien, Grote Bonte Specht, en nog veel meer.

Wamberg ©Peter van de Braak
Wamberg ©Peter van de Braak
Aalscholver ©Simone Schraven
Aalscholver ©Simone Schraven
Zanglijster ©Simone Schraven
Zanglijster ©Simone Schraven

Een stukje verderop poseerde de Zanglijster zelfs voor ons. Ook de Boomklever liet zich mooi zien, maar hij was te snel voor de camera.

Wamberg ©Peter van de Braak
Wamberg ©Peter van de Braak
Wamberg ©Peter van de Braak
Wamberg ©Peter van de Braak
Buizerd ©Maurice Fransen
Buizerd ©Maurice Fransen

Een stukje verderop gingen ondanks de regen alle verrekijkers dezelfde kant op: de Middelste Bonte Specht. In begin was er nog even wat twijfel, totdat hij zich met zijn roze lijfje omdraaide!

Wamberg ©Peter van de Braak
Wamberg ©Peter van de Braak
Middelste Bonte Specht ©Maurice Fransen
Middelste Bonte Specht ©Maurice Fransen
Middelste Bonte Specht ©Peter van de Braak
Middelste Bonte Specht ©Peter van de Braak

Het weer bleef nog grauw en een beetje regenachtig, dus daarom werd er besloten om verder te gaan richting de Vughtse Gement. Daar klaarde het gelukkig op. De eerste 10 minuten viel het nog een beetje tegen met vogels, maar een stukje van de doorgaande weg af, werd er wederom heel wat gespot.

Vughtse Gement ©Peter van de Braak
Vughtse Gement ©Peter van de Braak
Vughtse Gement ©Simone Schraven
Vughtse Gement ©Simone Schraven
Vughtse Gement ©Simone Schraven
Vughtse Gement ©Simone Schraven
Grauwe ganzen, Canadese Ganzen, Meerkoeten, Kieviten, Torenvalken, Buizerds, Graspiepers en zelfs ook een hele horde Reeën. Mooi moment was toen er meer dan 400-500 Kol-en Brandganzen tegelijk opstegen en over ons heen vlogen.
Reeën ©Maurice Fransen
Reeën ©Maurice Fransen
Reeën ©Simone Schraven
Reeën ©Simone Schraven
Graspieper ©Simone Schraven
Graspieper ©Simone Schraven

De Rietgors daagde ons uit, maar was lastig te fotograferen (wel gelukt, maar helaas tussen te veel riet). Ook dit was wederom een erg mooi gebied.

Kol en BrandGanzen ©Simone Schraven
Kol en BrandGanzen ©Simone Schraven
Kol en BrandGanzen ©Peter van de Braak
Kol en BrandGanzen ©Peter van de Braak
Kolganzen ©Simone Schraven
Kolganzen ©Simone Schraven

We gingen op het einde van de ochtend nog een stukje met de auto door de Gement, en zagen toen nog een aantal Wulpen. Het was weer een zeer geslaagde ochtend!

Vogelwaarnemingen door Isidro Rendon


 01.Aalscholver  16.Grote Canadese Gans  31.Middelste Bonte Specht  46.Torenvalk
 02.Bergeend  17.Grote Lijster  32.Nijlgans  47.Veldleeuwerik
 03.Blauwe Reiger  18.Grote Zilverreiger  33.Ooievaar  48.Vink
 04.Bokje  19.Havik  34.Pimpelmees  49.Vuurgoudhaan
 05.Boomklever  20.Holenduif  35.Putter  50.Waterhoen
 06.Boomkruiper  21.Houtduif  36.Rietgors  51.Wilde Eend
 07.Brandgans  22.Kauw  37.Roek  52.Winterkoning
 08.Buizerd  23.Kievit  38.Roodborst  53.Witte Kwikstaart
 09.Ekster  24.Kokmeeuw  39.Roodborsttapuit  54.Zanglijster
 10.Fuut  25.Kolgans  40.Scholekster  55.Zilvermeeuw
 11.Gaai  26.Koolmees  41.Smient  56.Zwarte Kraai
 12.Graspieper  27.Koperwiek  42.Sperwer  
 13.Grauwe Gans  28.Krakeend  43.Spreeuw  
 14.Groene Specht  29.Kramsvogel  44.Staartmees  
 15.Grote Bonte Specht  30.Meerkoet  45.Stormmeeuw  

Maurice Fransen